Conducerea ADRNE- 2 ani cu suspendare la prima instanță

pietricica turism

Îconstantin-apostoln octombrie 2012 DNA a hotărât să trimită în judecată pe Constantin Apostol, director general al ARDNE Neamț, împreună cu alți 3 colaboratori, într-un dosar privind acordarea unor fonduri europene pentru societatea comercială INTER PRINT SRL, condusă de Ciubotaru Gabriela. Într-un timp relativ scurt, s-a ajuns la o decizie în prima instanță, pe care v-o prezentăm în totalitate.

Solutia pe scurt: În baza art. 386 C. proc. pen. schimbă încadrarea juridică față de inculpata CIUBOTARU GABRIELA din infracțiunile pentru care a fost trimisă în judecată, în următoarele infracțiuni : art.18 ind. 1 alin.1 din Legea 78/2000 modificată prin Legea nr. 187/2012, art. 323 teza a II-a Cod Penal, totul cu aplicarea art.33 lit.a Cod Penal din 1969 și art.5 Cod Penal. În baza art. 386 C. proc. pen. schimbă încadrarea juridică față de inculpatul S.C. INTER – PRINT S.R.L. din infracțiunea pentru care a fost trimis în judecată, în infracțiunea prevăzută de art.18 ind. 1 alin.1 din Legea 78/2000 modificată prin Legea nr. 187/2012 cu aplicarea art.5 Cod Penal. În baza art. 386 C. proc. pen. schimbă încadrarea juridică față de inculpații SAUCIUC IOAN ROMEO, POPA IONEL, HARJA GHEORGHE, APOSTOL CONSTANTIN din infracțiunea pentru care au fost trimiși în judecată, în infracțiunea prevăzută de art. 48 Cod Penal raportat la art. 18 ind. 1 alin.1 din Legea 78/2000 modificată prin Legea nr. 187/2012 cu aplicarea art.5 Cod Penal. În baza art. 396 Cod proc.pen. condamnă pe inculpata CIUBOTARU GABRIELA, director general al S.C. INTER – PRINT S.R.L. Bacău, căsătorită cu doi copii minori, fără antecedente penale, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru comiterea infracțiunii prevăzută de art. 18 ind. 1 alin.1 din Legea 78/2000 modificată prin Legea nr. 187/2012 (infracțiunea de folosire ori prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei), cu aplicarea art. 5 Cod Penal. În baza art. 18 ind. 1 alin.1 din Legea 78/2000 modificată prin Legea nr. 187/2012 și art. 67 Cod Penal, art. 68 Cod Penal aplică inculpatei CIUBOTARU GABRIELA pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a și b Cod Penal pe o perioadă de 2 (doi) ani. În baza art. 65 Cod Penal aplică inculpatei CIUBOTARU GABRIELA pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a și b Cod Penal. În baza art. 396 Cod proc. pen. condamnă pe inculpata CIUBOTARU GABRIELA, director general al S.C. INTER – PRINT S.R.L. Bacău, căsătorită cu doi copii minori, fără antecedente penale, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru comiterea infracțiunii, prevăzută de art. 323 teza a II-a Cod Penal (infracțiunea de uz de fals), cu aplicarea art.5 Cod Penal. În baza art. 33 lit.a Cod Penal din 1969 și art. 34 alin. 1 lit.b Cod Penal din 1969 contopește pedepsele principale stabilite și aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea, anume aceea de 2 (doi) ani închisoare, inculpata CIUBOTARU GABRIELA, director general al S.C. INTER – PRINT S.R.L. Bacău, căsătorită cu doi copii minori, fără antecedente penale având de executat pedeapsa principală unică de 2 (doi) ani închisoare, precum și pedepsele complementare și accesorii aplicate. În baza art. 81 Cod Penal din 1969 dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei principale de 2 (doi) ani închisoare aplicată inculpatei CIUBOTARU GABRIELA, pe un termen de încercare de 4 ( patru) ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 Cod Penal din 1969 suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei închisorii. În baza art. 396 Cod proc. pen. condamnă pe inculpata S.C. INTER – PRINT S.R.L., la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 54000 de lei (180 de zile-amendă înmulțit cu 300 de lei, cuantumul unei zile amendă), stabilită conform art.137 Cod penal, pentru comiterea infracțiunii prevăzută de art. 18 ind. 1 alin.1 din Legea 78/2000 modificată prin Legea nr. 187/2012 cu aplicarea art.5 Cod Penal (infracțiunea de folosire ori prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei). În baza art. 18 ind. 1 alin.1 din Legea 78/2000 modificată prin Legea nr. 187/2012 și art. 138 alin.2 Cod Penal aplică inculpatei S.C. INTER – PRINT S.R.L. pedeapsa complementară a interzicerii de a participa la procedurile de achiziții publice, prevăzute de art. 136 alin. 3 lit. d Cod Penal pe o perioadă de 1 (unu) an care se va executa conform art.138 alin.4 C.pen. În baza art. 396 Cod proc.pen. condamnă pe inculpatul SAUCIUC IOAN ROMEO, șef birou asistență tehnică și relația cu AMPOR în cadrul A.D.R. N – E., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru comiterea infracțiunii, prevăzută de art. 48 Cod Penal raportat la art. 18 ind. 1 alin.1 din Legea 78/2000 modificată prin Legea nr. 187/2012 (infracțiunea de complicitate la folosire ori prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei), cu aplicarea art. 5 Cod Penal. În baza art. 18 ind. 1 alin.1 din Legea 78/2000 modificată prin Legea nr. 187/2012 și art. 67, art. 68 Cod Penal aplică inculpatului SAUCIUC IOAN ROMEO pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a și b Cod Penal pe o perioadă de 2 (doi) ani. În baza art. 65 Cod Penal aplică inculpatului SAUCIUC IOAN ROMEO pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a și b Cod Penal. În baza art. 81 Cod Penal din 1969 dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei principale de 2 (doi ) ani închisoare aplicate inculpatului SAUCIUC IOAN ROMEO, pe un termen de încercare de 4 ( patru) ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 Cod Penal din 1969 suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei închisorii. În baza art. 396 Cod proc.pen. condamnă pe inculpatul POPA IONEL, șef birou evaluare, selecție și contractare în cadrul A.D.R. N – E., , la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru comiterea infracțiunii, prevăzută de art. 48 Cod Penal raportat la art. 18 ind. 1 alin.1 din Legea 78/2000 modificată prin Legea nr. 187/2012 (infracțiunea de complicitate la folosire ori prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei), cu aplicarea art. 5 Cod Penal. În baza art. 18 ind. 1 alin.1 din Legea 78/2000 modificată prin Legea nr. 187/2012 și art. 67, art. 68 Cod Penal aplică inculpatului POPA IONEL pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a și b Cod Penal pe o perioadă de 2 (doi) ani. În baza art. 65 Cod Penal aplică inculpatului POPA IONEL pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a și b Cod Penal. În baza art. 81 Cod Penal din 1969 dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei principale de 2 (doi ) ani închisoare aplicate inculpatului POPA IONEL, pe un termen de încercare de 4 ( patru) ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 Cod Penal din 1969 suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei închisorii. În baza art. 396 Cod proc.pen. condamnă pe inculpatul HARJA GHEORGHE, director al Direcției Organism Interimar POR în cadrul A.D.R. N – E., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru comiterea infracțiunii, prevăzută de art. 48 Cod Penal raportat la art. 18 ind. 1 alin.1 din Legea 78/2000 modificată prin Legea nr. 187/2012 (infracțiunea de complicitate la folosire ori prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei), cu aplicarea art. 5 Cod Penal. În baza art. 18 ind. 1 alin.1 din Legea 78/2000 modificată prin Legea nr. 187/2012 și art. 67, art. 68 Cod Penal aplică inculpatului HARJA GHEORGHE pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a și b Cod Penal pe o perioadă de 2 (doi) ani. În baza art. 65 Cod Penal aplică inculpatului HARJA GHEORGHE pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a și b Cod Penal. În baza art. 81 Cod Penal din 1969 dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei principale de 2 (doi ) ani închisoare aplicate inculpatului HARJA GHEORGHE, pe un termen de încercare de 4 ( patru) ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 Cod Penal din 1969 suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei închisorii. În baza art. 396 Cod proc.pen. condamnă pe inculpatul APOSTOL CONSTANTIN, director general al A.D.R. N – E., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru comiterea infracțiunii, prevăzută de art. 48 Cod Penal raportat la art. 18 ind. 1 alin.1 din Legea 78/2000 modificată prin Legea nr. 187/2012 (infracțiunea de complicitate la folosire ori prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei), cu aplicarea art. 5 Cod Penal. În baza art. 18 ind. 1 alin.1 din Legea 78/2000 modificată prin Legea nr. 187/2012 și art. 67, art. 68 Cod Penal aplică inculpatului APOSTOL CONSTANTIN pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a și b Cod Penal pe o perioadă de 2 (doi) ani. În baza art. 65 Cod Penal aplică inculpatului APOSTOL CONSTANTIN pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a și b Cod Penal. În baza art. 81 Cod Penal din 1969 dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei principale de 2 (doi ) ani închisoare aplicate inculpatului APOSTOL CONSTANTIN, pe un termen de încercare de 4 ( patru) ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 Cod Penal din 1969 suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei închisorii. În baza art. 19 C.proc.pen. și art. 397 C.proc.pen , art.1357 Cod Civil, art. 1381 Cod Civil, art. 1382 Cod Civil admite acțiunea civilă și obligă pe în solidar pe inculpații CIUBOTARU GABRILA, S.C. INTER – PRINT S.R.L., SAUCIUC IOAN ROMEO, POPA IONEL, HARJA GHEORHE și APOSTOL CONSTANTIN, la plata sumei de 689.581, 47 lei, reprezentând despăgubii materiale, actualizată la data plății cu dobânzile și penalitățile aferente calculate în condițiile legii, către partea civilă Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului. Menține măsura sechestrului asigurator, asupra bunurilor mobile ale S.C. INTER – PRINT S.R.L, asupra unui echipament pentru tipărire flexografică – 1 SET Profex 330 Flexographic Printing Press, astfel cum a fost dispusă prin Ordonanța procurorului din data de 25.06.2012 (fila 150 d.u.p., vol. I). În baza art. 396 Cod proc.pen. și art. 25 C.proc.pen. dispune desființarea înscrisurilor false din prezenta cauză, anume : – declarații pe proprie răspundere ( file 46-49, 49-50 Vol. III d.u.p. ); – CV-ul numitei Rusu Elena ( filele 31-32 Vol. II d. u.p.); – Înscris denumit „ Hotărârea administratorului unic ” ( fila 37 Vol. IV d.u.p.). În baza art.274 alin.1, 2 C.p.p. obligă pe fiecare inculpat la plata sumei de câte 800 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de către stat în cauză. Constată că inculpații au avut apărători aleși. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunțată în ședință publică, azi 06.03.2014.
Document: Hotarâre    06.03.2014

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.