Prin jungla fiscalității

Dacă intenționați să vă faceți o firmă nouă plătitoare de TVA prin opțiune,  va trebui să îndepliniți  anumite criterii conform unor reglementari recente, respectiv Ordinul ministrului Finanțelor Publice nr. 1984/2011. Scopul acestui ordin este eliminarea de pe piață a firmelor “fantomă” , a reducerii evaziunii fiscale, însă lovește și în persoanele oneste deoarece se îngreunează procesul de înregistrare și crește  durata acestuia.

Pînă la apariția acestui Ordin, conform art. 153 alin.1 din Codul Fiscal, persoana impozabilă care avea sediul activității economice în România și realiza sau intenționa să realizeze o activitate economică ce implica operațiuni taxabile și/ sau scutite de TVA cu drept de deducere trebuia să solicite înregistrarea în scopuri de TVA  la organul fiscal competent, denumită în continuare înregistrare normală în scopuri de taxă

a) înainte de realizarea unor astfel de operațiuni, în următoarele cazuri:

1. dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depășește plafonul de scutire de 35.000 EUR;

2. dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire de 35.000 EUR, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;

b) dacă în cursul unui an calendaristic atinge sau depășește plafonul de scutire de 35.000 EUR în termen de 10 zile de la sfârșitul lunii în care a atins sau a depășit acest plafon;

c) dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire de 35.000 EUR, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;

d) dacă efectuează operațiuni scutite de taxă și optează pentru taxarea acestora.

 

Conform noilor reglementări,  pentru  punctele a) și c) de mai sus, persoanele care sînt supuse înmatriculării la Registrul Comerțului trebuie să depună la organele fiscale competente o anexă la declarația de mențiuni, (Anexa1 la D010 – în format pdf inteligent – este postată pe site anaf.ro – în secțiunea declarații fiscale) care servește la evaluarea intenției și a capacității persoanelor respective de a desfășura activități economice ce implică operațiuni taxabile și/ sau scutite de TVA  cu drept de deducere, precum și operațiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operațiuni ar avea locul în România.

 

Criteriile în funcție de care se condiționează înregistrarea în scopuri de TVA prin opțiune sînt:

– persoana impozabilă nu se află în situația de a nu desfășura activități economice la sediul social sau la sediile secundare.
– niciunul dintre administratorii și/sau asociații persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA prin opțiune și nici persoana impozabilă însăși nu au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001 privind cazierul fiscal, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Dacă aceste prime două criterii documentare nu sînt îndeplinite, se respinge cererea de înregistrare ca plătitor de TVA fără a se mai analiza criteriile următoare.

– criteriul care face obiectul verificării faptice privind existența spațiului destinat sediului social/ domiciliului fiscal și, după caz, sediilor secundare declarate, care să corespundă obiectului de activitate pe care persoana impozabilă intenționează să o desfășoare/ o desfășoară. Acest criteriu se verifică la fața locului de către Garda financiară.
– criteriile de evaluare aplicate de organele fiscale competente, stabilite în altă anexă (nr. 2) la ordin, punctajul minim necesar fiind de 45 puncte.

În ceea ce privește spațiul, cel mai mare punctaj (10 puncte) se acordă dacă spațiul cu destinație de sediu social este în proprietatea persoanei impozabile sau este utilizat în cadrul unui contract de leasing fi­nanciar.

În funcție de rezultatele analizei efectuate de organele fiscale , se emite Decizia de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA în maximum 15 zile lucrătoare de la data depunerii declarației de mențiuni .

(Aura NEMȚEANU)

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.