Dezvăluirile de la ADI Urbtrans – Interesele și banii

pietricica turism

După materialul publicat ieri, am primit la redacție câteva precizări din partea lui Adrian Grigoraș, directorul general Urbtrans, precizări care sunt în forma unei scrisori deschise. Cele spuse de dl. Grigoraș vin să completeze adevărata dimensiune a activității și structurilor de decizie din ADI Urbtrans, rolul acestei asociații în derularea afacerilor în transportul local. Totodată, dacă sumele vehiculate sunt corecte, ridică vălul de pe veniturile și cheltuielile asociației și reprezintă indicii că aceasta – ca multe altele din oraș – este o vacă de bani publici bună, foarte bună de muls.

Vă redăm scrisoarea deschisă a dlui Grigoraș, cu precizarea că sublinierile aparțin redacției:

Către Redacția Săptămânalului Mesagerul

În atenția d-lui Valentin Bălănescu,

grigoras nouaSubsemnatul Grigoraș Adrian, în calitate de director general al A.D.I. URBTRANS, în urma articolelor apărute în săptămânalul dumneavoastră, cu privire la activitatea desfășurată de A.D.I. URBTRANS, țin să aduc la cunoștința opiniei publice următoarele:

Am ocupat funcția de director general al A.D.I. URBTRANS, începând cu luna august 2014.

De la acea dată și până în prezent, în calitatea pe care am avut-o, nu am dispus sau semnat documente financiare care să reprezinte plăți ale A.D.I. URBTRANS către terți. Motivul pentru care nu am semnat astfel de plăți a fost acela că cei din subordinea mea, respectiv departamentul contabil, mi-au comunicat că plățile lunare ce se fac de către URBTRANS sunt doar cele legate de utilități și salarii, A.D.I. URBTRANS neavând alte obligații financiare de achitat. Plățile lunare în aceste condiții au fost semnat de către directorul adjunct Ioan Cucoreanu. Astfel, am considerat că efectuarea lor către directorul adjunct nu ridică semne de întrebare.

Cu toate că în fișa postului directorul adjunct are atribuțiile directorului general, doar în lipsa acestuia, nu am uzitat de dreptul ce mi se cuvenea de a-l condiționa să semneze documentele doar cu acceptul meu.

Totuși, directorul adjunct, în persoana d-lui Cucoreanu Ioan, nu semna doar documentele contabile ce vizau activitatea URBTRANS, ci desfășura și activități de control ce vizau plăți ce urmau a fi făcute de către alte instituții, altele decât URBTRANS.

Documentele de control purtau antetul URBTRANS și erau semnate de către directorul adjunct pentru directorul general, în speță, dl. Ioan Cucoreanu semna pentru directorul general Adrian Grigoraș, fapt ce nu mi-a fost adus niciodată la cunoștință, nesemnând nicio delegație în acest sens, neprimind niciun raport în acest sens. Documentele de control avizau plăți ce urmau să fie efectuate de către Consiliul Județean, către societatea Troleibuzul S.A.

Plățile ce urmau a fi efectuate de către Consiliul Județean reprezentau subvenție de transport, în baza legii O.G.97/1999 și contravaloare abonamente subvenționate de Consiliul Județean.

Aceste documente de control purtau avizul de legalitate dat de A.D.I. URBTRANS, prin persoana directorului adjunct Ioan Cucoreanu și reprezentau sume lunare ca variau între 500.000 – 600.000 ron/luna, ce trebuiau virate de la Consiliul Județean către societatea Troleibuzul.

Dată fiind suma uriașă (130.000 de euro/lună) pentru care URBTRANS își dădea avizul de legalitate, m-am adresat directorului adjunct, solicitându-i relații cu privire la implicarea URBTRANS în efectuarea acestor plăți.

Răspunsul acestuia a fost că avizele de legalitate și le asumă și că nu avea obligația să mă informeze, iar în calitate de director adjunct are aceleași atribuții ca și directorul general, atribuții delegate de Președintele Urbtrans.

În ciuda faptului că aceste lucruri nu mi-au fost aduse niciodată la cunoștință de către directorul adjunct, m-am autosesizat cu privire la relația Cucoreanu – S.C. Troleibuzul S.A., având în vedere că activitatea de director adjunct viza cu predilecție „controalele” la S.C. Troleibuzul S.A.

În aceste condiții, am solicitat departamentului juridic să-mi prezinte activitatea de control a d-lui Cucoreanu Ioan, desfășurată la Societatea Troleibuzul.

Analizând documentele de control am constatat cu stupoare următoarele:

Societatea Troleibuzul solicita compensații financiare Consiliului Județean de ordinul miliardelor de lei vechi, reprezentând diferența dintre sumele încasate și sumele cheltuite pentru efectuarea activității de transport. Cu această ocazie, am aflat consternat că S.C. Troleibuzul încasează la fiecare km efectuat sume cuprinse între 2 lei și 2,8 lei și cheltuie sume cuprinse între 5,8-7,5 ron/km efectuat.

Cu alte cuvinte, la fiecare 1000 de km parcurși, Troleibuzul încasează în medie 2400 ron și cheltuie în medie 7000 ron, diferența de cost urmând a fi suportată de către Consiliul Județean din bani publici, astfel ajungându-se la sume ce sunt greu de notat pe hârtie, având în vedere faptul că Troleibuzul S.A. parcurge în medie 110.000 – 115.000 km/lună.

Stupoarea mea a apărut în urma cercetării pieții transportului de persoane în zona privată, acolo unde tariful pentru transportul turistic de pasageri se situează în jurul valorii de 4 ron/km. Dacă în zona transportului privat de călători, transportatorii încasează pentru 1.000 km parcurși suma de 4.000 ron și reușesc să facă profit, societatea Consiliului Județean cheltuie 7.000 ron pentru aceeași distanță parcursă, în condițiile în care efectuează transport urban de călători, unde costurile ar trebui să fie mai mici. Astfel, reușim să ne dăm seama că, în ceea ce privește costurile de exploatare ale SC Troleibuzul, acestea sunt de cel puțin 3 ori mai mari decât costurile de exploatare ale unei firme private. Am solicitat directorului adjunct să-mi explice de ce nu a observat aceste inadvertențe. Răspunsul domniei sale a fost acela că nu îmi datorează nicio explicație, că își asumă ce a semnat și că explicații datorează doar Președintelui Urbtrans, nu și directorului general.

Aceeași situație am constatat-o și în cazul sumelor solicitate de către Societatea Troleibuzul Consiliului Județean pentru abonamentele eliberate pensionarilor cu venituri sub 900 lei/lună, sume ce variau între 25.000-30.000/lună, sume ce trebuiau a fi virate cu avizul de legalitate primit de la ADI Urbtrans.

Ca și în cazul controalelor pentru subvenția de transport, sumele erau confirmate de ADI Urbtrans sub semnătura directorului adjunct Cucoreanu, care semna pentru directorul general Adrian Grigoraș.

La o simplă analiză pe care am făcut-o asupra documentelor justificative, am constatat că semnăturile de primire ale pensionarilor erau aproape identice între ele, iar numărul varia între 1.500-2.000 semnături.

După cum deja mă obișnuisem, la prezentarea constatărilor mele, am fost persiflat de către directorul adjunct (ca să folosesc un termen elegant pentru a-i scuza jignirile).

Și, pentru a închide cercul relației Urbtrans-Cucoreanu-SC Troleibuzul SA, ce se cifrează în jurul valorii de 20.000 lei/lună, sume plătite de către ADI Urbtrans către Troleibuzul, în condițiile în care de aceste sume ar trebui să beneficieze toți transportatorii locali și nu doar Troleibuzul, deoarece, pe traseele deservite de Troleibuzul, operează și alți transportatori.

Situația existentă la ADI Urbtrans a culminat zilele acestea cu apariția în presă a unui contract între ADI Urbtrans și SC Electrosan SRL, în care la Beneficiar semnează Cucoreanu Ioan – reprezentantul Urbtrans, iar Executant semnează Sârbu Vasile – reprezentantul SC Electrosan SRL.

M-am prezentat la serviciul contabilitate pentru a mi se confirma dacă ADI Urbtrans a plătit suma de 91.000 ron către SC Electrosan SRL. Răspunsul a fost afirmativ. În aceste condiții, le-am solicitat acestora să-mi pună la dispoziție contractul dintre Urbtrans și SC Electrosan SRL.

Surpriza a fost maximă când, în discuția dintre mine și șefa departamentului contabilitate, a intervenit domnul director adjunct Cucoreanu, care a început să vocifereze, impunându-i acesteia să nu-mi dea niciun document și, dacă aș dori acel document, să mă adresez în scris domnului Președinte al ADI Urbtrans pentru a mi-l pune la dispoziție.

Despre posibila stare de conflict de interes în care s-ar afla directorul adjunct Cucoreanu, așa cum relatează presa, nu mă pot pronunța. Ceea ce pot, însă, afirma cu certitudine este faptul că domnul director adjunct Ioan Cucoreanu a fost asociat în SC Nelva Cucoreanu SRL, ce avea sediul social la aceeași adresă cu SC Electrosan SRL. Contrar insistențelor mele de a obține informații oficiale de la compartimentul financiar și compartimentul juridic al Urbtrans, prin note de relații, solicitate de către mine în calitate de director general și înregistrate la registratura instituției, mi s-a refuzat accesul la datele și documentele solicitate.

Urmare a stării de fapt de la Urbtrans, instituție în care directorul general este persiflat și exclus de la luarea deciziilor, am decis să-mi suspend activitatea în vederea declanșării unei anchete din partea autorităților statului pentru a verifica cele constatate de mine.

Am ales să mă adresez presei din Neamț, prin această scrisoare deschisă, pentru a putea face publice toate aceste aspecte, precum și decizia mea.

Data 27.05.2016

Adrian Grigoraș”

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.