Acasă Actual Parcul Național Ceahlău – Proiect prin Fondul pentru Relații Bilaterale

Parcul Național Ceahlău – Proiect prin Fondul pentru Relații Bilaterale

DISTRIBUIȚI

În luna octombrie a acestui an, Direcția de Administrare a Parcului Național Ceahlău implementează un proiect finanțat prin Fondul pentru Relații Bilaterale aferente Programelor finanțate prin Granturile SEE 2009-2014.

Fondul pentru Relații Bilaterale, constituit la nivelul Programului, este destinat unor inițiative menite să conducă la dezvoltarea relațiilor bilaterale prin cooperare și transfer de cunoștințe între entități (autoritățile/ instituțiile publice/ ONG etc) din statul beneficiar, statele donatoare și organizații internationale, respectiv prin sprijinirea organizării de/ participarii la seminarii, conferințe, workshop-uri, vizite de lucru, cursuri, întâlniri de lucru, etc.

Prin implementarea programului, se dorește o îmbunătățire a stării ecosistemelor, precum și a nivelului de cunoaștere, informare și conștientizare a publicului larg, în legătură cu beneficiile de zi cu zi produse de serviciile ecosistemelor și importanța menținerii ecosistemelor într-o stare bună, concret urmărindu-se: îmbunătățirea capacității și administrării coridoarelor ecologice; desfășurarea de studii și training cu privire la contribuția ariilor naturale protejate în sectorul economic; crearea metodologiilor pentru stabilirea coridoarelor ecologice, identificarea mecanismelor de plăți pentru serviciile ecosistemice.

În România, cunoștințele și practicile privind analiza calitativă, cantitativă și monetară a serviciilor ecosistemice sunt sporadice, provenind din documentarea la nivel individuală sau din produsele publicate ale unor proiecte. Prin acest proiect, se urmărește obținerea unui input valoros în ceea ce privește analiza serviciilor ecosistemice din ROSPA0129 Masivul Ceahlău și asupra modului în care pot fi utilizate datele pentru conștientizarea factorilor responsabili în luarea deciziilor privind biodiversitatea.

Creșterea nivelului de conștientizare a factorilor responsabili poate ajuta la stoparea pierderii biodiversității și îmbunătățirea stării ecosistemelor. Valoarea serviciilor de ecosistem este frecvent trecută cu vederea de factorii de decizie și multe servicii sunt considerate proprietăți ”publice” și par a fi gratuite și disponibile pentru toți.

Evaluarea serviciilor de ecosistem poate ajuta la creșterea conștientizării și la întărirea argumentelor pentru conservare, crescând susținerea publică și privată și îmbunătățind luarea deciziilor.

În cadrul acesta, o delegație a Parcului Național Ceahlău, alcătuită din lector univ. dr. Lucian Fusu (Universitatea ”Al.I. Cuza” Iași, Facultatea de Biologie), Cătălin Gavrilescu, directorul Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău, lector univ. dr. Carmelia Bălănică (vicepreședinte Agenția Națională Pentru Arii Naturale Protejate) și Liviu Moscaliuc (ONG Wilderness Research and Conservation, București și biolog al Parcului Național), s-a deplasat în Norvegia, la Trondheim, în perioada 12 octombrie 2017 – 15 octombrie 2017, pentru a pune bazele unei colaborări – vizând proiecte și studii științifice viitoare.

În Norvegia, echipa română a discutat despre servicii ecosistemice, urmărind cazul concret al repopulării Europei de către castor, unul din cei mai importanți arhitecți ai ecosistemelor; despre acțiuni de refacere a ecosistemelor și despre managementul vieții sălbatice într-o lume dominată de om sau, de ce nu, managementul omului în natură.

pietricica turism

Lasă un răspuns