Parastas dansant cu incompatibili la CJ Neamţ

Se sapă groapa a trei mandate de consilier judeţean. Vineri, 22 iulie, la sfîrşitul programului după cum declară secretarul judeţului, Mihaela Ignatovici, 16 consilieri judeţeni PNL şi PSD (aproape toţi, adică, mai puţin dl. Ioan Năstase, care e în concediu) au depus trei proiecte de hotărîre prin care solicită constatarea incompatiblităţii a trei colegi de-ai lor din PDL. Este vorba de Mihai Chebac, Valerică Frăţilă şi Cristian Petrovici.

Expunere de motive CHEBAC:

“Referitor la domnul Mihai Chebac, Agentia Nationala de Integritate, prin Actul de constatare nr. A1189/I.I./2009, anexat la prezenta, a dispus constatarea starii de incompatibilitate a acestuia dupa cum urmeaza:

1. Constatarea starii de incompatibilitate in care se afla domnul Mihai Chebac prin exercitarea simultana a mandatului de consilier judetean in cadrul Consiliului Judetean Neamt si cea de director general in cadrul societatii comerciale SC DRUPO NEAMT SRL, al carei asociat unic este Consiliul Judetean Neamt, precum si Director Dezvoltare in cadrul C.N. Posta Romana SA ­– Administratia Centrala.

2. Constatarea starii de incompatibilitate in care s-a aflat in perioadele 01.09-05.11.2008, detinand atat functia de consilier judetean cat si calitatea de administrator la SC DRUPO NEAMT SRL, al carei unic asociat este Consiliul Judetean Neamt.”

Acest act constatator a ramas definitiv prin necontestare.  Recursul formulat de dl. Chebac Mihai a fost respins ca nefondat, prin Decizia nr.1938/31.03.2011 pronunţată de Înalta Curte de Casatie si Justitie, în dosarul nr.129/32/2010.

La data de 03.05.2011, prin Încheierea din Camera de Consiliu a Inaltii Curti de Casatie si Justitie s-a respins ca inadmisibilă cererea formulată de Chebac Mihai, prin care se solicita suspendarea provizorie a executării Deciziei nr. 1938/31.03.2011, care stabilea irevocabil starea de incompatibilitate a dlui Chebac Mihai cu calitatea de consilier judetean al Consiliului Judetean Neamt.

Pe cale de consecinta, urmeaza a se executa aceasta hotarare definitiva si irevocabila, care stabileste ca dl. Chebac Mihai este incompatibil cu statutul de ales in Consiliul judetean Neamt, luandu-se act de starea de incompatibilitate, urmeaza a se declara incetarea, inainte de termen, a mandatului de ales a dlui Chebac Mihai, in conformitate cu dispozitiile art. 9. (2) din Legea nr. 393/2004, privind Statutul alesilor locali („Calitatea de consilier local sau de consilier judetean inceteaza de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, in urmatoarele cazuri: a) demisie;b) incompatibilitate”).

Expunere de motive FRĂŢILĂ:

“Referitor la domnul Fratila Valerica, Agentia Nationala de Integritate, prin Actul de constatare din Dosarul A/1192/I.I./2009 a dispus constatarea starii de incompatibilitate a acestuia dupa cum urmeaza: a constatat ca „stare de fapt: incompatibilitatea intre calitatea de functionar public si cea de consilier juridic la o institutie publica” (conform extrasului de pe site-ul A.N.I, anexat la prezenta). Incompatibilitatea la care se face referire se intemeiaza legal pe prevederile art. 88, aliniatul 1 lit c) din Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 modificata si completata: “Art 88 (1) Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu:

c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al prefecturii din judeţul respectiv”.

La data de 07.08.2009, prin Decizia nr. 2596 emisa de CAS Neamt, domnul Valerica Fratila a fost numit in functia de consilier juridic la CAS Neamt, functionar public, calitate pe care nu o putea ocupa decat ulterior unei demisii din Consiliul judetean Neamt. A depus o declaratie sub semnatura proprie, prin care renunta la calitatea de ales local, renuntare care ar fi trebuit analizata in sedinta de plen din data de 20.08.2009. Din procesul verbal al sedintei Consiliului Judetean din data de 20.08.2009 se pot constata atat obiectiile ridicate de catre unii consilieri judeteni fata de incompatibilitatea existenta, obiectii la care nu s-a dat curs in pofida prevederilor legale  prevazute de art.91 al.3 si 4 din legea 161/2003, cat si neluare in discutie a respective renuntari la calitatea de ales local.

Prin aceasta procedura, dl. Valerica Fratila, cu concursul conducerii unitatii administativ-teritoriale, a incalcat principiul transparentei functiei publice, iar printr-o maniera dolosiva a obtinut pentru sine avantaje publice.

Luandu-se act de starea de incompatibilitate, urmeaza a se declara incetarea, inainte de termen, a mandatului de ales a dlui Fratila Valerica, in conformitate cu dispozitiile art. 9. (2) din Legea nr. 393/2004, privind Statutul alesilor locali („Calitatea de consilier local sau de consilier judetean inceteaza de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, in urmatoarele cazuri: a) demisie;b) incompatibilitate”), urmand a se promova prezentul proiect de hotarare, in conformitate cu dispozitiile art. 9 al. 3 din Legea nr. 393/2004, privind Statutul alesilor locali („(3) Incetarea de drept a mandatului de consilier se constata de catre consiliul local, respectiv de consiliul judetean, prin hotarare, la propunerea primarului ori, dupa caz, a presedintelui consiliului judetean sau a oricarui consilier”).

Nota redacţiei: Dl. Frăţilă are experienţă în a fi încetat pe motive de incompatibilitate, dar de prisos să-i aducem aminte de vremurile cînd era vice la CJ.

Expunere de motive PETROVICI:

“În urma concursului desfasurat in data de 13-14 decembrie 2010 pentru ocuparea functiei de manager al Spitalului Judetean de Urgenta Neamt, acesta a fost desemnat castigator si instalat in functie in data de 20.12.2010. In conformitate cu prevederile art. 180, alin (1), lit. a) din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, modificata si completata, (“Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu: a) exercitarea oricăror altor funcţii salarizate, nesalarizate sau/şi indemnizate, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor în domeniul medical în aceeaşi unitate sanitară, a activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică şi de creaţie literar-artistică”).

In alin. (4) din acelasi articol al Legii 95/2006 se precizeaza ca: “Dacă managerul selectat prin concurs ori reprezentantul desemnat al persoanei juridice selectate în urma licitaţiei publice se află în stare de incompatibilitate sau în conflict de interese, acesta este obligat să înlăture motivele de incompatibilitate ori de conflict de interese în termen de 30 de zile de la apariţia acestora. În caz contrar, contractul de management este reziliat de plin drept. Ministerul Sănătăţii sau, după caz, ministerul, instituţia publică sau primarul unităţii administrativ-teritoriale, primarul general al municipiului Bucureşti sau preşedintele consiliului judeţean, după caz, semnatare ale contractului de management, vor putea cere persoanelor în cauză despăgubiri, conform clauzelor contractului de management.

Desi, aparent dl. Petrovici Cristian si-a dat demisia in data de 18.01.2011, conform precizarilor Presedintelui Consiliului judetean Neamt din Sedinta din data de 31.01.2011, dl. Petrovici Cristian a exercitat in continuare functia de director medical al Spitalului judetean de urgent Piatra Neamt pana la data de 01.06.2011.

Asa cum prevede art. 183. al. 9) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, dispozitiile art. 180 alin. (1) lit. b)-d) referitoare la incompatibilitati si ale art. 180 alin. (2) referitoare la conflictul de interese se aplica si persoanelor care ocupa functii specifice comitetului director. Comitetul director se compune astfel: “Art. 183. – (1) In cadrul spitalelor publice se organizeaza si functioneaza un comitet director, format din managerul spitalului, directorul medical, directorul de cercetare-dezvoltare pentru spitalele clinice, directorul financiar-contabil si, dupa caz, directorul de ingrijiri, precum si alti directori, potrivit normelor interne de organizare a spitalelor. Ocuparea functiilor specifice comitetului director se face prin concurs organizat de managerul spitalului.” Cu alte cuvinte, inclusiv directorului medical i se aplica regimul juridic al incompatibilitatilor specifice unui managerul de spital.

Altfel spus, dl. Petrovici Cristian, manager de spital, apoi director medical al Spitalului judetean de urgenta P. Neamt, a incalcat prevederile referitoare la regimul juridic al incompatibilitatilor pentru alesii locali.

Pe cale de consecinta, luandu-se act de starea de incompatibilitate, urmeaza a se declara incetarea, inainte de termen, a mandatului de ales a dlui Petrovici Cristian, in conformitate cu dispozitiile art. 9. (2) din Legea nr. 393/2004, privind Statutul alesilor locali („Calitatea de consilier local sau de consilier judetean inceteaza de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, in urmatoarele cazuri: a) demisie;b) incompatibilitate”), urmand a se promova prezentul proiect de hotarare, in conformitate cu dispozitiile art. 9 al. 3 din Legea nr. 393/2004, privind Statutul alesilor locali („(3) Incetarea de drept a mandatului de consilier se constata de catre consiliul local, respectiv de consiliul judetean, prin hotarare, la propunerea primarului ori, dupa caz, a presedintelui consiliului judetean sau a oricarui consilier”).

(Dana OSTAHIE&Valentin BĂLĂNESCU)

reclama psd

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.