Câți angajați au parlamentarii romașcani

Potrivit Legii nr. 96/2006 privind statutul senatorilor și deputaților, “în scopul exercitării mandatului în circumscripțiile electorale, deputații și senatorii primesc lunar o sumă forfetară din bugetul Camerei Deputaților și, respectiv, al Senatului, echivalentă cu o indemnizație și jumătate brută a deputatului, respectiv a senatorului”. Cum, prin noua lege a salarizării,  indemnizațiile parlamentarilor sunt acum de 13.050 de lei lunar, rezultă că suma forfetară este de 19.575 de lei lunar.

Ce se face cu această sumă? Legea spune astfel: “Chiria aferentă spațiilor, cheltuielile de întreținere, drepturile bănești ale persoanelor angajate la birourile parlamentare ale deputaților și senatorilor și alte cheltuieli aferente exercitării mandatului se asigură din suma forfetară pentru cheltuieli de organizare și funcționare a birourilor parlamentare alocată deputatului sau senatorului”. Așadar, din suma care trebuie decontată pe bază de acte justificative jumătate, iar jumătate pe baza unor declarații pe proprie răspundere a  domnilor deputați, se plătesc chiriile spațiilor în care funcționează cabinetele parlamentare, întreținerea, utilitățile și salariile personalului angajat.

Iată și lista cu funcțiile personalului angajat de parlamentarii romașcani la cabinetele parlamentare:

  • Senatorul Dan Manoliu are 4 angajați: 2 consilieri (unul cu normă întreagă și celălalt cu ½ de normă), un expert parlamentar și un curier („angajat doar pentru 2 ore pe zi”, spune domnul senator.
  • Deputatul Laurențiu Leoreanu are 2 angajați: 1 consilier cu normă întreagă și 1 curier cu ½ de normă.
  • Deputatul Alexandru Rotaru are 5 angajați: 2 consilieri (unul cu normă întreagă și celălalt cu ½ de normă),  1 referent (cu ½ de normă) și 2 consultanți (cu normă întreagă).
  • Deputatul Iulian Bulai  are 2 consilieri (unul la birourile parlamentare din Neamț și unul, cu ½ de normă la București. Din această lună domnul deputat va mai angaja un consilier.

Salariile personalului  angajat la cabinetele parlamentare sunt următoarele: consilier – până la 3.811 lei; expert parlamentar – până la 3.471 de lei; consultant – până la 2.342 de lei; curier – până la 1.807 lei.

Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice prevede, în Art. 33, ”transparența veniturilor salariale, astfel încât toate autoritățile și instituțiile publice trebuie să publice la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și vor menține publicată, o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cu salariul de bază, baza de calcul, valoarea anuală a voucherelor de vacanță, valoarea anuală a indemnizației de hrană, orice alte drepturi.” (D.A.)

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *