Iulian Țocu – proprietar cu acte în regulă peste Casa Corbu

După 15 ani de procese, Casa Corbu, construită de Dimitrie Corbu, fostul primar de Piatra Neamț, are proprietar cu acte în regulă, stabilit printr-o decizie irevocabilă a Curții de Apel București. Iulian Țocu este stăpânul imobilului ridicat, în stil baroc, în anul1898, și ajuns, astăzi, într-o stare avansată de degradare, în contrast evident cu aspectul vecinilor – Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț și Direcția Agricolă.

Partea tristă a poveștii Casei Corbu a început odată cu exproprierea, făcută în baza Decretului 92/1950. Imobilul a fost folosit, ani de zile, drept sediu al Fundației pentru Tineret, iar în 1990, printr-un alt decret, Consiliul local al municipiului Piatra Neamț l-a inclus în patrimoniul fundației. După care au început vânzările și revânzările.

În 1995, patrimoniul fundației a fost cumpărat de SC Rompack, care l-a înstrăinat către SC Marcu Press Industry SRL, de la care l-a preluat firma Infobusiness SA, prin licitație, pe 12.07.2001. Odată cu apariția legilor retrocedării, moștenitorii fostului primar au revendicat atât clădirea, cât și terenul (3.141 mp) și au obținut despăgubiri, mai puțin pentru suprafața de 584 mp, care, după cum a constatat instanța „se află ocupată de trotuare și alei, precum și de construcția C3, sediul DGAIA și OCPI Neamț, prin urmare, aceasta nu mai poate fi restituită în natură”.

corbu 6
corbu 1
corbu 3
corbu 7
corbu 2
corbu 4

E adevărat, unul dintre moștenitori (care a obținut 2.557 mp teren) a susținut, constant, atât la Tribunalul București, cât și la Curtea de Apel București, că „toate aceste acte de vânzare succesive, fără a fi niciodată intabulate, au fost încheiate în simplul scop ca imobilul să nu poate fi niciodată preluat de adevărații proprietari”.

Instanțele l-au contrazis, însă, constatând că imobilul, compus din 15 camere și cu o valoare de inventar de 400.000.000 de lei vechi (evaluare făcută anterior anului 2000), a fost revendicat inițial doar de o parte din moștenitori, cei care au primit despăgubiri de exact 280.986.297 lei, calculate pentru „clădirea în suprafață de 454,40 mp și terenul aferent în suprafață de 2.125 mp”.

Instanța de fond a reținut aspectele esențiale legate de moștenitori: „Reclamantele nu s-au declarat însă nemulțumite de cuantumul despăgubirilor. Nu se poate reține o încălcare a dreptului la respectarea bunurilor garantat de articolul 1 din Protocolul nr. 1 al Convenției europene a drepturilor omului, din partea autorităților statului, rezultând din împrejurarea că părțile nu au înțeles să își exercite dreptul astfel recunoscut, încasând despăgubirile oferite.

În privința recurentului intervenient Ș.B, prin dispoziția nr. 1779/2005 emisă în temeiul Legii nr. 10/2001, acestuia i-a fost restituită în natură suprafața de teren de 2.557 mp, în calitatea sa de moștenitor legal și legatar al numitei C.G.O, care a formulat notificarea în temeiul Legii nr. 10/2001. Prin această dispoziție, s-a reținut că, pe suprafața de 2.557 mp restituită, se află o clădire care aparține societății S.C. Infobusiness S.R.L. și care nu a fost restituită în temeiul Legii nr. 10/2001. Această dispoziție de restituire a fost revocată prin dispoziția nr. 715/11.04.2006. Dispoziția de revocare a fost contestată, iar, prin sentința civilă nr. 778C/11.10.2006, pronunțată de Tribunalul Neamț, a fost anulată dispoziția de revocare nr. 715/11.04.2006. În consecință, dispoziția de restituire a rămas definitivă și irevocabilă și a fost pusă în executare prin procesul-verbal de punere în posesie nr. 42709/31.01.2007.

În această situație, Curtea constată că titlul de proprietate al recurentului intervenient a fost recunoscut în procedura legii speciale, i s-a dat eficiență și au fost acordate măsuri reparatorii. În consecință, nici în privința acestuia nu se poate reține o încălcare a dreptului de proprietate”.

Cu toate acestea, în 2010, după ce procesul s-a plimbat pe la mai multe instanțe din țară, Tribunalul București hotărâse să oblige Consiliul Local Piatra Neamț să lase „în deplină proprietate și posesie reclamantei și intervenienților terenul în suprafață de 860 mp situat în Piatra Neamț, str. M. Eminescu nr. 26, aflat în prezent în folosința Min. Agriculturii”, iar „SC Infobusiness să lase în deplină proprietate și liniștită posesie reclamanților și intervenienților construcția situată în Piatra Neamț, str. Mihai Eminescu nr. 26, aflată pe terenul restituit în temeiul legii nr. 10/2001 interv. Ștefănescu Bogdan”.

Sentința a fost atacată, Curtea de Apel București a trimis dosarul spre rejudecare, iar, în final, a fost admis recursul Consilului local Piatra Neamț. S-au revăzut toate documentele și toate deciziile anterioare ale instanțelor, iar Curtea de Apel București a decis, fără drept de apel, că Iulian Țocu este proprietarul imobilului. O clădire care, cel puțin din afară, pare că stă să cadă. În interior, însă, în partea din față, arată locuibil, iar una din sobele prin care se remarcă monumentul istoric este întreagă; nu se știe dacă e și funcțională.

În a doua parte a anului trecut, Iulian Țocu, stabilit în Germania, se interesa la Direcția pentru Cultură Neamț ce trebuie să facă pentru a vinde Casa Corbu. Imobilul era încă în litigiu, așa că prea multe nu erau de făcut până la pronunțarea unei decizii irevocabile. Acum, lucrurile s-au lămurit. „Din punctul meu de vedere, este bine că s-a clarificat situația proprietății, ca să știm cine este responsabil pentru starea monumentului”, a declarat Rocsana Josanu, directoarea Direcției pentru Cultură Neamț. „Putem lua în calcul și ipoteza că omul este de bună credință, dar n-a vrut să investească, atât timp cât n-a fost sigur că este proprietar. Îi voi trimite o adresă și-i voi cere să precizeze ce intenții are în privința monumentului istoric, pentru că necesită urgent lucrări de restaurare”.

* Casa Albu – Semaca în vizorul Direcției pentru Cultură

semacaDirecția pentru Cultură Neamț a căutat în arhiva proprie și nu s-a găsit nicio solicitare din partea lui Constantin Ciumașu, proprietarul părții din față a Casei Albu-Semaca, pentru eliberarea vreunui aviz necesar pentru schimbarea destinației unei părți din imobil în cabinet medical. Totuși, acolo funcționează, de ceva timp, un cabinet, al unui doctor care are contract cu Casa OPSNAJ.

I-am trimis o adresă în acest sens d-lui Ciumașu, cu confirmare de primire, și a refuzat să primească plicul. Prin urmare, cred că, de acum încolo, vom discuta în alți termeni și probabil va fi amendat, pentru că a schimbat destinația spațiului”, a declarat Rocsana Josanu.

Cristina MIRCEA

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *