CMI Urban – sluga bugetivoră a Pietrei

Mesagerul de Neamț a scris, de nenumărate ori, despre Compania Municipală de Investiții Urban și modul cum, prin ea, s-au scurs ori nu s-au încasat sumele cuvenite municipiului. Evident că pe niciunul dintre cei care ar trebui să aibă responsabilități în această speță nu i-a interesat subiectul, pentru că ar fi însemnat să se autoincrimineaze. Primari, viceprimari, consilieri locali, agamani, membri în consiliul de administrație, cenzori, prefecții, etc. nu au făcut altceva decât să asiste la jaf. Asta când nu au și participat la el. Semnalele date de organe de control cum ar fi Curtea de Conturi nu au impresionat pe nimeni și au fost ignorate cu multă nonșalanță, considerându-se că, la sumele respective, funcționează, din oficiu, protecția.

În acest moment, societatea este în insolvență, iar onorabilul primar Dragoș Chitic nu a ieșit să ne spună ce noutăți avem la societatea municipalității. Evident, nu singur, că doar de-aceea există administrator special. Să ne spună ce restructurări s-au făcut și cu ce motivație, care sunt economiile realizate, cum merge societatea, ce bani s-au recuperat sau sunt în curs de recuperare, de la cine, ce nereguli s-au găsit și ce șanse are societatea să se redreseze.

Pentru a avea o mică imagine asupra a ceea ce s-a întâmplat la Urban, publicăm un raport de expertiză contabilă, realizat chiar înainte de insolvență, raport care încerca să surprindă cauzele pentru care nu au fost recuperate sume importante de la chiriași, penalitățile etc. Fără a avea certitudinea că raportul este infailibil, credem că el surprinde, în mare, bubele cu care s-a confruntat societatea și modul cum nu s-a acționat pentru menținerea ei pe piață. Cum spunea un consilier vestit la vremea aceea, ”trebuie intrat în insolvență, ca să se șteargă urmele”.

*RAPORT  DE  EXPERTIZĂ  CONTABILĂ

Subsemnatul Dorobanțu Petre, expert contabil judiciar, domiciliat în municipiul Piatra Neamț (…), posesor al carnetului de expert contabil nr. 38321/ 2010/ L, înscris în Tabloul experților contabili și contabililor autorizați din România (CECCAR) – filiala NEAMȚ, la secțiunea EC 1.

În baza Contractului nr. 64/ 16.07.2015, încheiat cu Compania Municipală de Investiții URBAN S.A. PIATRA NEAMȚ, am convenit misiunea efectuării unei expertize contabile extrajudiciare pentru examinarea profesională a obiectivelor cuprinse în contract.

Conform anexei de la Contractul de expertiză contabilă încheiat în data de 16.07.2015, obiectivul fixat prezentei expertize contabile este următorul:

Analiza datoriilor și creanțelor de plătit și încasat, conform Raportului Camerei de Conturi;

RĂSPUNS LA OBIECTIV

Analiza datoriilor și creanțelor de plătit și încasat, conform Raportului Camerei de Conturi;

 a) Anexa nr. 29 de la Raportul Curții de Conturi din anul 2011 totalizează debite în valoare de 18.717,31 lei, după cum urmează:

 – S.C. ANCOST SRL                       =       1.504,44

 • A.F. EXPRES TITAN                    =       2.518,83

 • P.F. IORDACHE CONSTANTIN  =          684,35

 • S.C. MAKTUB IMPEX SRL          =       5.087,47

 • S.C. MURICAT SRL                     =          641,16

 • S.C. NICUȚĂ COMPANY SRL    =       4.635,55

 • ȚEPEȘ ET VOI SRL                     =       2.548,56

 • A.F. URSACHE                             =          832,85

 • P.F. URSACHE DAN                    =          264,10

TOTAL                                   =      18.717,31

Explicații:

 • S.C. ANCOST SRL = 1.504,44
 • debitul provine din chiria aferentă lunii decembrie 2005;

 • societatea a inițiat acțiune în instanță la data de 13.06.2006;

 • sentință: câștig cauză nr. 4266/20.11.2006;

 • cerere executare silită nr. 2879/22.05.2008 la B.E.J. Mocanu Pavel.

 • A.F. EXPRES TITAN = 2.518,83

 • debitul provine din chiria aferentă lunilor iunie-iulie 2004;

 • societatea a inițiat acțiune de chemare în judecată la data de 27.01.2005;

 • sentință: câștig cauză nr. 1771/25.04.2005;

 • cerere executare silită nr. 2881/22.05.2008 la B.E.J. Mocanu Pavel.

P.F. IORDACHE CONSTANTIN = 684,35

 • debitul provine din chiria aferentă lunii decembrie 2005;
 • societatea a inițiat acțiune de chemare în judecată la data de 29.06.2006;

 • sentință: câștig cauză nr. 2866/17.08.2006;

 • cerere executare silită nr. 2772/15.05.2008 la B.E.J. Mocanu Pavel.

– S.C. MAKTUB IMPEX SRL = 5.087,47

 • debitul provine din chiria aferentă lunilor ianuarie – mai 2006;
 • societatea a inițiat acțiune de chemare în judecată nr. 30 din data de 03.01.2007;

 • sentință: câștig cauză nr. 796/26.02.2007;

 • cerere executare silită din 22.05.2008 la B.E.J. Mocanu Pavel.

S.C. MURICAT SRL = 641,16

 • debitul provine din chiria aferentă lunii decembrie 2005;
 • societatea a inițiat acțiune de chemare în judecată la data de 13.06.2006;

 • sentință: câștig cauză nr. 4265/20.11.2006;

 • cerere executare silită nr. 2880/22.05.2008 la B.E.J. Mocanu Pavel.

– S.C. NICUȚĂ COMPANY SRL = 4.635,55

 • debitul provine din chiria aferentă lunilor octombrie – noiembrie 2007;
 • societatea a inițiat acțiune de chemare în judecată la data de 10.02.2011;

 • sentință: câștig cauză nr. 1617/22.03.2011;

 • cerere executare silită nr. 8717/18.12.2013 la B.E.J. Neneci Tănase.

– ȚEPEȘ ET VOI SRL = 2.548,56

 • debitul provine din chiria aferentă lunilor martie – septembrie 2005;
 • societatea a inițiat acțiune de chemare în judecată la data de 02.02.2007;

 • sentință: câștig cauză nr. 1679/20.04.2007;

 • cerere executare silită din data de 22.05.2008 la B.E.J. Mocanu Pavel.

– A.F. URSACHE         = 832,85

 • debitul provine din chiria aferentă lunilor mai – iunie 2005;
 • societatea a inițiat acțiune de chemare în judecată la data de 29.06.2006;

 • sentință: câștig cauză nr. 2855/14.08.2006;

 • cerere executare silită din data de 22.05.2008 la B.E.J. Mocanu Pavel.

– P.F. URSACHE DAN = 264,10

 • debitul provine din chiria aferentă lunilor mai – iunie 2005;
 • societatea a inițiat acțiune de chemare în judecată la data de 29.06.2006;

 • sentință: câștig cauză nr. 2855/14.08.2006;

 • cerere executare silită din data de 22.05.2008 la B.E.J. Mocanu Pavel.

CONCLUZII PRIVIND SUMELE DIN ANEXA 29

Expertul constată următoarele deficiențe în actul de conducere, după cum urmează:

 1. Nu s-au luat imediat măsuri de recuperare a creanțelor, când s-a constatat incapacitatea de plată a clienților, conform contractelor individuale de închiriere și s-a luat în considerare termenul general de prescripție a debitelor, de 3 ani, care este cu totul alt act juridic – speță juridică;
 2. Nu s-a urmărit punerea în executare imediată a cauzelor câștigate și, cu trecerea timpului, nu s-au mai găsit bunuri de executat, pentru recuperarea creanțelor, întrucât chiriașii au devenit insolvabili din diferite cauze (lipsă bunuri, societăți dizolvate etc.);
 3. Dacă nu se acționa cu intermitențe în timp, privind actul de conducere și decizie, nu se constata o lentoare în activitatea curentă și operativitatea deciziilor;
 4. Unele sentințe favorabile s-au depus pentru executare silită, după mai bine de 1 (un) an de zile (exemplu: sentința pentru S.C. MAKTUB IMPEX SRL din 26.02.2007 – cerere de executare silită la data de 22.05.2008);
 5. În urma discuțiilor cu personalul din cadrul biroului Juridic, această întârziere s-a motivat prin faptul că instanța de judecată nu a motivat și redactat aceste sentințe;
 6. Pentru ca această explicație să fie plauzibilă, trebuia să existe la termenul general valabil de motivare și redactare a unei sentințe, o cerere depusă la arhiva instanței care a judecat cauza și nu ar mai fi fost culpa societății;
 7. Societatea a făcut acțiune împotriva Curții de Conturi pentru aceste sume și nu a avut câștig de cauză, iar aceste debite, din punct de vedere economic și juridic, intră sub incidența sintagmei „lucrului judecat”.

b) Anexa nr. 28 de la Raportul Curții de Conturi din anul 2011 totalizează debite în valoare de 96.572 lei.

Societatea a reușit ca, în cei trei ani care au trecut, să diminueze debitul, în anul 2015 acesta ajungând să aibă valoarea rămasă de 48.579,17 lei, aferentă următorilor clienți:

Nr. Crt.Denumire ChiriașValoare DebitData
1S.C. CHEMA COM SRL   844,6211-12.2007
2P.F. CIUMAȘU  3.107,3704-07.2004
3S.C. COSTILIUC SRL    965,5103.2007
4S.C. DIEKAT CONSTRUCT S.A.23.634,5402.2007
5S.C. EXPECT SAILING SRL     522,2107.2007
6S.C. FYKRET SRL    2.017,1810-11.2007
7S.C. GYORDANA SRL   1.176,2409-10.2005
8S.C. LINIA VERDE SRL   1.654,7010.2004
9S.C. MACOSIN SRL      199,6105.2007
10AF MOCANU GABRIEL-RĂZVAN   1.073,6903-04.2008
11S.C. MOLDOSCUT SRL   1.968,7404-06.2004
12S.C. NORD-EST MEDIA SRL      272,7502.2005
13P.N.L. NEAMȚ      500,0004.2004
14P.U.R. NEAMȚ     357,4905.2004
15S.C. RALEXIM SRL   2.534,3006.2004
16S.C. ROMEO ALI COM SRL   1.141,9608-10.2006
17PF ROTARIU   1.186,5807.2002
18S.C. SOCIN SRL   1.000,0012.2003
19S.C. ȚĂNDĂREL COM SRL    3.309,7706-09.2007
20S.C. TEHNIC OIL SRL      188,5804.2002
21S.C. OVIGRI SRL ROZNOV       923,3312.2003
 TOTAL   48.579,17 

Explicații:

În urma analizei debitelor individuale ale celor 21 de foști chiriași, am constatat că, în marea majoritate a lor, provin din anii 2004-2007 și nu s-au rezolvat la timpul impus de situațiile de fapt.

În cele ce urmează, voi expune o parte mai reprezentativă dintre aceste debite, după cum urmează:

 • Debitul datorat de S.C. DIEKAT CONSTRUCT S.A., în valoare de 23.634,54, provine din data de 16.02.2004 – factura 9149339 – nu s-a luat nici o măsură de recuperare a acestuia;
 • Debitul datorat de S.C. ȚĂNDĂREL COM SRL, în sumă de 3.309,77, provine din contravaloarea chiriei pe perioada 06-09.2007 – nu s-au luat măsurile impuse în timp util;

Această stare de fapt a fost constatată și de către instanța de judecată în anul 2012, pronunțând o sentință ca Debit prescris.

CONCLUZII PRIVIND SUMELE DIN ANEXA 28

Aceste debite intră în marea lor majoritate sub incidența prescripției generale de 3 (trei) ani și o parte dintre aceste societăți sunt radiate.

c) Anexa nr. 31 de la Raportul Curții de Conturi din anul 2011 totalizează debite în valoare de 392.239 lei, care reprezintă penalități la neîncasarea debitelor provenite din chirii, penalități ce s-au prevăzut în mod expres în contractele de închiriere

 Acest debit, provenit din penalități, în anul 2015 are valoarea de 336.742 lei, diferența de 55.497 lei fiind recuperată.

Notă: Și aceste penalități, ca și debitele din anexa 29, au fost contestate în instanță și s-a dat câștig de cauză Curții de Conturi, îmbrăcând forma juridică de lucru judecat.

Aceste penalități au ca bază de stabilire contravaloare chirii în valoare de 180.449 lei, pe care Curtea de Conturi nu le-a luat în considerare, debit care nu a fost inserat în deciziile de executare.

În cele ce urmează vom descrie măsurile care au fost luate de societate:

 1. S.C. DANIELS STYLE SRL
 • penalitățile în sumă de 46.116,24 lei sunt aferente chiriei pe care o datora această societate pentru perioada martie – decembrie 2009;
 • chemarea în judecată se face la data de 05.07.2012;

 • sentință favorabilă nr. 4457/10.10.2012;

 • introducerea cererii de executare silită nr. 7480/01.10.2015, care nu este executabilă.

 1. S.C. ISN URBIS SRL
 • penalitățile în sumă de 40.117,68 lei sunt aferente chiriei pe care o datora această societate pentru perioada martie – aprilie 2009;

 • chemarea în judecată se face la data de 05.01.2010;

 • sentință favorabilă nr. 1810/09.04.2010;

 • înscriere la masa credală cu adresa nr. 3506/29.05.2012, întrucât societatea este în procedura de insolvență.

 1. S.C. CHÂTEAU NOIR RESTAURANTS SRL
 • penalitățile în sumă de 41.557,34 lei sunt aferente chiriei pe care o datora această societate pentru perioada martie – decembrie 2009;

 • sentință civilă nr. 354/28.01.2010, prin care instanța de judecată somează debitorul să plătească numai suma de 25.496,00 lei, care reprezintă chirie datorată, nu penalități;

 • nu am găsit alte date la acest dosar.

 1. S.C. LIS LIA COMPANY SRL
 • penalitățile în sumă de 56.244,80 lei sunt aferente chiriei pe care o datora această societate pentru perioada aprilie 2009 – ianuarie 2010;

 • societatea fiind în insolvență, cu cererea nr. 6502/25.10.2011 S.C. URBAN S.A. s-a înscris la masa credală.

 1. S.C. MONDEX S.A. SIBIU
 • penalitățile în sumă de 27.150,93 lei sunt aferente chiriei pe care o datora această societate pentru perioada aprilie 2009 – ianuarie 2010;

 • cererea nr. 3263/21.06.2011 de înscriere la masa credală, la Tribunalul Sibiu – Secția comercială și de contencios administrativ, dosar nr. 2135/85/2009.

 1. S.C. A & D FASHION SRL
 • penalitățile în sumă de 45.312,79 lei sunt aferente chiriei pe care o datora această societate pentru perioada aprilie – decembrie 2009;

 • cerere de chemare în judecată nr. 8169/20.12.2012;

 • sentința civilă nr. 2058/24.04.2013, prin care se respinge cererea de plată a sumei, datorită faptului că debitoarea, prin Hotărârea AGA a societății sale, din data de 17.03.2010 s-a dispus dizolvarea pârâtei.

 1. S.C. APETRII CAMI SRL
 • penalitățile în sumă de 47.900,78 lei sunt aferente chiriei pe care o datora această societate pentru perioada martie – decembrie 2009;

 • cerere de chemare în judecată nr. 2809/02.04.2014; se respinge de către instanță, întrucât chiriașul a făcut îmbunătățiri în spațiul închiriat;

 • administratorul societății a depus la conducerea S.C. URBAN S.A. cerere pentru a fi compensată valoarea debitului provenit din chiria aferentă perioadei de mai sus și, pe cale de consecință, nu datorează aceste accesorii.

Mai mult, cu adresa nr. 6440/22.12.2009, înregistrată la S.C. URBAN S.A., care a fost semnată de către directorul general Valentin-Constantin Mîțu, i se comunică că a fost aprobată compensarea.

Această aprobare de compensare a rămas doar la stadiul de cerere aprobată, pentru că trebuiau întreprinse următoarele acțiuni:

– directorul S.C. URBAN S.A. trebuia să emită Decizie cu numirea unei comisii de recepție a lucrărilor efectuate de către chiriaș;

– trebuia să ceară chiriașului un deviz de lucrări cu materialele folosite și manopera aferentă, care ulterior trebuiau facturate de către chiriaș și însușite de S.C. URBAN S.A.;

– pentru efectuarea acestor îmbunătățiri, era necesară în prealabil, aprobarea Consiliului de administrație al S.C. URBAN S.A.

 1. S.C. S.K.D. SRL
 • penalitățile în sumă de 68.723,18 lei sunt aferente chiriei pe care o datora această societate pentru perioada aprilie – decembrie 2009;
 • la acest chiriaș, menționez că debitul în sumă de 17.157,07 lei, la care s-au calculat penalitățile a fost achitat de către chiriaș, iar pentru penalitățile de 68.723,18 lei există un Proces-verbal de conciliere, prin care această societate achită lunar suma modică de 100,00 lei, pe care o consider exagerat de mică, în raport cu valoarea penalităților de plată;

Ex: 100,00 lei x 12 luni/an = 1.200,00 lei/an

68.723,18 lei : 1.200,00 lei/an = 57,27 ani, ceea ce înseamnă că debitul datorat va fi achitat în 57 ani!!!!!!!!!!!!!!!!

 1. S.C. YUVAL SPORT SRL BOTOȘANI
 • penalitățile în sumă de 34.731,71 lei sunt aferente chiriei pe care o datora această societate pentru perioada martie – august 2009;
 • pentru acest debit, societatea a întocmit numai o cerere de înscriere la masa credală, la data de 29.11.2012, chiriașul fiind în procedura de insolvență din ianuarie 2011.

CONCLUZII PRIVIND SUMELE DIN ANEXA 31

Expertul constată următoarele deficiențe în actul de conducere, după cum urmează:

 1. Nu s-au luat imediat măsuri de recuperare a creanțelor, când s-a constatat incapacitatea de plată a clienților, conform contractelor individuale de închiriere, chiriașii fiind lăsați să nu achite chiria câte 4-6 luni la rând, când acestea au devenit scadente;
 2. Acțiunile de compensare însușite de către conducerea S.C. URBAN S.A., în legătură cu investițiile efectuate de către chiriași au rămas la stadiul de aprobare și au generat penalități de întârziere aprivind plata chiriilor datorate și în acest moment nu mai pot fi luate măsuri de recuperare concrete, ci de imputare.
 3. Și în cazul debitelor din această anexă s-a constatat nefuncționarea actului de conducere.

CONSTATĂRI FINALE

Aceste debite în valoare de 407.290 lei, din cele trei anexe la Raportul Curții de Conturi din anul 2011, în concordanță cu data de facturare a chiriilor, se pot împărți pe cele trei mandate de Directori generali care au funcționat în această perioadă,

Această constatare rezultă în mod logic, ținându-se cont de prevederile art. 143^1 din Legea 31/1990 republicată și modificată, articol pe care-l redau mai jos:

„(1) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

(2) Modul de organizare a activității directorilor poate fi stabilit prin actul constitutiv sau prin decizie a consiliului de administrație.

(3) Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa consiliul de administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.”

Propun ca toate concluziile inserate în cuprinsul prezentului Raport de expertiză să fie puse în dezbaterea Consiliului de administrație al S.C. URBAN S.A. și coroborate, după caz cu responsabilitățile și a altor conducători de compartimente funcționale din cadrul societății.

 1. Stabilirea implicațiilor juridice, în cazul în care o parte din aceste datorii și creanțe s-au prescris și stabilirea măsurilor care trebuie luate, conform legislației în vigoare;
 2. Modul de înregistrare în evidența contabilă a societății a eventualelor sume prescrise și stabilirea indicatorilor de profitabilitate.

 

Acesta a fost raportul expertului contabil Petre Dorobanțu. În ce măsură a deschis ochii cuiva, este greu de spus, pentru că, în jurul CMI Urban, persistă aceeași secretomanie ca și înainte de insolvență. Cert este că, dintre cei trei directori pe timpul cărora s-a întins cercetarea de mai sus (Constantin Iacoban, Elena Boureanu și Valentin-Constantin Mîțu), ultimul are în cârcă suma de 336.975 lei, care i-ar fi imputabilă. Doare pentru aducere-aminte, dl. Mîțu era șeful Pieței Centrale din Piatra Neamț în momentul incendiului. Și este și acum, deoarece, dacă i se rețin banii, trebuie să aibă de unde să-i plătească.

Valentin BĂLĂNESCU