Acasă Actual Tradiții: Moșii de Hranghel

Tradiții: Moșii de Hranghel

DISTRIBUIȚI

Prăznuirea de astăzi a Sfinților Arhangheli și a Tuturor celor Cerești și Netrupești Puteri s-a instituit întru această zi din noiembrie, în veacul IV-lea d.H.

De ce s-a ales luna noiembrie pentru acest praznic? Deoarece noiembrie este luna a noua după luna martie, iar, în vechime, Martie era considerată luna în care s-a zidit lumea. De asemenea, fiind a noua lună după martie, s-a ales noiembrie, deoarece ierarhiile îngerești, în număr de nouă, au fost cele dintâi zidite de Dumnezeu.

Sf. Ilie Cleopa: «Prin cuvântul ”arhanghel”, înțelegem ”mai mare peste îngeri” sau ”cel dintâi dintre îngeri”». Iar ”înger” înseamnă ”vestitor”, pentru că îngerii vestesc pe pământ și fac cunoscută oamenilor voia lui Dumnezeu. Îngerii sunt ”duhuri slujitoare”, cum spune proorocul David.

După Sfinții Părinți, îngerii sunt împărțiți în nouă cete și fiecare ceată are o anumită misiune de împlinit, în Cer și pe Pământ.

Sfinții Părinți au fixat, însă, o zi de cinstire închinată Sfinților Îngeri și Arhangheli, pentru că ei ne ajută să cunoaștem voia Domnului și s-o putem împlini.

De-a lungul istoriei neamului omenesc, Sf. Arhanghel Mihail, socotit Îngerul dreptății sau al Legii dumnezeiești, s-a arătat de foarte multe ori în Vechiul Testament și în Noul Testament. Arhanghelul Gavriil este arhanghelul bucuriei; chipul lui frumos, ființa lui duioasă și bună, totdeauna aduce vești de bucurie.

* Mesagerul urează tuturor celor care poartă numele Sfinților Arhangheli, LA MULȚI ANI!, sănătate și să fie ocrotiți de Puterile Cerești!

În tradiția populară, cei doi ”voievozi ai cetelor îngerești” sunt considerați ocrotitorii vieții și armoniei familiale. Hramul de Arhangheli se păstrează cu aceeași amploare în întreaga Moldovă, pe 8 noiembrie, de Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil.

Ospețele familiale se împletesc cu praznicele și pomenile pentru morți. Se țin slujbe de sănătate și se aprind lumânări la biserică, pentru ca Arhanghelul Mihail, călăuzitorul sufletelor, să le înlesnească și să le lumineze tuturor calea fără întoarcere. În Moldova, Moșii de Hranghel încheie manifestările dedicate morților, fiind, ca și Moșii de Sâmedru, o sărbătoare ce marchează un străvechi sfârșit de an destinat strămoșilor și vegetației.

Cea mai importantă sărbătoare a începutului de Brumar este Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, din 8 noiembrie, numită în Calendarul popular ”Arhanghelii”.

În satele românești, sărbătoarea ține trei zile, de pe 8 până pe 10 noiembrie. Prima zi este ”Capul Arhanghelului”, a doua – ”Mijlocul” și a treia ”Coada Arhanghelului”. Se spune că acela care va lucra în acest interval sacru va muri în chinuri grozave.

Femeile împart de pomană, aprind lumânări, împlinesc rânduiala cuvenită Moșilor de Arhangheli.

În tradițiile și obiceiurile de altădată, Sfântul Arhanghel Mihail era cinstit de bărbați pe 6 septembrie. Ziua era numită în Calendarul popular Minunea sau Ciuda Arhanghelului Mihail. El era descris ca fiind agricultorul exemplar, un fel de erou întemeietor care a încercat și a reușit să-i scoată pe oameni de sub puterea Satanei, printr-un miracol. Arhanghelul Mihail i-a slujit timp de un an, a arat trei brazde deodată și a semănat tot atâtea holde. Tot el veghează perioada sarcinii femeilor. Astfel, în timpul sarcinii, viitoarele mame se roagă lui și poartă iconițe care îl înfățișează. Era cunoscut faptul că Sfântul Arhanghel Mihail este învingătorul Avestiței sau Samcei, una dintre cele mai primejdioase reprezentări diavolești. Descântătoarele și vracii îl recunosc drept patron și învățător al lor, întemeietor al practicilor de vindecare, de prelungire a vieții și de ușurare a morții.

Sfântul Arhanghel Gavriil este un deschizător de drumuri, căci a fost consacrat în această calitate de istoria sfântă a lui Iisus, ca vestitor al întrupării Lui și al mântuirii oamenilor. Sfântul Arhanghel Gavriil este cunoscut și pentru că a anunțat nașterea unor profeți. El a vestit pe Ana, soția lui Elcana, că va naște pe Samuil profetul. După aceea, în Noul Testament, Sfântul Gavriil vestește lui Zaharia și Elisabetei că vor avea prunc, pe Sfântul Ioan Botezătorul. Sfântul Arhanghel Gavriil s-a arătat Maicii Sfinte, vestindu-i nașterea lui Iisus Hristos Emanuil. El a ocrotit-o pe Maica Domnului în Templu, în perioada copilăriei sale.

Ambii Arhangheli sunt sfinți militari, ”mai marii oștilor îngerești”, străjeri ai vieții și ai morții, precum și ai aștrilor cerului și veghează, la porunca lui Dumnezeu, întunericul Iadului, spre a nu fi slobozită iarna aducătoare de ger și moarte, ci a o ține în frâu și a păstra rânduiala anotimpurilor.

* Superstiții despre Samca sau Vestița

Samca sau Sâmca este un personaj al legendelor românești, un spirit necurat, foarte urât și fioros. Este descris ca o femeie în pielea goală, cu părul despletit, până la călcâie, cu sânii lungi până la pământ, cu ochii mici și strălucitori ca stelele, cu mâinile de fier, cu unghiile lungi și ascuțite ca andrelele sau încârligate ca secerile și cu limba de foc.

Acest demon, din a cărui gură foarte mare, urâtă și strâmbă iese întotdeauna foc, pe la sfârșitul lunii, în apropiere de luna plină, se arată copiilor mai mici de patru ani, pe care așa de tare îi înspăimântă, că se îmbolnăvesc pe loc.

Formele pe care Samca le ia sunt felurite: în chip de porc, foarte mare și fioros, în chip de câine cu dinții rânjiți, în chip de pisică fără păr, cu ochii înfocați și holbați, în chip de cioară mare, cu ochii de sânge, și în chip de păianjen mare și negru. Boala de care sunt atinși copiii după ce li se arată Samca poartă numele de ”răutatea copiilor”.

Sâmca are 19 nume: Vestița, Navadaraia, Valnomia, Sina, Nicosda, Avezuha, Scorcoila, Tiha, Miha, Grompa, Slalo, Necauza, Hatavu, Hulila, Huva, Ghiana, Gluviana, Prava și Samca.

Conform legendei, acest duh a dezvăluit aceste nume Sfântului Arhanghel Mihail, când acesta l-a apărat pe tânărul Isus Hristos de atacul ei. Pentru a se apăra de Samca, oamenii trebuie să îi scrie toate cele 19 nume pe un perete al casei.

* Superstiții populare în noiembrie

În popor, se spune despre Arhanghelul Mihail că are putere asupra Soarelui și a Lunii, pe care le eliberează din puterea dracilor, atunci când aceștia le fură. Desigur, este vorba despre eclipse.

De asemenea, se spunea că arhanghelul are putere asupra soției lui Scaraoțchi, Mamareaua, care vrea să dea drumul la ger, pe pământ, dintr-odată. Sfântul Arhanghel Mihail o ține și dă drumul gerului pe îndelete, ca să se obișnuiască oamenii cu el.

Sfântul Arhanghel Mihail este cunoscut că fiind Îngerul care stă la capul omului care trage să moară, ca să-i conducă sufletul în Rai. El este văzut la picioarele omului, dacă acesta se va face bine.

Superstiția spune că, dacă faci o turtă și o arunci între oi la ”năpustitul arieților”, iar turta cade cu fața-n sus, mieii vor fi mulți și sănătoși. Ciobanii numesc această sărbătoare ”Năpustitul Arieților” (berbecilor), întrucât e perioada în care se amestecă berbecii cu oile pentru împerechere, iar pe cei doi Sfinți Arhangheli îi consideră ”ocrotitori ai oilor”.

De ziua Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil este bine să aprinzi o lumânare, ca să ai ”lumină pe cealaltă lume”. Se recomandă să aprinzi și pentru morții fără lumânare, sinucigașii sau osândiții.

Superstiția spune că aceia care lucrează în această zi se vor chinui mult înainte de moarte.

pietricica turism

Lasă un răspuns