Acasă Actual Târgu Neamț – un oraș în plină dezvoltare. Raportul primarului Daniel Harpa

Târgu Neamț – un oraș în plină dezvoltare. Raportul primarului Daniel Harpa

DISTRIBUIȚI
izotec

”Târgu Neamț este casa noastră. Vreau să fie cât mai curată, cât mai primitoare, să fie un loc unde să ne simțim bine, unde să ne primim oaspeții cu mândrie, unde copiii noștri să aibă un viitor asigurat” – Daniel Harpa, primarul orașului Târgu Neamț.

Prezentarea acestui raport nu este doar o obligație, ci și o necesitate, reprezentând un instrument prin care cetățenii sunt informați despre modul și eficiența rezolvării problemelor publice în contextul preocupării pentru o reală deschidere și transparență a instituției primăriei.

Printre realizările majore ale anului 2016, amintim:

– îmbunătățirea situației financiare a orașului Târgu Neamț în ceea ce privește scăderea gradul de îndatorare până la 12%,

– repararea, asfaltarea și modernizarea străzilor,

– demararea activității de amenajare a parcărilor de reședință,

– continuarea lucrărilor de modernizare și extindere a sistemului de alimentare cu apă și canalizare,

– reabilitarea și dotarea școlilor și a grădinițelor,

– reabilitarea și dotarea spitalului orășenesc,

– amenajarea de spații verzi și pietonale prin plantări de arbori și arbuști decorativi,

– acordarea de ajutoare sociale familiilor cu posibilități materiale reduse,

– susținerea evenimentelor culturale,

– promovarea turistică a orașului, etc.

Pentru realizarea acestor obiective, s-a avut în vedere, în permanență, folosirea cu eficiență a banilor publici, precum și creșterea transparenței activității autorităților locale.

Orașul nostru parcurge un amplu proces de transformare, proces ce va continua și în perioada următoare, obiectivele, prioritățile și proiectele viitoare urmărind diversificarea domeniilor de acțiune. Ne dorim ca orașul Târgu Neamț să devină un oraș în care să merite să trăiești, prin implicarea administrației locale și prin alegerea celei mai bune strategii de dezvoltare a orașului nostru.

Primar Daniel HARPA

* Venituri și cheltuieli

Gestionarea activității unui oraș ca Târgu Neamț poate fi sintetizată, aparent, în doar două informații financiare: venituri de 53.003.000 lei și cheltuieli de 51.716.920 lei. În realitate, este vorba despre un proces complex, de echipă, pentru că, dincolo de cifre, există o adevărată mașinărie care se ocupă de destinul unei comunități.

Ca să funcționeze administrația locală, cu tot ce presupune ea, educație, sănătate, administrație, a fost nevoie, în 2016, de puțin peste 40.000.000 de lei. De aici s-au dat salarii pentru profesori, pentru cei care lucrează în cabinetele medicale școlare, pentru asistenți personali și funcționarii din Primărie. Secțiunea de Dezvoltare, care este în atenția fiecărui primar, s-a rifdicat la 11.646.132 lei. Mult având, în vedere situația financiară generală, puțin pentru ambițiile unei administrații care vrea o dezvoltare rapidă și pe cât mai multe domenii. Este de remarcat că, din această sumă, peste 40% a fost asigurată prin finanțări de la bugetul local – 4,94 milioane lei -, restul venind de la bugetul de stat.

Valoarea proiectelor în derulare în anul 2016 este mult mai mare, cu surse de finanțare diverse.

* Proiecte în derulare și proiecte propuse

Ca valoare și cu impact direct în confortul cetățenilor orașului, se disting cele 14 obiective de investiții, care beneficiază de finanțare de la MDRAP, conf. OG 28/2013 – PNDL = 35.031.781 lei

 1. Modernizare străzile Alecsandri, Veterani, Mihai Viteazu
 2. Modernizarea străzile Horia Cloșca și Crișan și Nemțisor
 3. Modernizarea străzilor Daciei și Vânătorului
 4. Modernizare strada Castanilor

  Această prezentare necesită JavaScript.

 5. Realizarea rețelei de canalizare menajeră și a microstației de epurare în zona Băile Oglinzi, oraș Târgu Neamț
 6. Extindere/ modernizare sistem de alimentare cu apă potabilă în zona Băile Oglinzi, oraș Târgu Neamț
 7. Modernizarea drumului comunal DC 7, Oraș Târgu Neamț
 8. Reabilitarea a 22 de străzi în Târgu Neamț: 1 Mai, Alexandru cel Bun, Câmpului, Cetății, Ion Roată, Izvor, Moldovei, Romană, Unirii, 1 Decembrie 1918, Luncii, Prunilor, Fdt. Viei, Fdt. Fabricii, Fdt. Zorilor, Oituz, Fdt. Dogari, Fdt. Marieni, Fdt. Mocani, Fdt. Bujor, Cucoș
 9. Extindere sistem de canalizare a orașului Târgu Neamț
 10. Reabilitare rețele de alimentare cu apă în orașul Târgu Neamț
 11. Construire corp școală cu trei săli de clasă la Școală Gimnazială ”Grigore Ghica Vodă”
 12. Reabilitare și modernizare a trei corpuri de clădire la Colegiul Tehnic ”Ion Creangă” Târgu Neamț
 13. Construire corp central Școală gimnazială nr. 3 Humulești
 14. Realizare și modernizare platformă de gunoi.

Aceste proiecte se completează cu cel de ”Realizare și extindere a rețelei stradale de canalizare menajeră în localitățile Humuleștii Noi, Blebea și cartier Pometea, oraș Târgu Neamț”, finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu. Valoarea totală a proiectului este de 8.997.200 lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 7.049.818,80 lei.

2016 a fost anul în care Primăria a propus pregătit și propus alte proiecte de mare impact social, în continuarea celor propuse în anii anteriori. Și de data aceasta, se încearcă atragerea de fonduri guvernamentale, în condițiile în care administrația locală are experiență și s-a dovedit un partener serios pentru finanțatori, iar proiectele deja finalizate își dovedesc utilitatea.

Dintre acestea se remarcă:

– Reabilitarea bibliotecii orășenești = 1.875.280 lei

– Reabilitare și modernizare sediu administrativ al UATO Târgu Neamț = 5.619.742 lei

– Reabilitarea și modernizarea Piaței Agroalimentare a orașului = 5.046.973 lei

– Modernizare străzile Gh. Lazăr, Gh. Asachi, 22 Decembrie, Bogdan Petriceicu Hajdeu, Eternității, Viitorului, Fdt. Fierari, Ana Ipătescu (inclusiv prelungire către DJ), Ogoarelor, Sublocotenent Câmpeanu, Aprodu Purice (inclusiv spre Ozana), Griviței, Dr. Dimitrie Ulea, Pastorului, Hangului, Bistriței, Crinului, Teiului și Vânătorului.

* Proiecte europene de peste 55 milioane lei

Oportunitatea atragerii de fonduri europene, cu o componentă nerambursabilă substanțială, nu a fost ocolită de administrația publică locală.

În anul 2016, au fost inițiate 4 proiecte importante, ”care vor rezolva mare parte din problemele de natură socială ale orașului. Nu am neglijat proiecte privind dezvoltarea potențialului turistic, dar nici pe acelea privind rezolvarea unor probleme sociale specifice zonei”.

1.Proiectul pentru ”Centrul Multifuncțional de Asistență Integrată – CMAI Humulești” a fost depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4, având ca obiectiv specific integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii. Valoarea proiectului este de 16.078.439,56 lei.

 1. Proiectul ”Eficientizare energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Orașul Târgu Neamț” a fost depus spre finanțare din fonduri structurale în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este de 620.888,12 lei. Contribuția proprie a Orașului Târgu Neamț și a Asociațiilor de proprietari, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, este de 343.897,45 lei, din care contribuția Asociației de Proprietari va fi de 134.114,00 lei (eligibil si neeligibil), din care 76.892,00 lei reprezintă ajutor de natură socială acordat de Orașul Târgu Neamț. Astfel, contribuția totală a orașului Târgu Neamț este de 286.675,45 lei.

 2. Proiectul ”Construire infrastructură de agrement” a fost depus spre finanțare din fonduri structurale în cadrul POR 2014-2020 și are ca obiectiv prioritar sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului existent, ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice. Valoarea totală este de 16.870,38 lei.

 3. Proiectul ”Construire Parc tematic Ion Creangă” a fost depus spre finanțare din fonduri structurale în cadrul POR 2014-2020. Este, poate, cel mai ambițios proiect al administrației locale, care încearcă să valorifice moștenirea culturală a marelui povestitor Ion Creangă și să o adapteze tendințelor actuale ale turismului. Un parc tematic de asemenea anvergură ar genera o creștere a ocupării forței de muncă, ar contribui la creșterea economică a zonei și la promovarea orașului. Valoarea totală este de 21.849.490 lei.

* ”Învățământul și sănătatea rămân priorități pentru mine”

În 2016, au fost continuate investițiile în cele două domenii care au fost tot timpul în prim-planul activității primarului Daniel Harpa și a Consiliului Local.

Sigur că ne dorim să facem mai mult în aceste domenii, dar eu zic că am reușit să acoperim cele mai importante necesități. Am asigurat investiții la Colegiul Tehnic «Ion Creangă», unde au fost reabilitate două corpuri de clădire, sala de sport și a fost achiziționată o centrală termică modernă. La Liceul «Vasile Conta» au continuat lucrările de izolare termică, de înlocuire a tâmplăriei, lucrări de refacere a instalației electrice la Grădinița cu program prelungit nr. 2, lucrări de amenajare alei la grădinița nr. 1. La Școala Gimnazială nr. 3 Humulești continuă lucrările pentru construcția corpului central, după cum și la Școala gimnazială nr. 2 «Grigore Ghica Vodă» este în plan construirea unui  corp de clădire, cu trei săli de clasă, o cancelarie, o magazie și toalete pentru fete și pentru băieți. Este un efort important pentru oraș, pe care îl vom continua, deoarece este vorba despre viitorul său”, declară primarul orașului Târgu Neamț.

Această prezentare necesită JavaScript.

Spitalul orășenesc a beneficiat de o atenție specială în 2016, cu sume importante investite prin intermediul administrației locale.

A fost modernizat Centrul pentru Primiri Urgențe de la secția Pediatrie și a fost amenajat un loc de joacă modern, pe spațiul verde din fața secției.

Această prezentare necesită JavaScript.

A fost reabilitat blocul operator al secției de Chirurgie, care a beneficiat și de reparații capitale, la fel și salonul de Terapie Intensivă. Tot la capitolul investiții, trebuie trecute lucrările de modificare a șarpantei, de anvelopare și refacere a instalațiilor sanitare de la secția Boli Infecțioase a spitalului. ”Este un efort considerabil, dar vital pentru cetățenii orașului. Spitalul nostru arată din ce în ce mai bine, facem eforturi de atragere a unor medici specialiști la Târgu Neamț, ne străduim să le oferim condiții în care să poată evolua profesional, totul cu un scop clar: asigurarea de servicii de calitate pentru populația orașului și din zonă”, declară primarul Daniel Harpa.

* Oraș turistic și cultural

În paralel cu lucrările de investiții care dau o față modernă orașului, primarul Daniel Harpa și echipa din Consiliul Local au dat importanța cuvenită activităților culturale și de divertisment.

Au fost susținute și promovate evenimente de ținută, Festivalul de Artă Medievală, Festivaluri Folclorice, evenimente de promovare a artiștilor locali, Zilele Orașului, Festivalul de Datini și Obiceiuri, spectacole cu mari artiști români, expoziții, lansări de carte, etc.

Casa Culturii ”Ion Creangă” a fost dotată cu instalații de sonorizare interioară și exterioară, având create condiții pentru a deveni un adevărat centru cultural al orașului.

Această prezentare necesită JavaScript.

Preocupările pentru promovarea turistică a zonei au fost impulsionate prin inaugurarea, angajarea de personal și derularea activității Centrului Național de Informare și Promovare Turistică. Participarea la Târgul de Turism al României a continuat cu același succes ca și în anii trecuți, cu rezultate în creșterea numărului de turiști.

* Primăria Târgu Neamț – pentru cetățeni

Activitatea unei primării poate fi sintetizată și prin modul cum interacționează cu cetățenii. 360 de audiențe în anul 2016, 6 dezbateri publice, organizate pe probleme principale privind dezvoltarea orașului, vizite ale primarului Daniel Harpa în toate cartierele orașului, vizite ale consilierilor locali în zonele de care sunt direct răspunzători, toate pentru a cunoaște și înțelege doleanțele locuitorilor orașului.

pietricica turism

Lasă un răspuns