Sprijin pentru copiii cu cerințe educaționale speciale

Vești bune pentru copiii cu cerințe educaționale speciale (CES) înscriși în sistemul de învățământ preuniversitar. Guvernul a aprobat vineri, 5 iulie, modalitatea de acordare a drepturilor acestor copii care se vor oferi pe bază de cerere scrisă, depusă de către părintele/reprezentantul legal al copilului cu CES la unitatea de învățământ în care activează, în perioada 1-30 septembrie a fiecărui an școlar.

Potrivit actului normativ, drepturile de care beneficiază copiii cu CES constau în asigurarea alocației zilnice de hrană, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei și a încălțămintei în cuantum egal cu cel pentru copiii aflați în sistemul de protecție a copilului, precum și găzduirea gratuită în internate sau centrele de asistare pentru copiii cu cerințe educaționale speciale din cadrul direcțiilor generale județene de asistență socială și protecția copilului.

Prof. Irina Băltățescu, directoarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Alexandru Roșca” Piatra Neamț, spune că, ”orice sprijin legislativ pentru copii, dar mai ales pentru copiii cu cerințe educative speciale este mai mult decât binevenit, cu condiția ca aceste sume alocate să fie utilizate de către aparținători în scopul educației, dezvoltării, îngrijirii, recuperării și integrării școlare și profesionale a acestor copii. Mi-aș dori în aceeași măsură să fie susținuți și copiii cu potențial intelectual, care nu au posibilități materiale și mai ales copiii din mediul rural, pentru că știm foarte bine că ”veșnicia s-a născut la sat”, iar cele mai mari valori culturale ale României provin de la sate. Îmi doresc să fie ajutați în aceeași măsură copiii cu cerințe speciale, dar și cei care sunt performeri sau cu nivel intelectual ridicat”.

Beneficiari ai acestei măsuri sunt copiii cu CES integrați în învățământul de masă, copiii cu CES integrați în clase/grupe speciale organizate în învățământul de masă și copiii cu CES din învățământul special. Alte categorii de beneficiari sunt copiii cu CES care necesită perioade de spitalizare mai mari de 4 săptămâni pentru care se organizează, după caz, grupe sau clase în cadrul unității sanitare în care aceștia sunt internați, respectiv copiii cu CES care, din motive medicale sau din cauza unei dizabilități, sunt nedeplasabili, pentru care se organizează școlarizare la domiciliu, pe o perioadă determinate.

Finanțarea drepturilor pentru copiii cu CES integrați în învățământul de masă, se asigură din bugetul local, iar pentru cei din învățământul special și pentru cei integrați în clase/grupe speciale organizate în învățământul de masă din bugetul județean prin unitățile de învățământ la care sunt înmatriculați copiii cu CES. (Ana MOISE)

 

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *