Ionel Arsene caută consilieri

pietricica turism
Ionel ARSENE
Ionel ARSENE

Conform site-ului posturi.gov.ro, Consiliul Județean Neamț caută să angajeze pe perioadă nedeterminată un consilier clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Buget și Gestionare Proiecte și Programe și un  consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Gestionare Proiecte și Programe.

Poate ocupa unul dintre aceste posturi candidatul care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetățenia română și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege pentru funcția publică;
g) îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

Proba scrisă a concursului se va desfășura în data de 19 august 2016, data și ora interviului urmând să fie comunicate ulterior.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.