Aventuri urbane: Cum a devenit consilierul local Viorel Strungariu beneficiarul unui teren din centrul Pietrei

[quote align=”center” color=”#999999″]Viorel Strungariu, consilier local și reprezentant al Cris Expres, a obținut 220 mp teren în buricul târgului, ca să-și ridice cogeamitea terasa acoperită. N-a contat că trebuie mutată trecerea de pietoni pentru asta, nici că dispar trotuarul și spațiul verde, nici că se obturează o cale de acces pietonal de la Pietricica, nici că toată aventura se petrece vizavi de Muzeul de Istorie. Câți cetățeni din Piatra Neamț, lipsiți de avantajele de a fi Viorel Strungariu, dar cu alte certe calități, ar fi reușit să facă asta?[/quote]
În Neamț, există o categorie de oameni care, indiferent de regim, crize sau cotația aurului la bursa din Amsterdam, o duc bine și prosperă. Caracteristica principală a lor este că au grijă să se lipească de un organism care poate să le asigure influență, informații și oportunitățile de a le folosi pentru sine. Indirect, dacă indivizii o duc mai bine, și cei care îi trimit în respectivele organisme se pot bucura de prosperitatea lor.

Indiscutabil, la nivelul municipiului Piatra Neamț, vizate sunt Primăria și Consiliul Local, ca fiind cele mai versatile organisme din acest punct de vedere. Avem nenumărate exemple de consilieri care, la finalul mandatului/ mandatelor, pe nume propriu, al familiilor, al prietenilor, au devenit proprietari și/ sau beneficiari ai unor bucăți din oraș.

Cdeclaratie interese iunie 2013ris Expres SRL este o societate care, între multe altele de genul său, nu spune nimic publicului larg. La începutul lunii iunie, anul acesta, firma a solicitat Consiliului Local Piatra Neamț aprobarea unui PUD (Plan Urbanistic de Detaliu) pentru ”Terasă acoperită aferentă Restaurantului proprietate” din Piața Mihail Kogălniceanu, nr. 4. În sprijinul cererii, atașează un certificat de urbanism de prin aprilie 2013 și un proiect al societății 3C Proiect SRL, prin arhitectul Andrei Ciubotaru, un familiarizat al lucrărilor din Piatra Neamț via primărie. Cererea și-a urmat cursul firesc birocratic și, după un parcurs lin prin diverse comitete, comiții, servicii și direcții – nu neapărat în ordinea asta – a primit tușa finală a arhitectului șef, plus semnăturile secretarului municipiului (aviz de legalitate) și primarului, prin viceprimarul Aurelia Simionică (semnătură de aprobare). Până aici, nimic nu o deosebește pe SC Cris Expres SRL de alte mici societăți care se încăpățânează pe drumul sinuos al capitalismului sălbatic.

Diferența derivă din cap. Capul care conduce societatea. În cazul Cris Expres, capul este Viorel Strungariu, reprezentant și unic acționar și asociat al acesteia. Ce îl face deosebit pe Viorel Strungariu strict în situația de față nu sunt serviciile de jurist pe care le prestează pentru Cris Expres, și nici demersurile făcute pentru ca proiectul să treacă fără emoții prin furcile primăriei, ci fix calitatea de consilier local la Piatra Neamț pe care o deține urmare a împrejurărilor fericite din vara lui 2012, când, cu larghețea specifică APEL-ului de atunci, a obținut un al doilea mandat de ales municipal, de sorginte PNȚCD.

declaratia de avere iunie 2013Avem deci o societate (Cris Expres) reprezentată de Viorel Strungariu care solicită primăriei să i se aprobe un proiect pe terenul municipiului, care primărie trimite inițiativa în Consiliul Local Piatra Neamț, unde dl. Viorel Strungariu este un fericit consilier purtător de vot. Proiectul Cris Expres trece cu bine de votul CL și-și urmează cursul spre materializare, având toate actele ”în regulă”, chiar dacă asta înseamnă că un om a marcat terenul, a asigurat echipamentul, a fluierat startul, a centrat și-a dat cu capul marcând în propria-i poartă. Rezultatul demersurilor făcute din aprilie până-n august de Viorel Strungariu se vede cu ochiul liber de toți cei care au drum prin centru, pe la Pietricica. Nu abordăm acum aspecte arhitectonice urbane, dar ne uităm puțin în hârtii.

Cei 220 mp fac obiectul unui contract de închiriere între Piatra Neamț și SC Cris Expres, nr. 6956/19.02.2013.

Pe 1.04.2013 se emite Certificatul de Urbanism nr. 139, în care ”s-au analizat situațiile juridică, economică și tehnică ale imobilului-teren cu suprafața 220 mp, proprietatea Municipiului Piatra Neamț, care nu este spațiu verde și nu este înregistrat în Registrul Spațiilor verzi (…) cu scopul construirii Terasei acoperite aferente Restaurantului proprietatea SC Cris Expres SRL din P-ța Mihail Kogălniceanu nr. 4. Terenul de 220 mp, proprietatea Municipiului Piatra Neamț, a fost și este închiriat societății SC Cris Expres SRL, prin contractele de închiriere nr. 11733/30.03.2010, nr. 12223/08.04.2011 și nr. 9945/26.03.2012”.

• Pe 9.05.2013, DSP oferă societății Notificarea Asistență de specialitate de sănătate publică, cu condiții referitoare la orarul de funcționare și la evitarea poluării.

Pe 28.05.2013, Agenția de Mediu dă o hârtie cum că proiectul n-are, deocamdată, nevoie de aviz de mediu.

Pe 12.06.2013, Direcția de Cultură Neamț dă avizul cu condiția respectării proiectului și a protejării patrimoniului descoperit întâmplător.

• Tot în iunie 2013, se face planul de situație și documentația cadastrală, recepționate de OCPI Neamț.

• În baza tuturor actelor de mai sus, pe 3.06.2013, Primăria Piatra Neamț înregistrează Cererea nr. 20131 ”formulată de către Strungariu Viorel reprezentant al SC Cris Expres SRL pentru aprobarea PUD…”

Având în vedere că Direcția Urbanism și Cadastru din primărie, prin arhitectul șef, consideră că este necesară urbanistic și funcțional Terasa acoperită solicitată”, se merge mai departe, cu PUD-ul prin Consiliul Local, etapă impusă și de faptul că, prin PUD, se schimba categoria de folosință a terenului în curți-construcții, deci altă bază de impozitare.

De votul Consiliului Local a trecut ca prin pâine, în ciuda referirii la ”Implicarea (informarea și consultarea) publicului în etapele de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism” care, cel puțin la secțiunea Anunțuri a site-ului primăriei, nu apare. O fi în altă parte, la vedere, poate la avizier, că se practică.

Nu putem să nu ne uităm și în lege. Mai exact, legi.

Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale

Art. 47.
(1) Nu poate lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor consilierul care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local.
(2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispozițiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanța de contencios administrativ. Acțiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată.

Și mai avem Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

Art. 47
Aleșii locali sunt obligați să menționeze expres situațiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale. În cazurile în care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului.

Art. 49
Aleșii locali sunt obligați să dea dovadă de cinste și corectitudine; este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.

Art. 77
proces verbal sedinta august 2013(1) Consilierii judeteni și consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea și adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii.
(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali și consilierii județeni sunt obligați să anunțe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă.
(3) Anunțarea interesului personal și abținerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al ședinței.

Art. 81
Hotărârile adoptate cu nerespectarea dispozițiilor Art. 77 sunt nule de drept, potrivit dispozițiilor Art. 47 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Dl. Viorel Strungariu nu a anunțat la începutul ședinței Consiliului Local, sau cel puțin nu s-a consemnat în procesul verbal. E drept, s-a abținut la vot, după cum tot același proces verbal consemnează. Probabil că de aici îi va veni și salvarea. Cel puțin asta este moneda pe care au început s-o bată oficialii primăriei:

”Ar fi putut fi conflict de interese, dar s-a abținut când s-a votat hotărârea, deci nu a fost. Faptul că a semnat raportul comisiei pentru licitație… Nu este absolut nicio problemă pentru că respectiva comisie a fost compusă din mai multe persoane. La licitație au participat încă 2 persoane fizice, au fost anunțuri în presa locală și națională.”. Declară și susține dl. Florin Fecic, secretarul municipiului. Senin și sigur pe părerile sale și ale colegului de birou. Precizare necesară: reporterul nostru a fost anunțat domnului secretar, pentru consemnarea unui punct de vedere. La ieșirea din birou, reporterul a dat de consilierul Viorel Strungariu, venit probabil cu treburi specifice funcțiilor sale.

Pentru cei 220 mp de teren în mijlocul orașului, pe care-și ridică terasa acoperită, SC Cris Expres SRL prin reprezentantul său Viorel Strungariu trebuie să achite 7000 lei anual în contul chiriei.

Dana OSTAHIE

adolescenteen news

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.