CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ „ISTORIA ROMÂNILOR ȘI CRIZA IDENTITĂȚII NAȚIONALE. MEMORANDUM-UL DE LA NEAMȚ” LA TÂRGU NEAMȚ

INVITATIA PROGRAM CONFERINTA ISTORIE NEAMT0004Asociația Profesorilor de Istorie Neamț, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Asociația Profesorilor de Istorie din România, Complexul Muzeal Neamț și Asociația Învățătorilor Neamț, vă invită în perioada 10 – 12 septembrie 2015, la CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ „ISTORIA ROMÂNILOR ȘI CRIZA IDENTITĂȚII NAȚIONALE. MEMORANDUM-UL DE LA NEAMȚ” , organizată la Târgu-Neamț, sub auspiciile fortificației medievale Cetatea Neamț, ctitorie a domnitorului Petru I Mușat.

Lucrările în plen vor avea loc in data de 11 septembrie, ora 10.00, la Casa Culturii din orașul Târgu-Neamț, conform programului. La ora 9.30, înainte de deschidere, va fi organizată o conferință de presă, cu participarea reprezentantului  Academiei Române, ai MECS, reprezentanții Facultăților de Istorie, reprezentanții Inspectoratelor Școlare din România, reprezentanții APIR-Clio si APINeamt.

INVITATIA PROGRAM CONFERINTA ISTORIE NEAMT0003În cadrul conferinței vor fi tratate următoarele teme de importanță majoră pentru istorie, ca disciplină de studiu:

 1. Identitatea locală, identitatea națională – de la teorie la paradigmă. Dezbatere pe teme curriculare.
 2. ISTORIA – Oferta educațională pentru o viață. (De la ce vârstă? Cine? Cum? Ce fel de educație? Cu ce?)
 3. Formarea profesională a profesorilor de istorie, câștiguri și pierderi după 1989.
 4. Conștiința națională, respectul față de simbolurile naționale– o datorie, sau o opțiune?
 5. Locul și rolul românilor în configurarea identității europene. Strategia geopolitică în educație.

Vor fi organizate două sesiuni de lucru în cadrul cărora vor conferenția personalități din domeniul istoriei.

Scopul conferinței este acela de a sensibiliza și coagula toți factorii de decizie, la nivel național și internațional, prin crearea unei conjuncturi favorabile pentru decizii de maximă prioritate, cu privire la educația tinerilor prin și pentru istorie și identitate națională. În condițiile unei crize de identitate care are drept consecință negativă lipsa de implicare a tinerilor în viața societății, a absenței responsabilizării sociale și a pericolului deznaționalizării, cauzat de defăimarea statului român, dorim ca acest seminar să reprezintă un îndemn la   reponsabilizarea factorilor de decizie la nivel local și național.

Discuțiile, schimburile de idei, venite din partea participanților pa parcursul conferinței, se vor concretiza într-un document numit „Memorandum-ul de la Neamț”. Obiectivul acestui demers va fi sublinierea unor propuneri argumentate care să genereze soluții la criza de identitate națională. Acest document realizat de către personalități care provin din mediul academic, universitar, preuniversitar, nonguvernamental, guvernamental, din România, dar și din Europa va fi transmis către forurile de conducere de la nivel național, respectiv către Președintele României, Prim-ministrul României și către Parlamentul României.

Proiect realizat cu sprijinul Consiliului Județean Neamț

Programul, în format Microsoft Word – Program Conferinta 2

ARGUMENT

INVITATIECriza profundă de identitate națională, confuzia creată de problemele economice, pot fi depășite cu certitudine, dacă pe parcursul procesului educațional, sunt create premisele educației pentru conștiința apartenenței la un popor cu o istorie remarcabilă, stima de sine și stima față de valorile perene românești, care au creat condițiile pentru rezistența în fața oricăror vicisitudini istorice.

Astăzi, când se discută tot mai des de fenomenul globalizării, s-ar putea crede, că omul rătăcit în Univers, ar putea trăi oriunde, fără a fi influențat de meleagurile natale. Asta ar echivala cu pierderea identității. Nu este nimic exagerat în acest avertisment, deoarece fiecare om este produsul civilizației în care a apărut. El poartă „sigiliul” locului în care s-a născut. Conștient sau nu de această determinare, omul simte și acționează în funcție de aceasta.

INVITATIA PROGRAM CONFERINTA ISTORIE NEAMT0002Profesorii de istorie, membrii APIN și APIR – Clio, au identificat următoarele carențe educaționale, provocate de numărul redus de ore de istorie, pentru învățământul gimnazial și liceal:

 • Reducerea drastică a timpului de lucru cu elevii, fapt care împiedică formarea și dezvoltarea conștiinței naționale la elevi.
 • Lipsa finanțării necesare unei logistici adecvate lecțiilor cu caracter aplicativ și la standarde de calitate (absența cabinetelor de istorie, materiale didactice perimate sau insuficiente, dotarea cu mijloace moderne inexistentă, ș.a.)
 • Absența motivației persoanelor implicate în procesul educațional pentru asigurarea tranziției de la orele teoretice de istorie, la activități cu caracter practic și formativ. (Subfinanțarea sistemului și numărul redus de ore nu susțin vizitele de studiu, cercetarea istoriei locale, vizitele la muzee și obiective istorice, crearea de materiale didactice inovative, auxiliare, sprijinirea inițiativelor de învățare activă prin teatru istoric, activități specifice cercurilor/cluburilor de istorie).
 • Dificultatea elevilor de a obține performanțe școlare, ca urmare a motivației mai sus menționate.
 • Tânăra generație s-a format în umbra acestor carențe educaționale, ce au provocat consecințe devastatoare asupra sentimentului patriotic al apartenenței la națiunea română și la distorsionarea conștiinței naționale.
 • Formarea profesională a dascălilor a avut de suferit ca urmare a ofertei de școlarizare excesive, la nivel universitar, fără criterii evidente de selecție.
 • Disciplina istorie este responsabilă de formarea unei culturi generale consistente, despre lume și viață, fapt uitat de factorii decidenți din politicile educaționale din România, care a avut ca urmare o scădere drastică a nivelului calității în educație, perceput la generațiile tinere. Excepțiile, cum sunt elevii olimpici sau elevii cu invenții și inovații în diverse domenii, nu fac altceva decât să scoată în evidență starea de fapt deplorabilă a maselor.

Considerăm că inițiativa acestui proiect poate contribui la rezolvarea parțială a unor probleme prin: implicare directă, analiza sistematică a stării de fapt, propunerea unor soluții concrete și coerent formulate, într-un cadru profesional comun tuturor nivelelor educaționale..

Conferința internațională „Istoria românilor și criza identității naționale. Memorandum-ul de la Neamț” va avea drept obiectiv general o analiză detaliată a educației pe problemele ce determină formarea conștiinței naționale, va sensibiliza prin produsul final al conferinței numit „Memorandum-ul de la Neamț”, document care va cuprinde rezultatele analizei realizate, propuneri și soluții la aceste probleme, paradigme de urmat.

Acest document, realizat de către participanții la conferință, care provin din mediul academic, universitar, preuniversitar, nonguvernamental, guvernamental, din România și Republica Moldova, va fi transmis către forurile de conducere de la nivel național, respectiv către Președintele României, Prim-ministrul României, Senat, Camera Deputaților și Ministrul Educației și Cercetării Științifice.

Prof. Elena PREDA – Inspector școlar disciplina ISTORIE – Inspectoratul Școlar Județean Neamț

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.