Acasă Actual Boc îl copiază pe Ceaușescu

Boc îl copiază pe Ceaușescu

DISTRIBUIȚI
izotec

În apropierea zilei de naștere a lui Ceaușescu, Emil Boc, cel care este cu numele prim ministru în guvernele Traian Băsescu, a dat o  cu care poate concura la rubrica ziceri celebre : ” Acest Guvern nu dă socoteală decît în fața Parlamentului( unde partidul său și alții aliați de conjunctură au majoritatea!)”. Nicolae Ceaușescu, în simulacrul de proces de la Tîrgoviște, cînd i se cerea socoteală pentru dezastrul în care era România, a răspuns la fel ” Nu dau socoteală decît în fața Marii Adunări Naționale”!!l este ciuruit în acest moment de lozincile protestatarilor și de bancuri.

*Bancuri cu Emil

O păpuşă Emil Boc a fost spânzurată de protestatarii din Piaţa Universităţii. Dat fiind că e niţel mai mică decât originalul, oamenii s-au adunat în jurul ei să se uite cu microscoapele

Aflat şi el la Cotroceni, Emil Boc i-a spus lui Traian Băsescu că îi vine să se facă mic de frică, dar pur şi simplu nu mai are cum.

Emil Boc a fost, pe vremuri și un admirator fără rezerve la fostului dictator( pentru a înlătura posibilele confuzii face precizarea că este vorba de Nicolae Ceaușescu):

Omagiul şi recunoştinţa tinerei generaţii
Emil Boc, student Filosofie, anul IV, Făclia 1989

“Recenta hotărîre a Comitetului politic Executiv al CC al PCR privind majorarea cu 10 la sută a tuturor burselor ce se acordă studenţilor şi elevilor, inclusiv celor din şcolile profesionale, a generat în inimile întregului tineret studios din patria noastră cele mai alese sentimente de stimă şi profundă recunoştinţă faţă de această nouă şi grăitoare dovadă a grijii şi preocupării susţinute ale secretarului general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, faţă de crearea unor tot mai bune condiţii de viaţă şi învăţătură tineretului.

Sîntem pe deplin conştienţi că transpunerea în viaţă a obiectivelor etapei actuale de dezvoltare a societăţii noastre, aşa cum rezultă din magistralul Raport prezentat de tovarăşul Nicolae Ceauşescu de la înalta tribună a Congresului al XIV-lea, din celelalte documente adoptate la Congres, ridicarea continuă a gradului de civilizaţie şi modernitate sînt dependente în cea mai mare măsură de pregătirea profesională, ştiinţifică şi politică a tuturor oamenilor muncii şi, în special, a tineretului. Universitatea clujeană, al cărei student am devenit în urmă cu patru ani, oferă studenţilor de la toate facultăţile condiţii de studiu dintre cele mai bune. (…)

Eu însumi, ca student la Filosofie, am înţeles că învăţămîntul, ştiinţa şi cultura sînt concepute în România socialistă ca factori activi ai dezvoltării, că formarea noastră ca oameni ai societăţii socialiste şi comuniste de mîine este un proces complex, revoluţionar, care ne obligă nu numai la însuşirea la cote înalte a profesiunii, ci şi la însuşirea concepţiei filosofice despre lume şi viaţă a partidului nostru, formarea unei conştiinţe şi atitudini cetăţeneşti înaintate în rîndul tineretului.

Recunoscători pentru tot ceea ce tovarăşul Nicolae Ceauşescu şi tovarăşa Elena Ceauşescu întreprind pe linia îndrumării competente şi ştiinţifice a învăţămîntului, ştiinţei şi culturii româneşti, ne angajăm să răsplătim prin fapte şi încrederea ce ni se acordă, pregătindu-ne temeinic şi multilateral, aşa cum ne impune epoca pe care o trăim”.

 

 

pietricica turism

Lasă un răspuns