Mesageruldecembrie 8, 2016
25-901bar-901Bar-copy.png

Direcția Generală Antifraudă Fiscală a publicat o listă cu documentele ce vor fi cerute firmelor în controalele inopinate, care sunt obligațiile firmelor precum și sancțiunile  pentru încălcarea obligațiilor legale. În cazul contribuabililor din domeniul „Restaurante și alte activități de servicii de alimentație, baruri, cafenele”, principalele documente necesare în timpul controlului inopinat și operativ sunt: Documentele […]