Între interesul național și dezinteresul local: Stațiunea Piatra Neamț lovește cu nulitatea în actele Primăriei

În goana după bani pentru investiții faraonice și cu finalizare doar în conturile unora din privilegiații sistemului, conducerea municipiului Piatra Neamț a marșat prostește – și nu o spunem noi – doar pe ideea de dezvoltare turistică, ignorând cu totul alte activități. O atitudine de-a dreptul stupidă și păguboasă, judecând prin prisma intereselor pe termen mediu și lung ale locuitorilor orașului sau, dimpotrivă, extrem de profitabilă, judecând prin primsa intereselor aleșilor locali, care au avut grijă să binemerite din grămezile de bani investiți aiurea.

p-neamt-2Cu ”Dezvoltarea turistică” în dinți, la Piatra Neamț a fost o adevărată goană pentru obținerea statutului de ”Stațiune turistică de interes național”. Dădea bine la cartea de vizită a orașului și permitea accesarea de fonduri de toate tipurile, inclusiv europene. În general, lumea s-a bucurat după declarațiile sforăitoare, gândind că vor curge turiștii în valuri, mai ceva ca pe Riviera franceză, că epicentrul turismului se va muta la Piatra Neamț. Chiar dacă, la vremea aceea, 2008-2010, stațiunea Piatra Neamț avea numai două hoteluri, nemodernizate, câteva pensiuni, multe vorbe goale și niște pile la ministrul Elena Udrea. Statutul de stațiune turistică s-a obținut cu situații, statistici și evidențe bine cosmetizate înainte de a fi prezentate la minister. Am putea spune chiar cu minciuni și falsuri grosolane, dar nu spunem. Încă.

p-neamt-3Interesant este, însă, că gogoașa cu stațiunea de interes național a fost înghițită pe nemestecate și NIMENI nu și-a pus problema ce înseamnă pentru oraș, pentru cei care prestează servicii turistice, la ce-i obligă noul statut al orașului.

Am primit la redacție o scrisoare, însoțită de un teanc de documente justificative, care încearcă să demonstreze că, după momentul (ne)fericit când Piatra Neamț a devenit stațiune turistică de nivel național, ar fi trebuit modificate radical niște lucruri, mai ales în ce înseamnă autorizarea societăților comerciale care prestează servicii turistice și activitățile conexe. Expeditorul face și o demonstrație, a cărei concluzie este năucitoare: toți agenții economici care activează în acest domeniu – indiferent că vorbim de unități de cazare sau alte servicii conexe turismului – ar fi trebuit să se REAUTORIZEZE și să obțină AVIZUL OBLIGATORIU al Autorității Naționale pentru Turism. Dacă omul are dreptate, atunci, vreme de cel puțin șase ani, Primăria Piatra Neamț a eliberat autorizații care nu sunt valabile și pot fi contestate. Caz în care sunt foarte mari șanse să asistăm la o zăpăceală locală de interes național, cu o sumedenie de implicații și consecințe.

«Către,

Mesagerul de Neamț

Domnului Director Valentin Bălănescu,

După anul 2008, foștii aleși locali ai Municipiului Piatra Neamț s-au ocupat îndeaproape de activitatea de turism din zonă. Astfel, Consiliul Local al mun. Piatra Neamț, prin HCL nr. 694 din 27.11.2008, stabilește tipurile de unități de alimentație publică pentru care se aprobă schimbarea destinației spațiilor comerciale existente din construcție la parterele blocurilor, fără a ține cont de ORDINUL  nr. 636/12.05.2008, valabil din 19.05.2008, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind Clasificarea Structurilor de Primire Turistice valabile la acea dată.

În 29.04.2009, apare HCL nr. 212 care aprobă documentațiile și anexele aferente privind atestarea mun. Piatra Neamț ca Stațiune Turistică de interes Național, abrogată ulterior prin art. 2 al HCL nr. 55 din 17.02.2010.

HCL nr. 477 din 06.11.2009 hotărăște delimitarea urbanistică a zonei dezvoltată turistic din mun. Piatra Neamț, cu scopul atestării unei părți a mun. Piatra Neamț ca Stațiune Turistică de Interes Național, iar, la Anexa nr. 2, descriu delimitarea urbanistică a zonei dezvoltată turistic, înglobând aproape tot teritoriul municipiului.

HCL nr. 14 din 28.01.2010 aprobă PUZ (plan urbanistic zonal) și RLU (regulamentul local de urbanism) aferent la ”Delimitarea urbanistică a Zonei dezvoltată turistic al mun. Piatra Neamț cu scopul Atestării unei părți a mun. Piatra Neamț ca Stațiune turistică de interes național și atribuirii denumirii de Piatra Neamț – Stațiune turistică de interes național”.

În nota de fundamentare pentru inițierea proiectului de act normativ din HCL nr. 14/28.01.2010, zona dezvoltată turistic este mult mai extinsă decât cea din HCL 477/06.11.2009, cuprinzând aproape întregul UAT al mun. Piatra Neamț.

Prin HCL nr. 55/17.01.2010, Consiliul Local al mun. Piatra Neamț aprobă documentația și anexele aferente privind atestarea zonei dezvoltate turistic din mun. Piatra Neamț ca Stațiune turistică de interes național.

După trimiterea documentației complete către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în 21.06.2010, Guvernul României adoptă HG nr. 511/2010 pentru aprobarea atestării zonei turistice a mun. Piatra Neamț ca Stațiune turistică de interes național, în vigoare din 14.06.2010.

În conformitate cu articolele finale ale tuturor hotărârilor de Consiliu Local amintite până acum, Primarul, prin compartimentele de specialitate trebuiau să asigure aducerea la îndeplinire a prevederilor acestor hotărâri imediat după adoptarea HG nr. 511/2010 și să emită un comunicat, prin care să anunțe că, între 02.06.2010, când s-a adoptat HG 511, și 14.06.2010, dată la care HG 511/2010 a intrat în vigoare, toate structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare, alimentație publică, cât și celelalte prevăzute de HG nr. 31/1996 cap. 2, OUG nr. 58/1998 și Ordinul nr. 1296/15.04.2010 cap.1, să înceapă demersurile pentru anunțarea către ANT și clasificarea fiecărei unități în parte care erau în arealul Stațiunii turistice de interes național Piatra Neamț, vechile avize de funcționare nemaifiind valabile, iar Consiliul Local Piatra Neamț, prin secretarul său și președinții de ședințe în care s-au adoptat respectivele HCL, trebuia să verifice aducerea la îndeplinire a obligațiilor cu care i-au împuternicit pe cei de mai sus, cât și reactualizarea hotărârilor de consiliu care fac referire la unitățile de cazare, alimentație publică și conexe din Stațiunea de interes național Piatra Neamț, începând cu HCL 694/27.11.2008. 

Din cauza dorinței celor de la Primăria Piatra Neamț de a aproba discreționar și subiectiv toate avizele de funcționare, mai ales a tuturor certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire emise după data de 14.06.2010 și până în prezent, TOATE ACESTE AUTORIZAȚII ȘI AVIZE SUNT NULE DE DREPT, motivele fiind cele arătate mai sus, dar și din cauza agenților economici, nefiind exonerați de răspundere prin necunoașterea legislației în vigoare în domeniul turismului și activităților conexe din arealul Stațiunii turistice de interes național Piatra Neamț.

În iunie 2010, era în vigoare Ordinul nr. 1296 din 15.04.2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, în vigoare din 12.05.2010, abrogat prin Ordinul nr. 899/28.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și a brevetelor de turism, publicat în monitorul oficial din 09.02.2011, abrogat la rândul lui prin Ordinul nr. 1051/03.03.2011, în vigoare din 15.03.2011, abrogat la rândul lui de Ordinul nr. 65/10.06.2013, în vigoare din 14.06.2013 și până în prezent, pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare, alimentație publică și conexe, a licențelor și brevetelor de turism.

Domnule Director, pe această cale vă rugăm (…) să sesizați la rândul dvs, organele în drept să restabilească intrarea în legalitate a tuturor agenților economici, cât și conducerii locale din Stațiunea de interes național Piatra Neamț, cât și tragerea la răspundere a celor vinovați de această situație, foarte gravă și fără precedent la noi, nemaiținând cont de faptele ce decurg din statutul de funcționare a unităților fără încadrare și clasificare valabile și care, conform legilor, pentru această perioadă, începând cu 14.06.2010 și până în prezent, toate veniturile încasate se constituie venituri la bugetul statului, cu toate consecințele ce decurg de aici.

Această sesizare am făcut-o cu bună credință și cu speranța că cele relatate nu se vor mai repeta. Aspectele sesizate sunt cunoscute și de funcționari din Registrul Comerțului, DSV, DSP, cărora le este frică să vorbească, pentru că au fost amenințați că-și pierd serviciul.

Pe de altă parte, Primăria, prin Poliția Locală Piatra Neamț, ignorând legislația în vigoare, fără să aibă atribuțiuni de control în acest domeniu, amendează agenții economici care nu se supun regulilor stabilite la nivel local și nu au aviz de funcționare din partea Primăriei Piatra Neamț, neținând cont de clasificările emise de Autoritatea Națională în Turism.»

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.