Un pic de fals la Primăria Roman

De nenumărate ori am semnalat în paginile publicației noastre cum oamenii din administrația locală fac ce vor cu legile, le jonglează după propriile interese sau după cum primesc indicații de la șefi. În paralel, consilierii locali, de cele mai multe ori abulici, ridică mâna după cum le indică șeful de grup, nu au opinii decât dacă este ordin și nu-i interesează să verifice ce-au votat, nici măcar după ce sunt atenționați că au votat altceva decât era pe ordinea de zi.

Situația prezentată astăzi s-a întâmplat la Primăria Roman.

Pe 16 februarie, apărea o știre despre cum a fost încălcată legea în Consiliul Local Roman (detalii aici). Pe scurt, lucrurile au stat astfel: președintele de ședință a citit, la primul punct, un alt proiect de hotărâre decât cel trecut pe ordinea de zi, care tocmai fusese aprobată. A cerut avizele comisiilor de specialitate, le-a primit și a supus proiectul la vot. Nimeni nu a sesizat nimic și toți cei 21 de consilieri romașcani au votat proiectul citit de președintele de ședință. Peste câteva puncte, primarul Lucian Micu a realizat eroarea și i-a atras atenția președintelui că a citit alt proiect. Dar apoi nu s-a remediat situația, fiindcă domnul primar a atenționat aparatul de lucru al Consiliului local ”să se îndrepte”. Adică să se dea cu pixul și să se îndrepte, de parcă era vorba de un sonet pentru doamne înainte de 8 Martie.

Problema era că primul proiect de pe ordinea de zi nu fusese, efectiv, supus la vot și, pe cale de consecință, nu avea cum să fie aprobat. Evident, cei care au dat știrea făceau un apel la Instituția Prefectului să verifice ce hârtii va primi de la Primăria Roman când s-ar pune problema avizului de legalitate pe care Consiliul Local Roman trebuia să-l obțină de la prefectură, pe hotărârea cu pricina.

* Un proces verbal sublim, dar nereal

Cine are curiozitatea să compare procesul verbal al ședinței cu înregistrările audio și video ar putea avea o mică surpriză.

Iată lucrurile conform procesului verbal de ședință:

«Emitent: Secretarul Municipiului Roman

Nr. 3043 din 16.02.2018

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 16.02.2018, la şedinţa ordinară a Consiliului Local Roman;

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 100/09.02.2018.

Şedinţa se desfăşoară la sediul Municipiului Roman, Piaţa Roman Vodă, 1, începând cu orele 13.00

La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se înregistrează prezenţa tuturor celor 21 de consilieri locali.

Dl. secretar Gheorghe Carnariu reaminteşte membrilor Consiliului local prevederile alineatului 1 al articolului 46 din Legea nr. 215/2001R – Legea administraţiei publice locale. ”Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local. Am rugămintea ca dumneavoastră să analizaţi cu atenţie proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi şi dacă vă aflaţi într-o situaţie de acest gen să nu participaţi la vot”.

Preşedinte de şedinţă este dl. Radu-Cătălin Curpăn care declară deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Local.

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale.

Dl. preşedinte Radu-Cătălin Curpăn supune la vot procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 31.01.2018, care este aprobat în unanimitate de voturi.

 Se supune spre aprobare ordinea de zi, cu următoarele modificări:

I. se introduce punctul 13 – Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”- iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;

II. se introduce punctul 14 – Diverse – la propunerea d-lui consilier Leonard Achiriloaei; aceasta fiind aprobată în unanimitate de voturi, după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a tichetelor sociale, în vederea achiziţionării de alimente de bază şi medicamente – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat cu Fundaţia TERRA MILENIUL III – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;

3. (…)

La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului de acordare a tichetelor sociale, în vederea achiziţionării de alimente de bază şi medicamente – avizul comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost favorabil.

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi. (…)»

* Verba volant, scripta manent?

Varianta audio a ședinței este diferită de procesul verbal. Vă prezentăm înregistrarea primei părți a ședinței Consiliului Local Roman din 16 februarie 2018:

«Minutul 00:00 Radu Curpăn, președinte de ședință: Bună ziua. Declar deschisă ședința ordinară a Consiliului local Roman convocată prin Dispoziția nr. 100 din 9 a doua 2018. Prezenți în sală 21 de consilieri din totalul de 21.

Pe ordinea de zi avem 12 proiecte, plus un proiect suplimentar. Discuții asupra ordinii de zi? (Domnul consilier Achiriloaiei solicită introducerea unui punct ”Diverse”) Da? Deci plus ”Diverse”, da? Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă rugăm să votăm și procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului local din data de 31 ianuarie 2018. Voturi pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social. Avizul comisiei pentru administrație publică?”

Bogdan-Costinel Andrieş: Aviz favorabil.

Radu Curpăn: Avizul comisiei juridice?

Constantin Ghica: Aviz favorabil.

Radu Curpăn: Discuții? Supunem la vot, cine este pentru? Voturi împotrivă? Unanimitate.

(…)

Minutul 01:45: Radu Curpăn: Patru. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 (în Procesul-verbal scrie 2017 – n.red.) al SC Municipal Locato Serv SA Roman. Avizul comisiei pentru buget-finanțe? (”Aviz favorabil”) Avizul comisiei juridice? (”Aviz favorabil”) Discuții?” (Au loc discuții în legătură cu neparticiparea la vot a unor consilieri)

Primarul Lucian Micu: Pe principiul acesta, părere mea, e că ar trebui să desemnăm reprezentanții Consiliului local din afara consilierilor, deși legea spune clar…

Radu Curpăn: Supunem la vot, cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Deci 18, că trei nu participă. Proiect de…

Primarul Lucian Micu: Primul proiect se numea altfel, nu era cu… Planul anual a fost într-o ședință trecută, acum era cu tichetele sociale. (Către Dl. Curpăn) Ați citit greșit denumirea proiectului… proiectul se referă la tichete sociale, ca să se îndrepte, da? Ok, mergem mai departe.»

Aceasta a fost înregistrarea. Diferențele sunt clare, recunoscute indirect chiar de primarul Micu, care spunea că s-a greșit denumirea proiectului. Este greu de crezut că dl. Curpăn a greșit doar primul proiect și restul erau în regulă, mai plauzibil este că a avut o variantă greșită a ordinii de zi. Nu interesează cine a greșit, problema este de procedură: s-a votat sau nu s-a votat proiectul cu tichetele sociale?

Potrivit înregistrării, nu s-a votat.

Potrivit procesului verbal, cosmetizat cu grijă, totul a fost în regulă.

Dacă nu trăim în dimensiuni paralele, Primăria și Consiliul Local în una, presa și locuitorii în alta, cineva ar trebui să se sesizeze. Mai rămâne ca Instituția Prefectului să demonstreze că nu există degeaba.

* Comentarii la un proces verbal

Ce sare în ochi după lecturarea celor două texte? Mai întâi că domnul secretar Gheorghe Carnariu NU reaminteşte membrilor Consiliului local prevederile alin. 1 al art. 46 din Legea nr. 215/2001, republicată. Nu e grav, deși ar trebui să ia modelul secretarului de la județ, care citește conștiincios paragraful respectiv din lege. Oricum, este o adăugire pe care o putem înțelege, având în vedere aplecarea spre legalitate a secretarului municipiului Roman.

În al doilea rând, președintele de ședință Radu Curpăn citește alt proiect de hotărâre decât cel din ordinea de zi, respectiv un proiect din ședința anterioară, din 31 ianuarie. Ambele comisii de specialitate dau avize pozitive, deși e alt proiect. Mai apoi, toți consilierii votează ”Pentru”, deși e alt proiect. Se observă că primarul Lucian Micu sesizează eroarea abia după proiectul nr. 4 și indică ”să se îndrepte”… Ceea ce s-a și întâmplat, după cum se poate observa.

Concluzia: oficial avem un proces-verbal ”adaptat liber”. Întrebat cum comentează toată povestea, Lucian Micu a oferit o interpretare ingenioasă –  că domnii consilieri nu au votat ce a supus aprobării președintele de ședință, ci proiectul de pe ordinea de zi din tablete sau din Dispoziția de convocare.

Eu am spus să se consemneze în procesul-verbal corect. Și nu are nicio legătură cu ce a citit el (președintele de ședință! – n.red.), important era ce era pe Dispoziția de convocare, unde era totul în regulă. E o eroare de citire, el a citit de pe site. Dacă citea de pe Dispoziție sau de pe proiecte, nu avea nicio problemă. Iar pe site doar titlul era greșit, conținutul era corect. Și vedeți cum spune și el (președintele de ședință – n.red.), «Punctul 1 de pe ordinea de zi», deci consilierii au votat punctul 1 de pe ordinea de zi”.

Domnul secretar Gh. Carnariu are exact aceeași explicație cu primarul, de parcă s-ar fi vorbit: ”La biroul informatic, e cineva nou angajat și a greșit… Dar, pentru că președintele de ședință a spus «Discutăm punctul întâi de pe ordinea de zi», a citit greșit numai denumirea. E un viciu de formă. Nu, hârtia și dispoziția sunt ok. Și «punctul întâi de pe ordinea de zi», numai că el l-a citit greșit. E un viciu de formă”. Întrebat de ce nu a mai dat citire prevederilor Legii 215 la începutul ședinței, domnul secretar a dat vina tot pe viciul de formă.

Concluzia este că trăim în cea mai frumoasă dintre toate lumile posibile, iar la Roman nu contează ce citește președintele de ședință al Consiliului Local, important este ce scrie în procesul verbal. Adică este ceva și el pe acolo, un fel de ridicător de mână și cititor de texte. Important este ce spune primarul, care, nota bene!, este doar un invitat la ședință, nu un corector de HCL-uri citite greșit. Și, când vrea să intervină, trebuie să ceară voie, că așa e regulamentul.

Valentin BĂLĂNESCU

Dan AILINCĂI

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *