Romanul se pregătește de cutremur

Întrunit în ședință ”de îndată”, Consiliul Local Roman a aprobat prin hotărâre documentația tehnico-economică,  indicatorii tehnico-economici, proiectul și cheltuielile legate de proiectul “Îmbunătățirea condițiilor de mediu și de viață în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Zăvoi”. Proiectul face parte din Axa prioritară 5-”Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural” și se încadrează la Prioritatea de Investiții 5.2-”Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.”

Al doilea proiect de hotărâre a cuprins alocarea din bugetul local a sumei de 28.670 lei pentru achiziția de materiale în vederea constituirii și deservirii unei Baze de Operații și a unei Tabere de sinistrați, în perspectiva exercițiului care se va desfășura la Roman la sfârșitul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie. În cadrul exercițiului se vor simula condițiile de viață post-cutremur și în această idee vor fi organizate și amplasate în municipiul Roman, în conformitate cu ipotezele de lucru din ”Concepția națională de răspuns post-seism”, o Bază de Operații și o Tabără de Sinistrați. Rolul organizării bazelor de operații și a taberelor de sinistrați este acela de a asigura o locație apropiată de locul evenimentului pentru toate echipele de intervenție și care să permită acestora condiții de odihnă, masă, realizarea legăturilor de comunicații, rezervă de echipamente și resurse de intervenție, precum și reparația acestora. Pentru sinistrați este vizată asigurarea condițiilor minime necesare pentru continuarea vieții până la restabilirea stării de normalitate. Cei 15 consilieri prezenți (din totalul de 21) au aprobat în unanimitate proiectele. (D.A.)

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *