Acasă Actual ”Obiectiv: înregistrarea gratuită a tuturor terenurilor și clădirilor în sistemul integrat de...

”Obiectiv: înregistrarea gratuită a tuturor terenurilor și clădirilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară!”

DISTRIBUIȚI
izotec

Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023, lansat în aprilie 2015, a făcut o serie de pași importanți în procesul de înregistrare gratuită a tuturor imobilelor și terenurilor din România. Potrivit ANCPI, programul este finanțat din trei surse. Două surse sunt principale: veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru, în cuantum de peste 4 miliarde de lei, și fonduri externe rambursate prin Programul Operațional Regional, în cuantum de peste 300 milioane euro. A treia sursă de finanțare poate cuprinde alocări din bugetul unităților administrativ-teritoriale (UAT). Înaintea începerii programului, din cele 40 de milioane de imobile estimate în România, doar aproximativ 7,4 milioane erau înregistrate în evidențele de cadastru și carte funciară, ceea ce reprezintă puțin peste 18% din total. Jumătate dintre acestea, cam 3,6 milioane, se află în mediul urban, celelalte fiind în mediul rural.

La această procedură sporadică privind cadastrarea – la solicitarea proprietarului, pentru a nu stopa circulația juridică a imobilelor, județul Neamț stă mai bine față de media pe țară, înregistrând un procent de 30%. Revenind la PNCCF, Neamțul este cuprins în lotul 7, cu două nuclee situate în zonele Roman, respectiv Piatra Neamț – Târgu Neamț. Primul cuprinde comunele Tămășeni, Cordun și Săbăoani, iar al doilea are arondate UAT-urile Dobreni, Bodești și Grumăzești.

Alte detalii interesante am primit de la inginerul Simion Stâncel, directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Neamț:

simion-stancel

  • Aceste șase comune sunt primele intrate în Programul Național de Cadastru și Carte Funciară și au fost contractate în urma unei licitații organizate de ANCPI, iar firma executantă este SC Romer SA, din București. Din cele șase comune, pentru două – Săbăoani și Dobreni – există deja contracte de execuție în derulare, cu termen de finalizare în totalitate în decembrie anul viitor, atât pentru intravilan, cât și pentru extravilan. La începutul anului 2017, se vor încheia contractele de execuție și pentru celelalte patru UAT-uri, respectiv Bodești, Grumăzești, Cordun și Tămășeni. Pentru ele există deja contractul cadrul încheiat de ANCPI cu firma executantă, urmând să se încheie efectiv contractul de execuție în scurtă vreme.

 – După cum s-au mișcat lucrurile din aprilie 2015, credeți că până la sfârșitul anului 2023 se va încheia cadastrarea în toată România?

  • În ritmul în care s-a pornit, e puțin probabil să se finalizeze în 2023, dar este posibil să se accelereze. Întotdeauna primii pași sunt un pic mai lenți, mai greu de făcut. Este o lucrare care trebuia demarată cu multă vreme în urmă.

 – La cât timp se estimează efectuarea cadastrului într-o localitate?

  • Perioada este determinată de mărimea unității administrativ-teritoriale și de modul cum au fost aplicate legile proprietății. Menționăm că, în această perioadă, este inclusă și perioada de publicare și soluționare a cererilor de rectificare, respectiv a contestațiilor. În medie, sunt necesare între 12 și 18 luni.

* ”Obiectivul principal al Programului Național de Cadastru și Carte Funciară este de a înregistra gratuit toate imobilele, respectiv toate terenurile și clădirile din România, inclusiv apartamentele, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Odată atins acest obiectiv, se revitalizează piața imobiliară din România, se dezvoltă creditul agricol și creditul ipotecar, se dezvoltă toate tranzacțiile care au ca obiect vânzarea și cumpărarea de imobile”.

– Care sunt activitățile finanțate?

  • Măsurătorile cadastrale, activitățile de geodezie, cartografie, topografie și fotogrammetrie, conversia în format digital a documentelor analogice, activitățile de informare și conștientizare a publicului, tehnica de calcul și stocare și alte activități care decurg din derularea programului național. Se estimează crearea a 5.600 de locuri de muncă noi, care, la nivel ANCPI, vor fi prin contract individual de muncă pe perioadă determinată. Posturile s-au înființat distinct față de numărul de posturi aprobat pentru ANCPI și sunt ocupate, prin concurs sau examen sau prin detașare din mediul public ori privat, în condițiile legii. Salarizarea va fi asemănătoare cu cea din ANCPI sau din instituțiile subordonate.

– Proprietarul imobilului este cel care inițiază efectuarea cadastrului?

  • Nu. El este beneficiarul, nu cel care inițiază cadastrarea. Proprietarul se bucură de acest drept privind înregistrarea gratuită imobilelor și terenurilor pe care le deține în momentul când încep lucrările de cadastru sistematic în UAT-ul pe raza căruia se afla imobilul. Pe măsură ce o UAT e inclusă în PNCCF, au loc acțiuni de informare a locuitorilor. Acestea sunt realizate cu sprijinul autorităților administrației publice locale.

* ”Din cele 4 miliarde de lei, care reprezintă veniturile Agenției Naționale de Cadastru, se plătește realizarea planurilor cadastrale ale imobilelor la nivelul tuturor unităților administrativ teritoriale, deschiderea cărților funciare, precum și cartea certificatelor de moștenitor pentru succesiune nedezbătută. Toate acestea vor fi gratuite pentru persoane fizice sau juridice, inclusiv instituții publice. Suma respectivă acoperă și toate celelalte cheltuieli de personal, bunuri și servicii”.

– Dacă proprietarii muncesc în străinătate, cum se procedează?

  • Dacă proprietarii, posesorii sau alți deținători nu se prezintă, identificarea limitelor imobilului se va face în lipsa acestora. Există soluții și pentru această absență a lor.

 – Mai există o altă grupă de lucrări care face parte din PNCCF. Este vorba despre cea care se realizează în baza Ordonanței de Urgență 35 din 2016, care înseamnă cadastru gratuit pentru extravilan.

  • Da. În cursul anului 2016, s-a adoptat această ordonanță, prin care se prioritizează lucrările pentru terenul agricol din extravilan, în scopul compatibilizării plăților pe unitatea de suprafață, prin APIA, pentru subvenții. Aceste lucrări sunt în derulare, iar la începutul lunii decembrie s-a adoptat o altă Ordonanță de Urgență, care ne permite multianualitatea la contractele de execuție pentru acestea. Au fost încheiate contracte de execuție pentru 22 de comune din județul Neamț, dar anul acesta plătim doar trei în care s-au executat lucrări pe sectoare cadastrale, pe tarlale din extravilan. Este vorba despre Gâdinți, Răucești și Secuieni. Suma totală este relativ mică: 21.560 de lei. Celelate 19 comune sunt: Alexandru cel Bun, Bicaz, Boghicea, Bârgăoani, Borca, Costișa, Dochia, Făurei, Gherăiești, Ghindăoani, Girov, Ion Creangă, Podoleni, Păstrăveni, Sagna, Ștefan cel Mare, Trifești și Zănești, precum și municipiul Piatra Neamț. Prin actul normativ adoptat de guvern, s-a permis prelungirea contractelor pentru cele 22 de comune până la jumătatea anului viitor. Suntem în curs de realizare a actelor adiționale.

Ana MOISE

 

pietricica turism

Lasă un răspuns