ANI plesnește la Girov și Bozieni: Sarion și Grumăzescu în conflict de interese!

Agenția Națională de Integritate lovește la vârf alte două comune din Neamț, Girov și Bozieni, unde a constatat conflict de interese administrativ în cazul a doi aleși locali.

În primul caz, inspectorii de Integritate au stabilit că Florinel Sarion, consilier local la Girov, s-a plasat în conflict de interese pentru că, ”în calitate de consilier local, în anul 2013, a participat la luarea deciziei și aprobării Hotărârii Consiliului Local privind atribuirea unor suprafețe de pășune către crescătorii de animale de pe teritoriul comunei Girov. Ulterior, a fost încheiat Actul adițional la contractul de pășunat, prin care a fost stabilit planul de amplasament al suprafeței de 10 ha și a fost calculată taxa de pășunat pentru anul 2013, între Consiliul Local al comunei Girov și SC Agricola Biosere SRL, societate comercială în cadrul căreia persoana evaluată deținea calitatea de asociat unic”.
Prin asta, Florinel Sarion a încălcat vreo trei articole de lege: art. 70 din Legea nr. 161/2003 (”Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative”), art. 75 din Legea nr. 393/2004 (”Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: […] a) soț, soție, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv, b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relație de angajament, indiferent de natura acestuia, […] f) o asociație sau fundație din care fac parte”) și  art. 77 din Legea nr. 161/2003 (”Conflictele de interese pentru președinții și vicepreședinții consiliilor județene sau consilierii locali și județeni sunt prezăzute în art. 46 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare”).
În al doilea caz, este subiect dl. Neculai Grumăzescu, fost consilier local la Bozieni, care s-a plasat în conflict de interese pentru că, din acea calitate, ”a votat în mod favorabil pentru adoptarea Hotărârii Consiliului Local privind aprobarea concesionării în vederea pășunatului a unei suprafețe de 91,69 ha pășune ce se află în proprietatea publică a Comunei Bozieni, Județul Neamț, către Asociația Crescătorilor de Taurine Bozienii de Jos – Neamț, în temeiul căreia s-a încheiat un Contract de concesiune între Primăria Comunei Bozieni și această Asociație”. ”Persoana evaluată avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor consiliului local, întrucât avea posibilitatea să anticipeze că asociația (în cadrul căreia persoana evaluată deținea calitatea de membru în comisia de cenzori, încasând venituri de la aceasta) va beneficia de pe urma adoptării lor”, susține ANI, precizând că, prin asta, dl. Grumăzescu a încălcat cam aceleași prevederi ca dl. Sarion, plus încă una, art. 71 din Legea nr. 161/2003 (”Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităților publice și funcțiilor publice sunt: imparțialitatea, integritatea, transparența deciziei și supremația interesului public”).

Cei doi au fost informați că asupră-le s-a deschis procedura de evaluare și drepturile de care beneficiază, dar niciunul nu a depus la dosar un punct de vedere pentru a-și exercita dreptul de apărare.

Comunicatul integral al Agenției de Integritate aici.

(D.O.)

 

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *