SCDA Secuieni – Recoltarea păioaselor

De la directorul Stațiunii Secuieni, dr. ing. Elena Trotuș,  am aflat că a început campania de recoltare a păioaselor de toamnă. A fost recoltată rapița de pe cele  180 ha, producția medie de 3 t/ha fiind bună. Au fost recoltate orzul și orzoaica de toamnă de pe cele aproximativ 100 ha. La orzoaică, producția a fost de 5.350 la ha, iar la orz de 4.950 kg/ha. Spre sfîrșitul acestei săptămîni va începe și recoltarea grîului de sămînță de pe suprafața de 320 ha, din soiurile Izvor, Gruia, Arieșan, Dropia, Flamura 85 și Glossa. Se speră la o producție medie de 5.000 kg/ha. Va fi pregătită “la sac” 1.000 t de sămînță din categorii biologice superioare PB 1, PB 2 și Bază. Stațiunea mai are 20 ha de triticale Haiduc, de la care se așteaptă o producție medie de 6.000 kg/ha. Urmează recoltarea culturilor de primăvară (orzoaică, ovăz și mazăre). Resturile vegetale au fost adunate, balotate și depozitate în baza furajeră a fermei zootehmice a stațiunii.

Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Secuieni  a luat ființă la 1 ianuarie 1962, atunci cînd fosta stațiune ICAR s-a transferat de la Tîrgu Frumos în scopul orientării agriculturii din Podișul Central Moldovenesc spre performanță. A avut la început un patrimoniu de 4.086 ha, din care astăzi mai deține puțin peste 10% din suprafață. Axată inițial pe cultura cînepii, în timp, stațiunea a fost nevoită să-și diversifice activitatea, de bază rămînînd elaborarea tehnologiilor de cultivare a plantelor de cîmp, multiplicarea și extinderea în zona de influență a stațiunii a celor mai bine adaptate specii și soiuri. Astăzi, în cele șapte laboratoare își desfășoară activitatea 40 de cercetători, tehnicieni și laboranți, dintr-un total de 142 de angajați. Ei lucrează în principal în ameliorarea cînepii monoice și testarea ecologică în vederea stabilirii adaptabilității la condițiile eco-pedo-climatice a culturilor de cîmp. Protecția sănătății plantelor împotriva organismelor dăunătoare, agrofitotehnica culturilor și cultura plantelor medicinale și aromatice sînt alte cîteva domenii de activitate ale stațiunii. Tematica celui din urmă este foarte vastă și diversificată, mergînd de la introducerea în cultură a unor specii apreciate ca urmare a principiilor active pe care le conțin și pînă la obținerea și multiplicarea semințelor. Acestea sînt solicitate de cultivatorii de plante medicinale și respectiv de industria farmaceutică, cosmetică și alimentară. În cadrul sectorului de cercetare funcționează și o fermă mixtă, a doua unitate de cercetare din țară după cea de la Sighet, care menține un nucleu genetic din rasa de bovine Brună de Maramureș. Pînă în anul 2000, stațiunea a avut de altfel ca tematică și elaborarea de tehnologii de creștere și ameliorare a acestei rase pentru că este foarte bine adaptată la condițiile zonei noastre. Este singura specializată pe ameliorarea cînepii monoice. În cadrul laboratorului de ameliorare au fost create cinci soiuri, respectiv Secuieni I, Zenit, Denis, Diana și Irène. Prin derularea unui grant de cercetare în perioada 2006-2008 s-a reușit ameliorarea și trimiterea către omologare două linii de cînepă monoică cu destinații mixte, atît pentru sămînță, cît și pentru fibră.

(D.C.)

 

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *