Șefii scoase la concurs: azi Agenția de Mediu Neamț

apm neamtAgenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) organizează concurs pentru șefia (director executiv) Agenției Județene pentru Protecția Mediului (APM) Neamț.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea 188/1999, cu modificările și completările ulterioare:

“Poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetățenia română și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege pentru funcția publică;
g) îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege”.

Condițiile impuse de ANFP, dacă vor fi luate în calcul, sunt extreme de severe:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administrației publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, în condițiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 3 ani.

Pe data de 12 septembrie, la ora 10:00, ar trebui să aibă loc proba scrisă, iar data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare cu privire la acest concurs se pot obține la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, București, precum și la numărul de telefon 0374/112.726.

Alte detalii, AICI.

Șefia APM Neamț a fost deținută de Eduard Corduneanu, care a renunțat la post pentru scaunul de consilier județean. (M. CONSTANTINESCU)