Stațiunea Mărgineni între distrugere, Academie și Consiliul Județean

Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Creșterea Bovinelor Mărgineni, județul Neamț, a fost înființată în 1981, într-o fostă fermă zootehnică a IAS Girov. Încă de la început, noua unitate de cercetare și producție a trecut în patrimoniul Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gh. Ionescu-Șișești”, beneficiind de mari investiții, la acea vreme, din partea statului.

Au fost construite 15 grajduri mari, care, la capacitate maximă, puteau găzdui cam 1.300 de bovine – adulte și tineret, apoi au fost ridicate 6 blocuri, cu 24 de apartamente, a câte trei camere fiecare, o clădire administrativă, o cantină, dar și o platformă de depozitare a furajelor, la care s-a adăugat o alta, pentru gunoiul de grajd. La toate s-au adăugat aproximativ 520 ha de teren din jurul stațiunii, precum și 150 ha în comuna Tazlău, zona Dealul Mare, unde au fost construite saivane. Suprafețele au fost folosite pentru pășunat și obținerea furajului necesar pentru iarnă. La această stațiune își desfășurau activitatea 105 salariați – specialiști, tehnicieni, meseriași de tot felul și, desigur, muncitori în zootehnie. În comparație cu activitatea care se desfășura în clasicele ferme zootehnice de la CAP-uri, baza materială și materialul genetic existent la Stațiunea de la Valea Rea, cum îi spun localnicii, era net superior, fiind una dintre unitățile de elită din Moldova.

* Situația actuală: un dezastru

După 1991, foarte mulți foști proprietari și-au revendicat terenurile. Golul legislativ și dezinteresul manifestat de Academia de Științe Agricole și Silvice, au făcut ca unitatea de la Mărgineni să-și reducă treptat activitatea, până la dispariție. Parte dintre construcții au acoperișurile sparte, iar în unele au crescut chiar arborii, fie în grajduri, fie în apartamentele de la etaj. Totul pare decupat dintr-un film în care se prezintă imagini după o catastrofă nucleară.

margineni statiune (1)
margineni statiune (2)
margineni statiune (3)

Primăria Mărgineni, pe teritoriul căreia este restul de stațiune, este obligată, prin lege, să contabilizeze impozite pentru curți-construcții, an de an adunându-se sume importante, care, în mod normal, nu se vor încasa vreodată. Pentru că nu e de la cine.

În timp ce zidurile clădirilor se dărâmă, între primăria locală și academia cu pricina, Ministerul Agriculturii, și, mai nou, Consiliul Județean Neamț se poartă o corespondență de toată frumusețea, din care perdantă este, desigur, comunitatea locală.

Primarul Vasile Rotaru precizează că ”Ne-am adresat la toate marile instituții ale statului, iar în acest moment nu putem încasa impozitul pe curți-construcții. Este vorba de suma de 423,89 milioane lei vechi, pentru perioada 1998-2005. Din 2006 până în 2017, sunt vreo 11 ani, iar, dacă am face o medie a anuală, la cursul din anul 2005, suma de încasat s-ar duce binișor peste 1 miliard, ca să numai pomenim și de penalizările aferente”.

Prinsă între ciocan și nicovală, dar să scape de patrimoniul rămas, Academia Agricolă propune Primăriei Mărgineni și Consiliului Județean Neamț să preia fosta stațiune falimentară, care, între timp este reînviată, scriptic, de Tribunalul Neamț, via judecătorul sindic. În sentința nr. 582/F, din 06.11.2013, se precizează: ”Având în vedere că, după intrarea în vigoare a L. nr. 45/2009, reorganizarea debitorului sau desființarea acestuia se face prin Hotărâre de Guvern, că acesta este persoană juridică de interes public și nu privat, instanța constată că Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Creșterea Bovinelor Mărgineni nu se mai încadrează în categoriile de debitori prevăzute la art. 1, din L. nr. 85/2006, dispozițiile Legii privind procedura insolvenței devenind inaplicabile în cauză”. Prin urmare, ”în privința acestui agent economic, instanța hotărâște și dispune continuarea activității acestuia”.

Mai clar, încă din 2013, stațiunea trebuia să-și reia activitatea, fiind iertată de toate datoriile față de comunitatea locală. Din păcate, activitatea nu a fost reluată, iar Curtea de Conturi Neamț cere conducerii primăriei acoperirea creanței, adică plata pentru impozitele datorate.

În acest moment, totul se învârte în cerc. Stațiunea nu mai este în faliment, dar nici nu există, deoarece proprietarul nu a reînceput activitatea, așa cum îl obliga hotărârea judecătorului sindic.

margineni statiune (4)
margineni statiune (5)

Curtea de Conturi cere Primăriei să ia banii pe impozite. Proprietarul, Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gh. Ionescu-Șișești”, spune că nu poate administra locul și cere preluarea de către Primărie și Consiliul Județean. Pentru asta, nu e suficient un simplu act de preluare și nici speranța ca autoritățile județene să facă demersurile necesare pentru a prelua obiectivul și a-i opri degradarea, eventual salvând ce se mai poate.

* Circuitul actelor între instituții

margineni statiune (6)
margineni statiune (7)
margineni statiune (8)

Pe 16 mai 2016, cu numărul 2695, de la Primăria Mărgineni pleca o adresă către Ministerul Agriculturii, în atenția ministrului Achim Irimescu:

«Subscrisa Primăria comunei Mărgineni, cu sediul în comuna Mărgineni, județul Neamț, reprezentată legal de Dl. Vasile Rotariu, în calitate de primar, vă comunicăm prezentul memoriu, prin care vă semnalăm situația ”Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Creșterea Bovinelor Mărgineni”, județul Neamț.

Pe teritoriul comunei Mărgineni a funcționat până în anul 2004 ”Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Creșterea Bovinelor Mărgineni”, în subordinea A.S.A.S., care, din punct de vedere legal, figurează și în prezent ca entitate cu personalitate juridică, tot în subordinea ”ASAS”.

Potrivit prevederilor Legii nr. 290/2002 și a legii nr. 45/2009 cu modificările și completările ulterioare, stațiunea trebuia să se reorganizeze ca societate comercială cu capital de stat sau să se desființeze. Ca urmare a imposibilității de reorganizare în societate comercială cu capital de stat sau a desființării prin act normativ (hotărâre de Guvern) a instituției publice, stațiunea lipsită de teren agricol și fără surse de finanțare nu a mai avut posibilitatea să desfășoare activități aducătoare de venituri și a rămas fără personal.

Prin sentința civilă nr. 807/F/02.11.2005, s-a deschis procedura reorganizării judiciare împotriva debitorului Stațiune de Cercetare si Producție pentru Creșterea Bovinelor Mărgineni, iar prin sentința comercială nr. 2178/F/12.12.2007 procedura falimentului. Urmare adresei nr. 1413 din 18.11.2005, primită din partea lichidatorului judiciar Fiscal Expert Business SPRL, cu privire la SCPCB, societate aflată în procedura reorganizării judiciare și a falimentului conf. legii nr. 64/1995 republicată, am procedat la depunerea declarației de creanță pentru debitele restante datorate subscrisei în sumă de 42.389 RON, reprezentând impozite și taxe pentru perioada 1998-2005.

În anul 2013, sentința civila nr. 582/F/06.11.2013 revoca sentințele nr. 807/F/02.11.2005 și nr. 2178/F/12.12. 2007, prin care s-a dispus deschiderea procedurii reorganizării judiciare și a falimentului împotriva debitorului SCPCB Mărgineni și dispune continuarea activității acestuia.

Prin urmare, în condițiile în care societatea figurează activă, trebuie întreprinse măsuri de urmărire și executare silită pentru recuperarea debitelor restante acumulate până în anul 2005, când intră în faliment și, respectiv, începând cu luna decembrie 2013, când societatea își reia activitatea ”teoretic”.

Conform Legii nr. 207/2015, privind codul de procedură fiscală, art. 230, am procedat la măsurile de executare silită care se cuvin în acest caz, în vederea stingerii sumelor datorate de către debitor.

În ciuda demersurilor făcute în acest sens, nu s-a putut recupera nimic din sumele datorate de către debitor. Astfel, reprezentanții Camerei de Conturi Neamț au sesizat în perioada efectuării auditului extern (17.09.2015 – 28.10.2015) datoria debitorului și au dispus recuperarea sumelor prin urmărirea și executarea acesteia.

Din corespondența realizată cu Academia de Științe Agricole și Silvice

”Gheorghe lonescu-Șișești”, am aflat că stațiunea se află în subordinea A.S.A.S, însă Academia de Științe Agricole și Silvice, cu regim juridic de instituție publică, nu are posibilitatea legală să preia în sarcina sa drepturile și obligațiile unităților de cercetare-dezvoltare din subordine și nu va răspunde de datoriile acestor unități care se afla într-o stare avansată de degradare.

În măsura în care patrimoniul din administrarea SCPCB Mărgineni este constituit din construcții din domeniul public al statului, care, în conformitate cu prevederile legale în vigoare nu se impozitează, vă adresam întrebarea: CUM VOM PUTEA RECUPERA DEBITELE RESTANTE, în timp ce noi nu avem pe cine executa silit. Sediul acestei stațiuni nu mai există, afișarea oricărei adrese de înștiințare, de somație, de executare la sediu nu poate fi recepționată, împreună cu reprezentații Camerei de Conturi am realizat mai multe imagini care atestă starea materială și gradul de uzură a clădirilor în care se consideră că se poate desfășura o activitate… (fără curent electric, fără infrastructură, fără apă și alte condiții necesare ”cercetării”».

La această adresă, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a răspuns, în atenția dlui Vasile Rotariu, primarul comunei Mărgineni:

«Stimate Domnule Primar Vasile ROTARIU,

Ca urmare a adresei dumneavoastră nr. 2695/16.05.2016, referitoare la situația Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Creșterea Bovinelor Mărgineni, precum și a răspunsului Agenției Domeniilor Statului nr. 92581/10.06.2016 (anexat în copie), vă comunicăm următoarele (…):

– actul normativ de reorganizare/desființare, după caz, al Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Creșterea Bovinelor Mărgineni nu a fost aprobat, astfel încât stațiunea se află la această dată în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești”.

În acest sens, considerăm că solicitarea dumneavoatră poate fi soluționată de Academia de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe lonescu-Șișești”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 1/2011 privind aprobarea Statutului și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe lonescu-Șișești”, cu modificările și completările ulterioare.

Cu stimă,

Daniela GIURCĂ,

Secretar de Stat»

Pe 26 iulie 2016, intervine în corespondență și însăși Academia ”Gheorghe Ionescu-Șișești”, cu misivă spre Primăria Mărgineni:

«Reorganizarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agricol, silvic și industrie alimentară a fost reglementată prin Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 28, alin. (7) din legea menționată, unitățile de cercetare dezvoltare din anexa nr. 6 la lege urmează să treacă în subordinea Agenției Domeniilor Statului și să se reorganizeze ca societăți comerciale pe acțiuni cu capital de stat sau să se desființeze, după caz.

Ca urmare a neaplicării până la această dată a prevederii legale de reorganizare a acestor unități, patrimoniul imobiliar (construcții) din domeniul public al statului s-a degradat și continuă să se degradeze sub acțiunea factorilor externi, în condițiile în care nu au fost luate măsuri minime de conservare din lipsa fondurilor financiare necesare sau din lipsă de personal salarial.

Având în vedere că reorganizarea acestor unități de cercetare-dezvoltare este în continuare incertă și pentru salvarea de la distrugere totală a patrimoniului din domeniul public al statului, vă rugăm să ne transmiteți avizul de principiu al dvs. și al Consiliului Județean Neamț, pentru transferul construcțiilor proprietate publică a statului cu datele de identificare conform anexei și din administrarea SCPCB Mărgineni în domeniul public al Consiliului Județean Neamț, respectiv al comunei Mărgineni și în administrarea Consiliului local Mărgineni.

Precizăm că terenul aferent construcțiilor este proprietate publică a statului, se află în administrarea Agenției Domeniilor Statului și urmează să se transfere prin același act normativ de transfer a construcțiilor în domeniul public al comunei Mărgineni și administrarea Consiliului Local.

Vă mulțumim pentru colaborare.

Președinte,

Prof. Dr. Gheorghe SIN»

Asta a determinat Primăria Mărgineni să se adreseze Consiliului Județean Neamț:

«Subscrisa Primăria Mărgineni, reprezentată legal de Dl. Rotariu Vasile, în calitate de Ordonator Principal de Credite, vin în sprijinul Instituției dumneavoastră, în vederea analizării situației create de Stațiunea de Cercetare pentru Creșterea Bovinelor Mărgineni, care se află pe teritoriul comunei noastre, a funcționat până în anul 2003 în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice și din punct de vedere legal figurează și în prezent în subordinea A.S.A.S. Patrimoniul acestei stațiuni este constituit din construcții din domeniul public al statului, care, deși se află într-o stare avansată de degradare, nu poate fi valorificat, exploatat, scos din funcțiune sau conservat, datorită prevederilor Legii nr. 290/2002 și a Legii 45/2009, cu modificările și completările ulterioare în vigoare în care se stipulează că stațiunea trebuia să se reorganizeze ca societate comercială cu capital de stat sau să se desființeze.

Conform adresei nr. 129132, primită de la M.A.D.R., ni s-a comunicat că actul normativ de reorganizare/ desființare, după caz, al Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Creșterea Bovinelor Mărgineni nu a fost aprobat, astfel încât stațiunea se află și la această dată în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești (…).

Din corespondența cu instituțiile abilitate în domeniu, respectiv Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția Domeniilor Statului, Academia de Științe Agricole și Silvice, ni s-a sugerat să le transmitem avizul de principiu al Consiliului Local, cât și al Consiliului Județean Neamț, pentru transferul construcțiilor proprietate a statului, cu datele de identificare conform anexei din administrarea SCPCB Mărgineni, în domeniul Consiliului Județean Neamț, respectiv, al comunei Mărgineni și în administrarea Consiliului Local Mărgineni.

Considerăm că rezolvarea acestor probleme s-ar putea realiza prin transfer parțial al unor active, nu integral cum ni s-a sugerat, deoarece majoritatea clădirilor, în special blocurile de locuințe, nu mai au nicio utilitate, întrucât sunt degradate în proporție de 70% și reabilitarea lor ne-ar fi imposibil de realizat cu potențialul financiar pe care îl avem la dispoziție la nivel local. În situația în care s-ar putea transfera un grajd sau două din patrimoniul statului în administrarea Consiliului Local Mărgineni, în urma unei evaluări a acestor active, realizată de un expert evaluator care ar putea să stabilească o valoare în funcție de gradul accentuat de degradare al acestor clădiri, valoare care să reprezinte suma de recuperat la bugetul local.

Având aceste bunuri în administrare, ne-am gândit că le-am putea da o utilitate prin închiriere celor interesați și, astfel, vom putea recupera sumele restante. În măsură în care Patrimoniul din administrarea SCPCB Mărgineni este constituit din construcții din domeniul public al statului, care în conformitate cu prevederile legale în vigoare nu se impozitează, vă adresăm întrebarea: CUM VOM PUTEA RECUPERA DEBITELE RESTANTE IMPUTABILE?

Vă rugăm să ne transmiteți punctul dumneavoastră de vedere în această situație, ținând cont de faptul că sunt bunuri din patrimoniul statului și nu putem inventa o stațiune de cercetare activă pe care să o executăm silit.

Cu deosebită considerație,

Primar, Rotariu Vasile»

One comment

  • georgescu

    aprilie 29, 2017 at 4:24 pm

    Sigur nu e vorba doar de vaci in afacerea asta, ci si de boi.

    Răspuns

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *