Acasă Actual Ajutoarele de încălzire: cum se acordă în iarna noiembrie 2017-martie 2018

Ajutoarele de încălzire: cum se acordă în iarna noiembrie 2017-martie 2018

DISTRIBUIȚI

Primăria Piatra Neamt  informează că, începând cu data de 16 octombrie 2017, persoanele interesate pot prelua cererile-tip și declarațiile pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței pe perioada sezonului rece noiembrie 2017-martie 2018, de la sediul Direcției de Asistență Socială (str. Ștefan cel Mare, Nr. 5) sau le pot descărca de pe site-ul directiei (www.daspn.ro).

Depunerea actelor necesare pentru acordarea ajutorului de încălzire se face la sediul Direcției de Asistență Socială, de luni până joi, între orele 8.00-16.00, și vineri, între orele 8.00-14.00. Termenul limită de depunere  a cererilor și declarațiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței  aferent lunii noiembrie 2017 este 20.11.2017. După această dată se vor înregistra cereri, dar consumatorii vor primi  acest ajutor astfel:

a) începând cu luna depunerii cererii pentru cei care  au depus  documentele până la  data de 20  ale  lunii respective;

b) începând cu luna următoare pentru cei care au depus  documentele după  data  de 20  ale lunii

Direcția de Asistență Socială oferă informații suplimentare la sediul din str. Stefan cel Mare, Nr. 5 sau la numerele  de telefon 0233/622968 sau 0233/232040. Ajutorul de încălzire se acordă în baza O.U.G. nr. 70/2011, actualizată, privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece.

Familiile și persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, energie electrică sau lemne, cărbuni ori combustibili petrolieri, vor beneficia de acest ajutor numai dacă venitul net lunar pe membru de familie este de cel mult 615 lei. În cazul ajutorului acordat pentru încălzirea cu energie electrică, este obligatorie efectuarea anchetei sociale. Dacă în urma întocmirii anchetei sociale se constată că la completarea cererii nu s-au declarat date corecte, dreptul la încălzirea locuinței încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condițiile legii.

ACTE NECESARE ACORDĂRII AJUTOARELOR LA ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

PENTRU SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2017-MARTIE 2018

  • copii după actele de identitate( C.I., B.I, certificate de nastere, etc.);
  • documente privind veniturile nete: adeverințe de salariu, indemnizații, cupon de pensie, șomaj etc;
  • certificate de atestare fiscală de la Directia Taxe și Impozite, str.Alexandru cel Bun nr.12 pentru toți membrii majori ai familiei;
  • adeverințe de la Administrația Finanțelor Publice Neamț ( B-dul Traian, lângă BCR) pentru persoanele care realizează venituri din activități independente;
  • copie dupa factura de utilități pentru solicitanții ajutorului la încălzirea locuinței cu gaze naturale sau energie electrică;
  • copie după certificatul de  înmatriculare auto pentru autoturisme/motociclete;
  • copie după contractual de inchiriere, comodat,concesiune etc. pentru persoanele care au calitatea de chiriasi, comodatari, etc.

IMPORTANT! Ajutorul se acordă pentru un singur sistem de încălzire. Orice modificare a datelor declarate inițial se va aduce la cunoștința  Directiei de Asistenta Socială a municipiului Piatra-Neamt,  în termen de 5 zile de la data modificării (ex: componența familiei, venituri, bunuri deținute în proprietate etc).

LISTA BUNURILOR CARE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE A LOCUINȚEI

Deținerea unuia dintre bunurile menționate mai jos conduce la excluderea acordării ajutorului la încălzirea locuinței pentru sezonul rece 2017-2018.

I. Bunuri imobile:
– clădiri sau alte spații locative, în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești;
– terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală.

II. Bunuri mobile:
– autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu dizabilități ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
– mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
– autovehicule (autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, -șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi;
– utilaje agricole (tractor, combină autopropulsată);
– utilaje de prelucrare agricolă (presă de ulei, moară de cereale);
– utilaje de prelucrat lemnul (gater sau alte utilaje acționate hidraulic, mecanic sau electric), aflate în stare de funcționare.

III. Depozite bancare:
– depozite bancare cu valoare de peste 3.000 de lei.

IV. Terenuri, animale și/sau păsări:
– suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 de euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.000 de euro pentru familie.

Pentru familiile și persoanele singure beneficiare de ajutor social care utilizează combustibili solizi sau petrolieri, ajutorul lunar este de  58 lei.

Plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, se face direct titularului și se efectuează o singură dată, la începutul sezonului rece.

Pentru încălzirea locuinței cu  gaze naturale și energie electrică, ajutoarele se acordă în funcție de consumul lunar înregistrat în perioada sezonului rece, fără a se depăși valoarea maximă stabilită de lege pentru fiecare tip de încălzire, iar sumele de bani se virează direct furnizorilor de utilitati.

Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzirea locuinței 

 Venituri nete lunare/membru de familie Gaze naturale

– Lei –

Lemne și Cărbuni

– Lei –

Energie electrică

– Lei –

<155 lei 262 54 240
155,1 lei-210 lei 190 48 216
210,1 lei-260 lei 150 44 192
260,1 lei-310 lei 120 39 168
310,1 lei-355 lei 90 34 144
355,1 lei-425 lei 70 30 120
425,1 lei-480 lei 45 26 96
480,1 lei-540 lei 35 20 72
540,1 lei-615 lei 20 16 48 
pietricica turism

Lasă un răspuns