Victorie de moment pentru Dughir în războiul cu AGA de la Apa Serv SA

Suspendatul director de la Apa SErv SA Neamț, dl. Cătălin Dughir, a reușit o primă victorie de parcurs în războiul său cu agamanii care au hotărât revocarea administratorilor societății. Tribunalul Neamț a publicat astăzi, 22 februarie, decizia în procesul prin care Cătălin Dughir și Grădinaru Elena, Gelu Moldovan și Radu Marian Monda au dat în judecată Consiliul Județean Neamț, cerând anularea deciziei prin care a fost acordat mandat lui Dănuț Andrușcă și Neculai Pușcașu pentru schimbarea administratorilor.

Solutia pe scurt este destul de clară: “Respinge excepția lipsei de interes invocată de pârâtul Consiliul Județean Neamț ca neîntemeiată. Admite acțiunea. Anulează Hotărârea nr.212 emisă la data de 19.09.2016 de pârâtul Consiliul Județean Neamț. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Pronunțată în ședință publică astăzi, 21.02.2017.

Document: Hotarâre  340/2017  21.02.2017.”

Hotărârea anulată în prima instanță poate fi citită în continure.

HOTĂRÂRE pentru luarea unor măsuri privitoare la Compania Județeană APA SERV S.A. Neamț

Consiliul Județean Neamț;

Având în vedere prevederile Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și pe cele ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2001 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

Văzând raportul de specialitate nr. 18.397/2016 al Direcției juridice și relații internaționale, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum și rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr. 18.415/2016 al comisiei de validare;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se acordă un mandat special domnilor Dănuț Andrușcă și Neculai Pușcașu, reprezentanții Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Companiei Județene APA SERV S.A. Neamț, în vederea revocării administratorilor societății.

Art.2: (1) Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Județene APA SERV S.A. Neamț, în vederea numirii unui număr de 7 administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor.

(2) Se împuternicesc domnii Dănuț Andrușcă și Neculai Pușcașu să îndeplinească formalitățile legale necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor alin. (1).

Art.3: Se aprobă Lista persoanelor din rândul cărora vor fi desemnați administratorii provizorii de către Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Județene APA SERV S.A. Neamț, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și instituțiilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea Monitorului Oficial al județului.  

Piatra-Neamț, Nr.212din 19 septembrie 2016″

Rămâne de văzut dacă anulareamandatului dat de Consiliul Județean Neamț agamanilor va duce și la anularea hotărârii acestora, cea care a produs efecte prin schimbarea CA-ului. La vremea respectivă hotărârea Consiliului Județean a fost considerate de Prefectură “parțial nelegală”, o expresie specifică cțnd vrei să împaci pe toată lumea . În cazul în care decizia agamanilor va fi considerate nelegală, s-ar putea să asistăm la primul caz ân care niște consilieri județeni scot bani din buzunar pentru că și-au depășit atribuțiile. Dar până atunci vor mai curge multe procese pe subiectul Apa Serv.

Valentin Bălănescu

One comment

  • Costel Șoldan

    februarie 10, 2018 at 4:49 pm

    Ce inseamna “partial nelegală”, este alba sau neagra, este legal sau ilegal? Toata stima d-le director, ptr. mine sunteti un om integru, impartial, un om deosebit, un om care a format si examinat ptr. CFR, mii de cadre, oameni bine pregatiti la SC. Toata stima pentru omul deosebit, ing. Dughir Ionut.

    Răspuns

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *