Laurențiu Leoreanu făcut a doua oară ”cetățean de onoare” de ziua lui onomastică

Ședința ”de îndată” a Consiliului local Roman, desfășurată joi, 10 august, la orele prânzului, avea inițial un singur punct pe ordinea de zi. Punct la care vom reveni în alt articol. La ora ședinței jurnaliștii, dar și domnii consilieri, au fost extrem de surprinși să primească un proiect de hotărâre suplimentar. Ce proiect? „Privind acordarea unor titluri de „Cetățean de Onoare al municipiului Roman ”!

Evident că toată lumea  era interzisă, fiindcă era același proiect  care fusese aprobat în ziua de 31 iulie. Atât că, în proiectul de hotărâre ultim apărea un punct (3) în plus, care prevedea că  „HCL nr. 152/31.07.2017 se abrogă”…

Misterul a fost spulberat, într-un târziu, de secretarul municipiului, Gheorghe Carnariu: „Ca urmare a adresei nr. 13723 din 7 august 2017, transmisă de către instituția prefectului județului Neamț, care menționează următoarele: după cum cunoașteți în presa locală au apărut unele articole referitoare la modalitatea de vot folosită pentru adoptarea unor hotărâri prin vot deschis și nu prin vot secret. Pentru exercitarea controlului legalității vă rugăm să ne înaintați în regim de urgență următoarele: procesul-verbal al ședinței din 31 iulie 2017, expunerile de motive, rapoartele și avizele menționate în preambulul hotărârii nr. 152 din 31 iulie 2017 privind acordarea unor titluri de „Cetățean de Onoare al municipiului Roman”.

Până aici domnul secretar Carnariu a citit din adresa prefectului. De aici începe explicarea strategiei primăriei: „Așadar, Art. 45, alin. 5 din Legea administrației publice locale relevă: „hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret”… Pe de altă parte, Art. 46, alin 1 și 2 din același act normativ  prevăd cu totul alte cazuri pentru ca o hotărâre să fie nulă de drept.”

De unde până unde ”nulă de drept”? cine a spus una ca asta? poate prefectura și domnul secretar n-a dat citire întregului text al adresei?   Se merge mai departe cu argumentația; „Așadar se poate discuta și argumenta pe tema nulității hotărârii adoptate prin vot deschis. În condițiile în care au fost respectate toate celelalte elemente de tehnică legislativă: convocare, număr, rapoarte, avize… Un eventual litigiu în acest sens putând fi soluționat de către instanța de contencios administrativ”. Asta a fost un fel ”ce proces ar ieși de aici, dar suntem noi domni…”  Și, imediat, vine și ”cireașa de pe tort”: „Dar, pentru a evita o eventuală plângere prealabilă  sau o acțiune la instanța de contencios administrativ, cu privire la modalitatea de vot a hotărârii invocate se poate revoca HCL nr. 152 și adopta o altă hotărâre, prin vot secret. Consiliul local are competența de a modifica, completa sau revoca o hotărâre proprie, așa cum și instituția prefectului poate exprima un punct de vedere în exercitarea controlului de legalitate.

Cu acestea fiind zise (și asumate fără nici un sunet de toți consilierii), s-a trecut la votul secret. Se pregătiseră deja două buletine: unul pe hârtie de culoare verde pentru domnul Leoreanu și altul de o culoare pal-mortuară pentru răposatul Haralambie Mihăescu.

În urma votului secret Harlambie Mihăescu a obținut 17 voturi pentru din 17 voturi exprimate, iar domnul Leoreanu 13 voturi pentru și 4 contra, dar și așa, fără unanimitate, a fost desemnat, pentru a doua oară, ”Cetățean de onoare al municipiului Roman”.

(D.A.)

 

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *