Dan Vasile Constantin incompatibil – subiect epuizat

Cunoscutul consilier județean PSD a înfrânt din nou. Înalta Curte a hotărât, definitiv și irevocabil, că Dan Vasile Constantin este incompatibil, respingând cererea acestuia, prin care contesta decizia ANI. Reacția politicianului PSD a fost normală, dacă luăm în calcul lipsa alternativelor: ”Voi demisiona imediat ce voi primi decizia instanței”, ne-a declarat în această dimineață Dan Vasile Constantin, încă în exercițiul funcțiunii de consilier județean.

Mesagerul de Neamț a anticipat starea de incompatibilitate a acestuia înainte de cercetarea Agenției Naționale de Integritate. În martie 2013, publicam materialul ”Dan Vasile Constantin, fiul incompatibilității”. Abia peste un an, pe 6 martie 2014, ANI dădea comunicatul prin care atesta ce a constatat Mesagerul. Pentru aducere-aminte, publicăm integral materialul de atunci.

Dan Vasile Constantin, fiul incompatibilității

Despre Dan Vasile Constantin s-a scris mult în presa locală. De cele mai multe ori, nu de bine, pentru că a avut grijă să ”dea” subiecte presei, dar și pentru superioritatea afișată cu orice ocazie. S-a scris mult despre trecutul său de culoare roșie, apoi despre încercările de a reuși într-o societate în mișcare. A ajuns pe poziții înalte și a căzut de sus, suportând rușinea cu stoicism. A revenit, de fiecare dată, cu ambiție și încăpățânare. Încet, încet, a devenit perfect adaptat felului de a se face politică, în Neamț în special, în România în general. El și/sau șefii săi nevăzuți au înțeles că nu există trădare în politică, există doar interese, personale sau de grup, avantaje pe care trebuie să le iei, iar pentru asta poți sacrifica orice.

Dan Vasile Constantin este, în acest moment, exponentul politicianului interesat, rece, calculat, care și-a fixat o țintă, care a stabilit un preț pentru asta și care, până la schimbarea țintei, nu doarme, nu mănâncă, până nu-și vede victima la pământ. Un aspect mai puțin cunoscut, noi zicem că în acest moment este o exclusivitate, îl reprezintă conflictele de interese, incompatibilitățile în care se află Dan Vasile Constantin, consilier județean, administrator special la Locato SA și acționar la câteva societăți comerciale. Dacă ce scriem noi îl va sensibiliza pe prefectul apolitic George Lazăr, atunci vom putea consemna un nou caz de incompatibilitate în dreptul lui Dan Constantin.

* Conflictul de interese Locato – Apa Serv – Spitalul Județean

Pentru nemțenii care nu cunosc exact situația și pentru domnul prefect George Lazăr, ne vedem nevoiți să reamintim care este structura acționariatului de la Compania Județeană Apa Serv. Pe lângă Consiliul Județean Neamț, printre acționari apare și Municipiul Piatra Neamț, alături de alte orașe și comune. În Adunarea Generală a Acționarilor de la Apa Serv a fost nominalizat dl. Dan Vasile Constantin, din calitatea sa de consilier județean, poziție care-i permite să influențeze decisiv deciziile companiei.

În paralel, domnul consilier județean USL, de sorginte PSD, a ajuns administrator special la societatea Locato SA, unde există 3 acționari: Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamț, Compania Municipală de Investiții Urban și Publiserv SRL, ultimele două tot firme în care municipiul e acționar majoritar. Fără prea mult efort, se vede că avem de-a face cu o societate care, prin obiectul ei de activitate, asigură căldura în apartamentele pietrenilor care s-au încrezut în bazaconiile cu încălzirea centralizată pe model container.

Apa necesară activității provenea, dacă nu cumva s-au forat puțuri speciale, de la Apa Serv, ceea ce presupune relații contractuale între cele două societăți. Dacă lucrurile stau așa, atunci domnul administrator special are o problemă, pe care juriștii Consiliului Județean și cei de la Prefectură ar trebui să o rezolve.

Prin grija algoritmului politic, calculat de majoritatea USL, PDL și PP-DD din Consiliul Județean, același Dan Vasile Constantin este reprezentantul Consiliului Județean Neamț în Consiliul de Administrație de la Spitalul Județean Neamț, tot pe baza mandatului de consilier județean. Aici, lucrurile sunt și mai simple, între Spitalul Județean și Apa Serv existând relații contractuale importante.

În concluzie, omul care dă lecții de cunoaștere a legii are o problemă la care, cel puțin din punct de vedere moral – noi credem că și legal – trebuie să dea un răspuns. Dorința de a acapara cât mai multe funcții cu putere de decizie, în dauna opoziției din Consiliul Județean, pare să dăuneze grav statutului de consilier județean.

* Incompatibilitate pe axa Locato SA și interesele personale

Cum, în politică, toate lucrurile au un preț, Dan Vasile Constantin a înțeles că poate să beneficieze de multe avantaje de pe urma conflictului direct și deschis dintre Culiță Tărâță și Gheorghe Ștefan&Comp. Poziționat ferm de partea liderului PDL, împreună cu ceilalți useliști blocați în interese de Tărâță, a apărut și o primă oportunitate: numirea sa ca administrator special la Locato SA. O să spuneți că firma este în insolvență și că nu primăria l-a numit, ci administratorul judiciar desemnat pe o procedură specială. Teoretic, așa este. Practic, administratorul judiciar nu face nimic fără voia conducerii de la vârf a Executivului. Nu este cazul să insistăm acum asupra acestor lucruri, la nevoie o putem face și cel mai bun exemplu în acest sens îl reprezintă o altă societatea a Consiliului local al municipiului Piatra Neamț, și anume Publiserv.

Aici, directorul care a girat intrarea în insolventă se ocupă în continuare de firmă. Așadar, Dan Vasile Constantin este numit de administratorul judiciar drept administrator special, cu remunerație, bunișoară având în vedere exigențele (se vorbește de peste 4.000 de lei lunar). Toate bune și frumoase, numai că, trebuie să reamintim, acționarii de la Locato sunt Consiliul local al Municipiului Piatra Neamț, Urban SA și Publiserv SA.

Pe frontispiciul firmelor în care CL Piatra Neamț este acționar majoritar se află și Parking SA. Aici, lucrurile stau puțin altfel față de celelalte societăți. Problemele financiare sunt mai mici, este un SA și are mai mulți acționari. Printre ei, se remarcă, dacă nu cumva între timp a făcut schimbări, domnul Dan Vasile Constantin.

Cu un procent mic, e drept, dar totuși cu un procent. În felul acesta, consilierul județean, cu funcție mare la PSD, care are o influență directă în delegarea de către partid a membrilor săi în diverse AGA și CA-uri, are o dublă relație cu Consiliul Local al municipiului Piatra Neamț: de administrator la o societate, pe de o parte și de acționar, pe de altă parte.

O privire mai atentă asupra acționarilor de la Parking arată și o altă problemă, la care trebuie dat urgent un răspuns. Printre acționari găsim și societatea Urban SA, care este acționar și la Locato SA. Reamintim, administrator la Locato este Dan Vasile Constantin. În acest caz, putem spune că e deja un triplu conflict de interese sau, în fine, unul în scară. Administratorul este acționar la o altă societate, un acționar din societatea administrată de el este, la rându-i, acționar la aceeași societate, iar, ca un alt element comun, este municipiul Piatra Neamț, locul de unde se dau bani la toate aceste societăți.

Este un conflict clar de interese, cu un interesat sigur, Dan Vasile Constantin.

I. Dan Vasile Constantin este administrator la Locato SA, unde acționar majoritar este Consiliul Local Piatra Neamț.

Dan Vasile Constantin apare ca acționar la SC Parking SA, societate unde Consiliul Local Piatra Neamț este acționar majoritar. În acest fel, apare o dublă poziție în raporturile cu Consiliul Local Piatra Neamț – de administrator la o societate și de acționar la alta. Este de văzut dacă între cele două există și relații contractuale, ceea ce ar duce la o clară poziție de conflict de interese.

II. Compania Municipală de Investiții Urban SA, care este, și ea, acționar la Locato SA, administrată de Dan Vasile Constantin, este în relații contractuale cu SC Parking SA, unde Dan Vasile Constantin este acționar – este vorba de închirierea unui spațiu în Forum Center, zis și mall-ul primăriei, de la Piața Centrală.

De asemenea, Urban, acționar la Locato, este acționar și la Parking, unde și Dan Vasile Constantin are acțiuni.

III. Dan Vasile Constantin este consilier județean și, din această calitate, este membru în AGA la Apa Serv.

Apa Serv are, între acționari, și municipiul Piatra Neamț, prin Consiliul Local Piatra Neamț, care este acționar majoritar la Locato, firmă administrată special de Dan Vasile Constantin, cum spuneam, consilier județean.

Între Apa Serv și firmele municipale, există relații contractuale și comerciale. În ambele societăți, Dan Vasile Constantin este în funcții de decizie, din care poate influența direct hotărârile societăților, ceea ce poate genera o situație de incompatibilitate sau de conflict de interese. Q.e.d.

Despre incompatibilitățile și conflictele sale de interese neconsemnate în acte de stare civilă, nu e cazul să discutăm, deocamdată.

* Ce spune legea

Art. 88. – (1) Funcția de consilier local sau consilier județean este incompatibilă cu:
c) calitatea de functionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului județean ori al prefecturii din județul respectiv;
d) funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, asociat, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor la regiile autonome și societățile comerciale de interes local înființate sau aflate sub autoritatea consiliului local ori a consiliului județean respectiv sau la regiile autonome și societățile comerciale de interes național care își au sediul sau care dețin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă;

Art. 90. – (1) Consilierii locali și consilierii județeni care au funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor ori alte funcții de conducere, precum și calitatea de acționar sau asociat la societățile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unități administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritățile administrației publice locale din care fac parte, cu instituțiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau județean respectiv ori cu societățile comerciale înființate de consiliile locale sau consiliile județene respective.

(3) Alesul local poate renunța la funcția deținută înainte de a fi numit sau ales în funcția care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcție. Alesul local care devine incompatibil prin aplicarea prevederilor prezentei secțiuni este obligat să demisioneze din una dintre funcțiile incompatibile în cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(4) În situația în care alesul local aflat în stare de incompatibilitate nu renunță la una dintre cele două funcții incompatibile în termenul prevăzut la alin. (3), prefectul va emite un ordin prin care constată încetarea de drept a mandatului de ales local la data împlinirii termenului de 15 zile sau, după caz, 60 de zile, la propunerea secretarului unității administrativ-teritoriale. Orice persoană poate sesiza secretarul unității administrativ-teritoriale.
(5) Ordinul emis de prefect potrivit alin. (4) poate fi atacat la instanța de contencios administrativ competentă.

Art. 92. – (1) Încălcarea dispozițiilor art. 90 atrage încetarea de drept a mandatului de ales local la data încheierii contractelor.
Art. 93. – (1) Prevederile art. 90 se aplică și persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local sau al consiliului județean ori la regiile autonome aflate sub autoritatea consiliilor respective sau la societățile înființate de consiliile locale sau consiliile județene respective.

Valentin BĂLĂNESCU

Pentru alte referințe despre dl. Dan Vasile Constantin, mergeți cu încredere aici.

 

 

 

 

adolescenteen news

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.