Lista cu bisericile din Neamț care primesc 650.000 lei înainte de Paște

Optsprezece lăcașuri de cult din județul Neamț vor primi fonduri de la Consiliul Județean dacă consilierii vor aproba acest lucru în ședința ordinară de vineri, 30 martie. Suma totală se ridică la 650.000 de lei, iar banii vor fi alocați de la bugetul județului ca sprijin financiar pentru unitățile de cult recunoscute din județul Neamț Conform rapoartelor de specialitate și a expunerilor de motive, banii vor fi folosiți de preoții parohi, care de altfel au și solicitat acest tip de sprijin financiar, pentru finalizarea lucrărilor de construcție a mai multor biserici, pentru reabilitarea unora dintre ele sau chiar pentru construcția de lăcașuri de cult sau a unor centre sociale care funcționează pe lângă acestea.

Cererile de acordare a banilor au venit atât din partea dar și din partea Arhiepiscopului Romanului și Bacăului, Ioachim Băcăuanu, în funcție de arondarea fiecărei parohii.

Cei mai mulți bani vor primi Mănăstirea Sf. Mihail și Gavril – comuna Războieni și parohia Sf. Mina Grumăzești din comuna cu același nume, mai exact câte 70.000 de lei. Restul solicitărilor venite din partea celorlate lăcașuri de cult prin reprezentanții lor vor primi sume cuprinse între 20.000 de lei și 50.000 de lei.

Lista unităţilor de cult cărora li se acordă sprijin financiar dinbugetul judeţului Neamţ

Nr.

crt.

Unitatea de cult Lucrări pentru care se
solicită ajutor financiar
Suma

alocată

-lei-

1 Parohia “Sfinţii Trei Ierarhi”- Bejeni-
Humuleşti, judeţul Neamţ
lucrări de construire la
biserica parohială
50.000
2 Mănăstirea “Sfinţii Arh. Mihail şi Gavriil”,
Comuna Războieni, judeţul Neamţ
lucrări de extindere – chilii,
trapeză, anexe
70.000
3 Parohia “Sf. M.Mc.Gheorghe-Vădurele”,
Comuna Cândeşti, judeţul Neamţ
lucrări de construire la
biserica parohială
30.000
4 Parohia “Sf.Atanasie şi Chirii”, localitatea
Curechiştea, Comuna Grumăzeşti, judeţul
Neamţ
lucrări la catapeteasma
bisericii parohiale
30.000
5 Parohia “Schimbarea la Faţă”- Secu-Taşca,
Comuna Taşca, judeţul Neamţ,
lucrări de pictură şi
realizarea iconostasului
(catapeteasma) la biserica
parohială
20.000
6 Mănăstirea “Dumineca Tuturor Sfinţilor”,
Sat.Almaş, Comuna Gîrcina, Judeţul Neamţ
lucrărilor de construire la
paraclis şi corp chilii din
incinta mănăstirii
30.000
7 Parohia “Tăierea Capului Sf.Ioan
Botezătorul”, localitatea Topoliţa, Comuna
Grumăzeşti, judeţul Neamţ
lucrări de construire la
clopotniţă
30.000
8 Parohia “Sf.Mina”, localitatea Grumăzeşti,
judeţul Neamţ
continuarea lucrărilor de
construire la Centrul social şi
capela mortuară
70.000
9 Parohia “Sf. împăraţi Constantin şi Elena” –
Gara Veche din Municipiul Piatra Neamţ,
judeţul Neamţ
lucrări de finalizare a
construcţiei la biserica
parohială
50.000

 

10 Parohia “Sf.Nicolae”, Sat. Băluşeşti
Comuna Dochia, judeţul Neamţ
lucrări de construire la
biserica parohială
50.000
11 Parohia “Sf.Nicolae”, Pipirig II, Comuna
Pipirig, judeţul Neamţ,
lucrări de consolidare,
restaurare biserică de lemn,
turn, clopotniţă şi anexe
50.000
12 Parohia “Sf.Ierarh Nicolae”, Sat.Vlădiceni,
Comuna Bîrgăuani, judeţul Neamţ
lucrări de înlocuire şarpantă
la biserica parohială
20.000
13 Parohia “Sf. Petru şi Pavel” – Roznov II,
Oraş Roznov, judeţul Neamţ
lucrări de pictură la biserica
parohială
30.000
14 Parohia “Sfântul Vasile”- Tîrzia, Comuna
Brusturi, judeţul Neamţ
lucrări de refacere şi
modernizare a bisericii
parohiale
30.000
15 Parohia Secuieni II, Comuna Secuieni,
judeţul Neamţ
continuarea lucrărilor de
construire a bisericii
parohiale
20.000
16 Parohia “Sf.Nicolae”, Municipiul Roman,
judeţul Neamţ
continuarea lucrărilor de
schimbare şarpantă şi
învelitoare la biserica
parohială
20.000
17 Parohia Miron Costin, Sat.Miron Costin,
Comuna Trifeşti, judeţul Neamţ
continuarea lucrărilor de
construire la Aşezământul
Social Filantropic al parohiei
30.000
18 Parohia Cotu Vameş II, Comuna Horia,
judeţul Neamţ
continuarea lucrărilor de
construire a unui Aşezământ
Cultural Filantropic
20.000
TOTAL 650.000

 

(E.C.)

pietricica turism

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here