Spitalul Județean – Adevărurile ultimilor trei ani

pietricica turism
 • comunicat de presă –

Spitalul reprezintă cel mai important furnizor de servicii medicale pentru pacienții din orașul Piatra Neamț și pentru cei din întreg județul. Pentru a putea avea o imagine reală asupra dimensiunilor activității medicale din prezent, este necesară o scurtă retrospectivă.

spitalul judetean 2Astfel, în anii 2010-2011, SJU s-a confruntat cu o reală criză a asigurării continuității îngrijirilor de sănătate. Pacienții care se internau erau puși în situația de a-și cumpăra cea mai mare parte din medicamentele și materialele sanitare necesare tratamentului (mănuși, seringi, branule, leucoplast, etc.). În afara specialităților de bază (chirurgie, medicină internă, obstetrică-ginecologie, pediatrie), acoperirea cu medici pe celelalte specialități era redusă. În aceste condiții, în mod justificat, imaginea Spitalului în percepția publică, a pacienților și rudelor acestora, a avut mult de suferit.

Odată cu schimbarea echipei manageriale, treptat, au devenit vizibile numeroase progrese, pentru pacienți, dar și pentru personalul spitalului. Poate progresul cel mai important și, în același timp, cel mai ușor trecut cu vederea a fost realizat în asigurarea unei aprovizionări continue cu medicamente și materiale sanitare. Astfel, nu au mai existat pacienți care să fie nevoiți să suporte cheltuielile pentru acestea. Din momentul prezentării la spital, nu a mai existat grija generată de lipsurile de medicamente, pacienții putând să fie tratați în mod civilizat, la standardele actuale. La respectarea acestor standarde, au contribuit și investițiile numeroase, care au fost făcute pentru dotări cu aparatură performantă, pentru diagnostic și tratament. Blocurile operatorii au fost dotate cu unități de electrochirurgie, cu un sistem de sigilare vasculară, cu noi truse de laparoscopie, s-au asigurat permanent firele de sutură atraumatice. Aceste elemente, împreună cu multe altele, au permis efectuarea în siguranță a unor intervenții chirurgicale de amploare. Ca o recunoaștere a capabilităților existente la nivel de săli de operație, anestezie și terapie intensivă, SJU Piatra Neamț a fost inclus în lista unităților din Programul Național de Transplant (în 28 iunie 2014). Până în prezent, au fost efectuate 6 prelevări de organe de la pacienți aflați în moarte cerebrală (3 în 2014 și 3 în anul 2015), toate finalizate cu succes. Echipele de specialiști care au participat la prelevări au avut condiții optime de lucru, exprimându-și ulterior părerea pozitivă despre SJU Piatra Neamț.

sponsorizare SC ADM Pharma - pat TI Paliatie 1Pentru a răspunde nevoii pacienților de a primi îngrijiri de sănătate diversificate și pentru a diminua afluxul acestora către unități sanitare din centre universitare (Iași, Târgu Mureș, Cluj, București), au fost înființate secții noi. Astfel, din 14.04.2014, a fost dat în funcțiune Compartimentul de Chirurgie Vasculară, cu 5 paturi, în cadrul secției Chirurgie. Un medic lucrează de atunci în acest compartiment, realizând intervenții chirurgicale specifice și asigurând consultațiile de specialitate în urgență și în ambulator. Secția Îngrirjiri Paliative a fost înființată pentru a răspunde nevoii acute de oferi un suport pentru pacienții cu afecțiuni incurabile, în stadii avansate, asigurându-le condiții decente de spitalizare, consiliere psihologică și asistență religioasă. Această secție funcționează cu 12 paturi din 31.01.2013, trei medici fiind aproape de finalizarea pregătirii de specialitate.

Din 12 august 2014, a fost creată Unitatea de Transfuzii Sanguine, iar în 2015 – Cabinetul de Genetică Medicală în AIS (19.10.2015) și Compartimentul de Recuperare Neurologică (05.06.2016, cu 12 paturi).

Pentru a oferi pacienților servicii performante de diagnostic, SJU Piatra Neamț a achiziționat un aparat CT propriu (CT Optima 660, de la GE), la care au fost efectuate peste 1400 de investigații de la data punerii în funcțiune (2.11.2015), precum și un sistem PACS, în vederea prelucrării și transmiterii la distanță a imaginilor pacienților examinati. În acest fel, s-au realizat importante economii, prin stoparea plăților către o firmă privată și s-au creat locuri noi de muncă, pentru cadre medii și medici radiologi.

Deoarece calitatea serviciilor medicale nu depinde atât de nivelul dotărilor cât, mai ales, de personalul medical, un foarte important aspect l-a constituit angajarea unui mare număr de medici. Astfel, din septembrie 2012 până în prezent, s-au angajat 58 de medici specialisti și rezidenți, acoperind diverse specialități (UPU-SMURD, Neonatologie, Pediatrie, Radiologie, Chirurgie Vasculară, Ortopedie, Reumatologie, Neurologie, Medicină Internă și Gastroenterologie, Oftalmologie, Psihiatrie, Obstetrică Ginecologie, Cardiologie, ORL – BMF, Alergologie, TBC).

În prezent, activitatea medicală din SJU Piatra Neamț este una complexă, de calitate, asigurată atât printr-un nivel ridicat al dotărilor cu echipamente și aparatură medicală, cât și prin corpul medical bine pregătit.

OBIECTIVE ÎNDEPLINITE în cadrul activității spitalului:

 • S-au acordat tichete de masă salariaților, retroactiv pentru anul 2012, și se acordă în continuare;

 • S-au recalculat salariile de bază pentru personalul care nu beneficia de nivelul maxim corespunzător grilei de salarizare;

 • S-au acordat sporurile cuvenite promovării în funcție asistenților medicali, care ar fi trebuit să beneficieze de ele din februarie 2012;

 • S-au achitat datorii, provenite din anii 2008, 2009, 2010, în valoare de 869.427 lei (8,7 mld lei vechi) și, astfel, s-a evitat plata unor dobânzi, penalități, cheltuieli de judecată. Menționăm aici că, la data de 31 decembrie 2012, este înregistrată suma de 1.013.855 lei (aprox. 10 mld lei vechi), reprezentând dobânzi, penalități, cheltuieli de judecată achitate în anii 2011-2012.

 • S-a achiziționat tehnica de calcul pentru implementarea și funcționarea rețetei electronice;

 • S-au atras medici și s-au încheiat contracte de prestări servicii pentru acordarea asistenței medicale în diferite specialități;

 • S-a asigurat necesarul de medicamente, materiale sanitare, reactivi pentru functionarea spitalului, astfel încât pacienții să nu mai fie nevoiți să își cumpere din surse proprii;

 • S-au încheiat contracte de service aparatură medicală;

 • S-a extins contractul de furnizare software, astfel încât să avem un soft unic integrat la nivelul întregului spital, eliminând astfel incompatibilitățile și realizând o importantă reducere a costurilor; de asemenea, se implementează dosarul electronic al pacientului;

 • S-a renegociat valoarea contractului privind paza, de la 40.000 lei/lunar la 19.400 lei;

 • S-a aprobat decontarea medicației procurată de pacienții care au depus dosare, din 2009 până în prezent;

 • În luna august 2014, Corpul A al Ambulatoriului Integrat al Spitalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț a fost inaugurat. Corpul A a beneficiat de reparații capitale, în baza unui program în valoare de 4,6 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată prin fonduri europene;

Totodată, Corpurile B și C ale Ambulatoriului Integrat al Spitalului au beneficiat de reparații șarpantă, schimbare învelitoare și hidroizolație pereți exteriori;

 • S-au derulat lucrările pentru blocul operator situat deasupra clădirii Nefromed, care include 5 Săli de operație, pasarela de legătură cu blocul chirurgical și modernizarea a 3 Săli de operație existente;
 • S-a finalizat proiectul tehnic pentru reorganizarea și sistematizarea curții spitalului, în vederea amenajării unei parcări moderne și eficientizării fluxului auto;

 • A fost instalat un sistem de supraveghere video în incinta și în curtea spitalului;

 • S-a înființat serviciu de pază proprie;

 • S-a înființat sistem modern de acces în curtea spitalului, prin achiziționarea unor bariere, ceea ce a condus la creșterea încasărilor proprii (aproximativ 435.000 lei/an);

 • S-au montat folii de protecție solară, pentru asigurarea unui climat mai plăcut în partea expusă la soare a Pavilionului Chirurgical;

 • S-a dat în folosință Spălătoria proprie a spitalului, construită cu fonduri din sponsorizări;

 • Au fost recepționate lucrările la stația de preepurare a apei, lucrare care a fost obiectivul nr. 1 în privința dotărilor necesare pentru acreditare și pentru obținerea autorizației de funcționare a spitalului, autorizație ce a fost obținută pentru prima dată;

 • S-au derulat contracte de închiriere pentru 2 generatoare, pe o perioadă de 1 an, după care acestea au trecut în proprietatea spitalului, devenind, astfel, independent de alimentarea cu energie electrică a orașului;

 • S-au efectuat lucrări de hidroizolație terasă la stația de oxigen;

 • S-au efectuat lucrări de reamenajare a cabinetului de stomatologie din cadrul UPU-SMURD și a sălii de operație pentru mici intervenții chirurgicale;

 • S-au efectuat lucrări de amenajare a magaziei de materiale sanitare;

 • S-au efectuat lucrări de hidroizolație la Pavilion chirurgical;

 • S-au efectuat lucrări de igienizare la Blocul Alimentar;

 • S-au efectuat lucrări de reparații interioare și reparații circuit electric Magazia de alimente;

 • S-a înlocuit conducta de apă caldă și s-au efectuat lucrări de amenajare a spălătoriei în secția Boli Infecțioase;

 • S-au efectuat lucrări de reparații la Stația de oxigen;

 • S-au efectuat lucrări de igienizare în secția Oncologie;

 • S-au efectuat lucrări de amenajare la magazia de haine din UPU;

 • S-au reparat lucrări reparații capitale la secția Sterilizare;

 • S-au efectuat lucrări de igienizare grupuri sanitare și reparații instalații electrice în secția Psihiatrie;

De asemenea, s-au efectuat:

 • reparație coloană agent termic pavilion chirurgical;
 • lucrări de placare cu plumb perete AIS, pentru radioprotecție;

 • lucrări de reparație magistrală apă rece și caldă subsol pavilion chirurgie (zona sterilizare);

 • lucrări de montaj glasvand PVC pentru protecția liftului LML;

 • lucrări de montaj tâmplărie PVC secția contagioase;

 • înlocuire acoperiș arhivă și termosistem;

 • lucrări de reparații instalație electrică beci și birou tehnic;

 • lucrări de hidroizolare demisol secția contagioase;

 • lucrări de șarpantă lemn și termoizolație exterioară birou tehnic;

 • lucrări de reparații cămin canalizare secția contagioase;

 • lucrări de înlocuire acoperiș beci alimente;

 • lucrări de revopsire (manoperă) secția Endocrine etaj 1;

 • lucrări igienizare și recondiționare bloc operator;

 • lucrări amenajare spațiu croitorie;

 • lucrări de hidroizolare camera pompe;

 • lucrări de reparație rețea colectare ape uzate și pluviale;

 • reparații instalații fluide medicale secția Chirurgie plastică;

 • lucrări igienizare spațiu secția Endocrinologie;

 • lucrări amenajare interioară Reumatologie;

 • lucrări de amenajare interioară birou contabilitate;

 • lucrări de montaj trotuar policlinică TBC;

 • lucrări de reabilitare secția contagioase;

 • lucrări de igienizare grupuri sanitare secția Ortopedie;

 • lucrări de reparații și igienizare secția ATI;

 • lucrări de reparații rețea oxigen înlocuire tronson pavilion Interne;

 • lucrări de reparații fațadă centrală termică;

 • lucrări de reparații trotuar pietonal în fața serviciului Medicină legală;

 • lucrări reparații igienizări secția Psihiatrie;

 • lucrări de igienizare intrare spital nou, rampa UPU;

 • lucrări de igienizare secția UPU;

 • lucrări de reabilitare și amenajare interioară subsol secția Interne;

 • lucrări de reparații fațadă exterioară secția Oncologie;

 • lucrări de reparații fațadă exterioară secția contagioase;

 • înlocuire conductă apă rece din CT la secția Psihiatrie;

 • lucrări de înlocuire instalații sanitare, alimentare cu apă, rețea canalizare la secțiile ORL, Chirurgie, Urologie;

 • reparat instalație electrică de forță centrala termică; înlocuire tablouri electrice;

 • lucrări de reparații și igienizări platforma deșeuri periculoase;

 • servicii igienizare birouri administrație pavilion AIS;

 • lucrări de extindere tub ventilație CTA Neonatologie;

 • lucrări de execuție tavan suspendat cameră medici secția Cardiologie;

 • lucrări de instalat și montat ușa PVC dublă, prevăzută cu sistem de închidere cu braț hidraulic pavilion Interne ieșire lateral spate;

 • lucrări de demontare confecționare și montare tâmplărie PVC AIS;

 • lucrări deviere instalație canalizare Chirurgie plastică;

 • înlocuire și punere în funcțiune ușă acces, cu sistem de deschidere automatizată UPU;

 • înlocuire și punere în funcțiune sistem de supraveghere UPU;

 • reparații tablouri electrice;

 • montaj tâmplărie PVC hol AIS;

 • lucrări de termoizolație fațadă AIS corp B,

 • lucrări de reamenajare subsol spital vechi (instalație electrică, igienizări, atelier tehnicieni);

 • spațiu izolare în cadrul UPU;

 • lucrări de termoizolație fațadă AIS corp C,

 • lucrări de extindere tub ventilație CTA Neonatologie;

 • reamenajare spațiu centrală telefonică;

 • servicii de amenajare și întreținere de spații verzi;

De asemenea, au fost efectuate și lucrări de investiții, după cum urmează:

 În anul 2013:
DOTĂRI1,335,700.00
DOCUMENTAȚII TEHNICO-ECONOMICE279,300.00
Reabilitare canalizare și Stație de Preepurare ape uzate menajere, Stație de Clorinare, dezafectare racord canalizare menajeră Strada Orhei594,000.00
Reparații capitale – Blocuri operatorii6,783,600.00
TOTAL an 20138,992,600.00
În anul 2014:
DOTĂRI373,000.00
DOCUMENTAȚII TEHNICO-ECONOMICE465,000.00
Reparații capitale – Blocuri operatorii6,323,000.00
Reparații șarpantă și schimbare învelitoare AIS corp B și C180,000.00
RK Sterilizare445,000.00
TOTAL7,786,000.00
În anul 2015:
DOTĂRI1,519,000.00
Studiu de fezabilitate pentru unitate igienizare și depozit efecte pacienți spital10,000.00
Instalații pentru limitarea și stingerea incendiilor cu hidranți exteriori310,000.00
Reabilitare și modernizare secția Pediatrie662,000.00
Reparații capitale – Blocuri operatorii4,336,000.00
Structură susținere lift andosată Pavilionului SML și Anatomie Patologică175,200.00
Reabilitare, amenajare spațiu CT, Chirurgie Plastică și departament de Sterilizare Spital Județean de Urgență Piatra Neamț904,000.00
TOTAL7,916,200.00

S-au achiziționat și s-au dotat secțiile spitalului cu următoarele echipamente: Unitate de electrochirurgie, aparat bipolar microelectrocauter complet, aparat administrare rapidă perfuzii cu încălzire, monitoare funcții vitale portabile, aparat ventilație mecanică, Videorinolaringoscop, motor amputație membre, lampă fototerapie, colonoscop, gastroscop, Cardiotocografe, defibrilatoare USTAC, aparat anestezie modular pentru adulți și copii, lampă frontală cu led, masă operație, sistem multi filtrare tratamente dializă, monitor + presiuni invazive + debit cardiac, EEG computerizat, craniotom, aspirator chirurgical, cărucior curățenie complet echipat, lampă scialitică, aparat chirurgie anală, instalație spălat și dezinfectat ploști și urinare, Aspirator operații, Electrocardiograf 3-6 canale, Frigider + congelator tip bancă de sânge, Stație monitorizare bolnavi TI Neurologie (cu 10 monitoare), Unitate sigilare vasculară, Aparat Roentgen fix (1 post grafie), Aspirator, Aspirator chirurgical, Defibrilator manual, Lampă scialitică, lămpi scialitice cu focalizare centrală, Masă operație, Unitate electrochirurgie + monopolar + bipolar, Ventilatoare, Aparat anestezie, Hotă pentru Histologie (prevăzută cu sistem de aspirație și suprafață de lucru pentru prelevarea probelor), Mașină de developat, Magnetodiaflux, Aparate unde scurte pulsate, Aparat Laser, Monitoare portabile, Incubator, Pompă perfuzie, Bilirubinometru, Negatoscop, Aparat testare auz, pat de nașteri, pat ATI postoperator, ecocardiograf cu 3 sonde, microscop .

Activitatea de relații cu publicul și audiențe se desfășoară permanent la conducerea Spitalului, atât directorul general, directorul general adjunct medical, cât și cel economic fiind prezenți în unitate, în program prelungit, și având mereu ușa deschisă solicitanților.

La nivelul spitalului, nu au fost înregistrate nemulțumiri majore, problemele ridicate fiind rezolvate de cele mai multe ori cu operativitate, în cel mai scurt timp.

Există o foarte bună colaborare a direcției spitalului cu toate compartimentele acestuia.

Datorită rețelei informatice, care „leagă” toate compartimentele spitalului, comunicarea și colaborarea între acestea se face foarte rapid și eficient.

Direcția spitalului se preocupă ca fiecare secție să aibă baza materială necesară desfășurării actului medical.

Aprovizionarea cu medicamente, materiale sanitare și reactivi pentru laborator sunt preocupări permanenete pe ordinea de zi a conducerii spitalului.

Se caută noi surse de finanțare și, implicit, creșterea fondurilor din venituri proprii.

Vă dorim să fiți sănătoși, dar, dacă aveți nevoie de servicii medicale, apelați cu încredere la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț!

COMITETUL DIRECTOR al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.