Browsing: soric

Cîteva gloanțe trase într-o cafenea din Piatra Neamț au făcut ca, pentru cîteva zile, cuvîntul polițist să fie sinonim cu…