Tovarășii din Piatra Neamț și sărbătoarea de 8 martie

Ziua de 8 martie s-a sărbătorit la Piatra Neamț în 1951 în Piața Karl Marx (actualmente Piața Ștefan ce Mare nr. 1) unde a avut loc un ”meeting” în onoarea femeilor din județ. Din fabrici, instituții, școli și cartiere au venit numeroase muncitoare, funcționare, eleve și gospodine, ”pentru a-și afirma voința lor hotărâtă de luptă pentru construirea socialismului și apărarea păcii”. Manifestarea a fost deschisă de tovarășul I. Căciuleanu, secretarul Comitetului orășenesc de Partid. La cuvânt a urmat tovarășa Maria Geană, secretara raionului U.F.D.R., care a precizat că „Ziua de 8 Martie este un nou prilej de a ne manifesta voința noastră de luptă pentru consolidarea regimului de democrație populară care a acordat femeilor drepturi egale cu ale bărbaților. Să ne afirmăm astăzi încă o dată hotărîrea noastră de a lupta în mod activ pentru construirea socialismului- și apărarea păcii împotriva imperialiștilor americani și englezi, asasini ai mamelorși copiilor din Coreea, care înarmează pe călăii hitleriști și vor să întindă flăcările războiului în întreaga lume”. Tovarășul Ion Dimitriu, vicepreședinte al Sfatului Popular Raional, a adresat un cuvânt de salut femeilor muncitoare din raion după care s-a dat citire telegramelor adresate tovarășului Stalin, Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român și Federației Democrate Internaționale a Femeilor. Întâlnirea s-a încheiat prin intonarea Internaționalei, după care s-au încins hore. (Flacăra, 9 martie 1951)

În 1960, când s-au sărbătorit 50 de ani de la proclamarea la 8 Martie a Zilei Internaționale a Femeii, pionierii și elevii Școlii nr. 3 de 7 ani din Piatra Neamț au confecționat în atelierul de lucru ”câte un frumos obiect pentru a fi dăruit mamelor: piedestale, suporturi cu oglinzi, milieuri, periere, ciupercuțe, semne de carte. Pionierele Rotman Gretta din clasa a VI-a și Moraru Corina din clasa V-a A au desenat diferite tablouri cu figurile unor femei fruntașe in producție, care acum fac parte din expoziția școlii. Echipa artistică a prezentat un frumos program la care au luat parte elevii, părinții elevilor și profesorii școlii. Cu această ocazie pioniera Tanențap Mariana a recitat poezia ”8 Martie“ compusă de ea. Pionierii și școlarii își luaseră angajamentul ca în cinstea acestei sărbători să obțină rezultate cît mai frumoase la învățătură. Și acest angajament a fost încununat de succese. Printre pionierii care au obținut numai note bune cităm pe Kendler Harietta, Moraru Tamara, Onu Aurica, David Silvia, Tăbâltoc Cecilia”. (Flacăra, 9 martie 1960)

Ana MOISE

One comment

  • Gheorghe OCNEANU

    martie 9, 2017 at 9:57 am

    Buna ziua, Doamna!

    Felicitari pentru perseverenta intru a aduce in prezent imagini ale trecutului asa cum vor fi fost oglindite in presa vremii.

    Răspuns

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *