Epoca de aur: ”Bine ați venit în municipiul bimilenar Piatra Neamț!”

pietricica turism

La intrarea în orașul Piatra Neamț, Ceaușescu a dat prima dată cu ochii de o”arcadă împodobită cu frumoase motive naționale”, pe care erau înscrise cuvintele: ”Bine ați venit în municipiul bimilenar Piatra Neamț, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, Nicolae Ceaușescu! Un grup de plăieși călări salută, după frumosul obicei al acestor locuri. De-a lungul bulevardului Traian, care străbate unul dintre cele mai noi cartiere ale orașului, mii de locuitori își exprimă bucuria de a se întâlni cu cel mai iubit fiu al națiunii noastre. Grupuri de tineri execută dansuri naționale și tematice. În dreptul unei expoziții, ce prezintă roadele bogate ale toamnei de pe meleagurile nemțene, membrii unei formații de dansuri populare execută tradiționala horă a recoltei. Buciumașii, în frumoase costume naționale, vestesc apropierea oaspeților dragi de piața Mihail Kogălniceanu. Primarul orașului, Vasile Bălan, urează înalților oaspeți bun venit. Li se înmânează cheia orașului, placheta și insigna, ce constituie însemnele jubileului Cetății Petrodava. Eroul muncii socialiste Gheorghe Maftei, președintele CAP Țibucani, oferă înalților oaspeți tradiționala pâine cu sare”.

1980_Nicolae si Elena Ceasescu la Muzeul de Istorie Piatra Neamt
1980. Nicolae și Elena Ceaușescu, la Muzeul de Istorie Piatra Neamț

La Muzeul de Istorie din Piatra Neamț, suita este preluată de Suzana Gâdea, președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste. Ceaușescu a dezvelit placa jubiliară aflată pe fațada muzeului și a scris câteva rânduri în cartea de onoare: ”Am vizitat cu mult interes Muzeul Județean de Istorie din Piatra Neamț, care cuprinde inestimabile dovezi materiale ale existenței multimilenare a poporului nostru pe aceste străvechi meleaguri”. Președintele s-a adresat, apoi, mulțimii, de la o tribună amenajată în fața Hotelului Ceahlău. Cu ocazia aniversării a 2000 de ani de existență a așezării geto-dacice Petrodava, omul numărul 1 al țării a conferit municipiului Piatra Neamț Ordinul ”Steaua Republicii Socialiste” clasa I. Decretul a fost citit de Silviu Curticeanu, secretar prezidențial. Au mai luat cuvântul Gheorghe Manta, primul secretar al județului, Vasile Sav, directorul Întreprinderii de Țevi Roman, Ioan Dânceanu, președintele Cooperativei Agricole de producție Moldoveni, și Vasile Tablan, muncitor constructor, secretar al Comitetului UTC de la Trustul județean de construcții montaj Piatra Neamț.

* Vizita din 1970

Înainte de 1980, Ceaușescu a mai avut trei vizite oficiale pe meleagurile nemțene: în 1970, 1973 și 1975.

”Voiajul” din mai 1970 a avut ca scop principal vizitarea platformei industriale de la Săvinești. În aceeași perioadă, o parte a României era afectată de inundații, iar nemțenii, la fel ca toată țara, luau parte și ei la ”lichidarea efectelor calamităților”.

Este vizitată platforma industrială Săvinești. Inginerul Dumitru Belizna, directorul Centralei de fibre chimice, prezintă oaspeților principalele sectoare ale Uzinei de fibre sintetice. În prezent, aici se realizează anual 15.000 tone melană, 2.000 de tone fire relon, 1.000 de tone fibră relon și 1.000 tone fire cord. Numai în acest an, valoarea investițiilor de la Săvinești depășește 290 milioane lei. Instalațiile moderne, de înaltă tehnicitate, multe dintre ele rod al gândirii tehnice românești, îngăduie obținerea unor produse de calitate, bine apreciate atât pe piața internă, cât și pe cea externă. Oaspeții apreciază rezultatele bune obținute de cadrele de cercetătorii de aici, strădania de a lega permanent cercetarea științifică de necesitățile producției.

1970 - Vizita in jud. NeamtDe-a lungul șoselei dintre Săvinești și Piatra Neamț, pe străzile frumosului oraș reședință de județ, tovarășul Nicolae Ceaușescu este aclamat de mii și mii de oameni care au venit să-l salute cu dragoste. Întreaga populație trăiește clipe de neuitat. Avem în fața ochilor tabloul viu, concret, a ceea ce în mod obișnuit numim legătura indistructibilă dintre partid și popor.

Pe stadionul orașului, într-o atmosfera de mare însuflețire, a luat cuvântul tovarașul Nicolae Ceaușescu, care a spus: «În județul dv. am vizitat una dintre întreprinderile fruntașe aflate pe platforma Săvinești. Ne-au făcut o bună impresie rezultatele obținute, felul cum Comitetul județean de partid se preocupă de activitatea din această unitate. Cunoașteți greutățile pe care le avem din cauza calamităților naturale abătute asupra unei părți a țării noastre; cunoașteți și hotărârea întregului popor de a le lichida într-un termen cât mai scurt. La această măreață acțiune participă și oamenii muncii din județul Neamț». Cuvintele secretarului general au fost subliniate cu urale, cu aplauze ce nu au contenit minute în șir”.

  • Vizita din 1973

Hidrocentrala de la Pangarati - judetul NeamtPeste trei ani, Ceaușescu a venit din nou în Neamț, nu singur, ci însoțit de șahinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr. Alături de consoarte, ei au vizitat orașele Suceava și Neamț. ”De la Voroneț, președintele NicolaeCeaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, împreună cu Maiestățile Lor Imperiale, șahinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, și Împărăteasa Farah, urcă în elicoptere, plecând spre Bicaz. Se survolează vestitele obcine ale Moldovei, Munții Neamțului. La orizont, apare Valea Bistriței. Aici, în aceste pitorești locuri, a început marea operă deelectrificare a țării prin construcția barajului și a hidrocentralelor de pe Bistrița”.

Elicopterul a aterizat pe o platformă amenajatăîn fața Uzinei hidroelectrice de la Stejaru. În întâmpinarea oaspeților, au venit Ștefan Boboș, președintele Comitetului executiv al Consiliului Popular al județului Neamț, și Gheorghe Stoica, adjunct al ministrului energiei electrice.

Bazinul hidrocentralei V.I. Lenin, BicazO mare mulțime – energeticieni, locuitori ai municipiului Piatra Neamț și ai comunelor din împrejurimi – face o primire călduroasă. În fața schemei sinoptice a centralelor de pe râul Bistrița, inginerul Costică Găitănaru,directorul acestui mare complex energetic al țării, dă o serie de detalii asupra construcției și funcționării sistemului hidroelectric. Se apreciază înaltul grad de automatizare, ingeniozitatea amplasării și construcției centralelor, a căror putere instalată este de 454 MW. Gazdele înfățișează complexitatea sistemului de cascade de lacuri și a salbei de hidrocentrale de pe Bistrița, care, pe lângă efectul energetic, satisfac și alte necesități ale economiei: irigarea a 300.000 ha de teren agricol, eliminarea efectului dăunător al viiturilor din munți, alimentarea cu un debit constant de apă al localităților și obiectivelor industriale din bazinul Bistriței. Înalții oaspeți sunt invitați în sala mașinilor, în care sunt instalate cele 6 turbine ale centralei, aflate în plină funcțiune. În timpul vizitei, gazdele arată că monumentala construcție a barajului încorporează 2,255 milioane mc. Beton și oțel. Impresionant volumul uriaș de lucrări efectuat aici pentru excavarea a peste 3 milioane mc. de pământ și stâncă și înălțimea de 127 m a barajului”.

Potrivit ziarului Ceahlăul, șahinșahul Iranului a dat o înaltă apreciere acestei realizări a României Socialiste. Apoi, cei doi conducători de stat au urcat din nou în elicopter și, după ce au făcut o survolare panoramică a barajului și lacului de acumulare de la Bicaz, au plecat iarăși spre Suceava.

* Nota redacției: După 16 ani, în decembrie 1989, familia prezidențială era în vizita la Teheran, când s-au întâmplat evenimentele de la Timișoara care au dus la schimbarea regimului și moartea cuplului Ceaușescu.

gheorghe munteanu* ”O astfel de vizită era pregătită din timp. Nu se admitea nicio scăpare! Toate detaliile erau foarte bine puse la punct. Cu ocazia acestor vizite, ni se recomanda să dezvoltăm capacitățile de producție. Țin minte că Întreprinderea de Țevi din Roman nu funcționa în permanență, din cauza lipsei țaglei, un semifabricat de oțel, pe care-l aduceam de la Galați. Tovarășul a fost înștiințat, cu prilejul unei vizite făcute acolo, și l-a desemnat pe Constantin Dăscălescu să se ocupe de acest neajuns. Din cauză că opream funcționarea fabricii, consumul energetic era foarte mare. Ne convenea mai mult să mergem cu utilajele în gol decât le oprim.

Se făcea treabă, nu ca acum. Parcă se rupe ceva din mine când trec pe lângă Săvinești sau prin alte locuri unde existau obiective industriale” – Gheorghe Munteanu, fost secretar pe platforma săvineșteană, secretar cu probleme economice și viceprimar al municipiului Roman, primar și prim-secretar al municipiului Piatra Neamț, în prezent directorul Centrului Social ”Pietricica” Piatra Neamț.

Ana MOISE

sursa: ziarul Ceahlăul (28 mai 1970; 5 iunie 1973; 20 iulie 1975)

sursa foto: comunismulinromania.ro

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.