ANI lovește în Consiliul Județean Neamț: conflict de interese administrativ

pietricica turism

Agenția Națională de Integritate a constatat conflict de interese de natură administrativă în cazul unui fost primar din Neamț, actual consilier județean PSD.

Este vorba de Vasile Baciu, fostul primar al comunei Horia, pe care inspectorii de integritate l-au plasat în conflict de interese administrativ pentru că, ”în calitate de primar, a semnat concesionarea drepturilor de exploatare a unei pajiști în suprafață de 5,70 ha, situată în comuna Horia, județul Neamț, în favoarea fiului său”.

”Acest fapt s-a petrecut deși persoana evaluată cunoștea, în calitate de primar, valoarea și calitatea bunului care urma să fie concesionat și a participat, totodată, și la semnarea Contractului de concesiune (în calitate de concedent, în exercitarea atribuțiilor de serviciu)”, precizează ANI într-un comunicat de presă.

Prin asta, Vasile Baciu a încălcat mai multe prevederi legale, consideră Agenția de Integritate, precizându-le, detaliat: «art. 76 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Primarii și viceprimarii, primarul general și viceprimarii municipiului București sunt obligați să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziție, în exercitarea funcției care produce un folos material pentru sine pentru soțul său ori rudele sale de gradul I. (2) Actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori dispozițiile emise cu încălcarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută”; art. 38 din O.U.G nr. 54/2006, potrivit căruia „Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire,concedentul are dreptul de a solicita clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanți pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate și la alin. (2) Concedentul nu are dreptul ca prin clarificările ori completările solicitate să determine apariția unui avantaj evident în favoarea unui ofertant”; art. 46 din O.U.G nr. 54/2006, potrivit căruia „Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire concedentul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese și/sau manifestarea concurenței neloiale și alin. (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) se sancționează potrivit dispozițiilor legale în vigoare”; art. 9, alin. (1) din O.U.G nr.34/2013, potrivit căruia „(1) Pentru punerea în valoare a pajiștilor aflate în domeniul public al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor și pentru folosirea eficientă a acestora, unitățile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE, încheie contracte de concesiune/închiriere, în condițiile legii, pentru suprafețele de pajiști disponibile, proporțional cu efectivele de animale deținute în exploatație, pe o perioadă de maximum 5 ani. (2) Pentru punerea în valoare a pajiștilor aflate în domeniul privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor și pentru folosirea eficientă a acestora, unitățile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE, încheie contracte de închiriere, în condițiile legii, pentru suprafețele de pajiști disponibile, proporțional cu efectivele de animale deținute în exploatație, pe o perioadă de maximum 5 ani. (3) Consiliile locale ale comunelor, orașelor, respectiv ale municipiilor vor dispune cu privire la inițierea procedurii de concesionare/închiriere până la data de 1 martie a fiecărui an, în baza hotărârii consiliului local al comunei, orașului, respectiv al municipiului”.

Inspectorii de Integritate informează că dlui Vasile Baciu i s-a adus la cunoștință că face subiectul unei proceduri de evaluare, i s-au spus elementele găsite în dreptul său, precum și drepturile de care beneficiază, respectiv de a fi reprezentat de un avocat și de a prezenta orice date sau informații pe care le consideră necesare, personal sau în scris. Dl. Baciu, pare-se, și-a exercitat dreptul la apărare și a transmis Agenției punctul său de vedere.

Ce urmează, teoretic? ”Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”, spune ANI.

Ce urmează, practic? Cel puțin trei ani de procese, pe la diferite instanțe, în ordinea ierarhică, la finalul cărora verdictul, oricare ar fi el, deja nu mai produce efecte. Efectele se produc până atunci, dl. Baciu fiind consilier județean. Dar nici asta nu mai înseamnă mare lucru, nu după atâtea exemple de ”bune practici”, de la Dan Vasile Constantin citire până la acum-uitații Vasile Pruteanu, Mihai Chebac et Comp. (D.O.)

Comunicatul integral al ANI, aici.

Cine este dl. Vasile Baciu și care sunt interesele sale de consilier județean, aici, aici și aici.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.