Posturile adjunctelor Banu și Laiu, scoase la mezat

isj 2014Ministerul Educației scoate la concurs peste 120 de posturi ocupate de inspectori școlari generali adjuncți și directori ai Caselor Corpului Didactic. În județul Neamț, sunt vizate 3 funcții de conducere. Respectiv, cele două de inspector școlar general adjunct, ocupate prin delegație de prof. Gabriela Banu și prof. Elena Laiu, și cel de director al Casei Corpului Didactic Neamț, ocupat de la începutul acestui an școlar de prof. Florentina Moise-Vasiliu. Dosarul de înscriere poate fi depus, în perioada 25 martie – 5 aprilie, la sediul IȘJ Neamț. Probele de concurs au fost programate pentru perioada 20 aprilie – 29 mai la sediul Ministerului Educației. La concurs poate candida personalul didactic care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:

– este membru al corpului național de experți în managementul educațional;

-este absolvent al unei insituții de învățământ superior, cu diplomă de licență;

– este personal didactic titular în învățământ/într-o unitate de învățământ și are gradul didactic I sau titlul științific de doctor;

– are o vechime în învățământul preunivesitar de cel puțin 8 ani, din care cel puțin 5 în ultimii 10 ani;

– a obținut calificativul „foarte bine” în ultimii 5 ani și nu a fost sancționat discipliar în anul școlar curent;

– are recomandare/caracterizare vizând calitățile profesionale, manageriale și morale din partea consiliului profesoral al unității sau din partea consiliului de administrație al inspectoratului școlar ori recomandarea senatului universității sau a organului de conducere al instituției în care candidatul își desfășoară activitatea la data înscrierii la concurs;

– nu a desfășurat poliție politică și nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

– este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevderilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

– la data susținerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.