Spre ştiinţa primarului Chitic: Dumbrava Roşie nu-i în Piatra Neamţ!

pietricica turism

Anunţat cu surle şi trâmbiţe discrete, considerat un document programatic de o mare însemnătate teoretică şi practică, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) al municipiului Piatra Neamţ se dovedeşte, pe zi ce trece, o ”producţie” îndoielnică. Despre socotelile cu sensurile fără sens – inclusiv o parcare etajată aberantă în zona Pieţei Centrale, cu acces dintr-un nou sens giratoriu – sau despre fenta cu pasajul subteran dispărut din centrul urbei, aţi aflat, nu demult, din aceste pagini. Reamintim că Varianta I a planului a fost selectată printre primele 7 PMUD, în cadrul unei competiții din 2016, de către reprezentanții Comisiei Europene.

Promiteam că vom reveni, căci, mai devreme sau mai târziu, printre picături, n-ar fi rău să ne spună vreo voce autorizată și indignată ce eficiență au ”savanţii” lui Chitic însărcinaţi cu strategiile şi proiectele. Obligatoriu ar fi ca în evaluare să fie atașați consultanții externi care au prestat sub contract pentru binele și progresul municipiului.

Până să revenim noi, trupei lui Chitic i-a fost administrată o corecție sănătoasă din partea AMPOR. În clar, din partea Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale.

Şedinţa extraordinară de Consiliu local ţinută pe 2 aprilie, sub preşedinţia profesorului Mihai Obreja de la PNL, a avut ca prime două proiecte pe ordinea de zi noi aprobări ale PMUD şi Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată. A-i întreba pe consilieri ce au votat întrece un simplu exercițiu civic, e chiar o îndrăzneală.

Cum a doua hotărâre e la pachet cu prima, ne vom opri la cea cu planul de mobilitate. Aproape miraculos, în corpul hotărârii n-au uitat să abroge două hotărâri de consiliu, una din 2016, a doua din 2017, care consfințiseră documentația în formele anterioare succesive.

Conform Legii 350/2001, se arată și în documentația anexată noii hotărâri, PMUD reprezintă o documentație complementară Strategiei de dezvoltare teritorială urbană și Planului Urbanistic General (PUG), dar și instrumentul de planificare strategică teritorială prin care este corelată dezvoltarea spațială a localităților cu nevoile de mobilitate și transport ale persoanelor și mărfurilor. Planul este un document strategic, iar fundamentarea investițiilor propuse constituie o condiție de bază pentru finanțarea proiectelor prin intermediul Priorității de Investiții cu promovarea strategiilor cu emisii scăzute de dioxid de carbon etc., etc. din Axa prioritară ce privește sprijinirea dezvoltării urbane durabile.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Piatra Neamţ a fost finalizat şi aprobat de Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, conform HCL nr. 252/29.09.2016, fiind realizat după Ghidul JASPERS, finanţat prin programul Intelligent Energy Europe, al Comisiei Europene. Varianta în consultare a Documentului Cadru de Implementare (DCI) a Dezvoltării Urbane Durabile – Axa Prioritară 4 – Sprijinirea Dezvoltării urbane durabile (document în funcţie de cerinţele căruia poate fi admis ca eligibil la finanţare PMUD), a fost publicată în luna iulie 2016, iar varianta finală a fost lansată în luna ianuarie 2017 şi aprobată prin Ordinul 112/20.01.2017, emis de Ministerul Dezvoltării Regionale. Ministerul a modificat, ulterior lansării variantei finale, DCI a Dezvoltării Urbane Durabile prin emiterea Ordinului nr.3045 din 18.05.2017. Atenție la această dată! Fiindcă e anterioară validării prin votul consilierilor. În continuare, în materialul clientului, se vorbește despre necesitatea revizuirii PMUD în funcţie de noile cerințe. Este menționată și o recomandare anterioară din partea ADR Nord-Est, cu nr. 4354/24.04.2017, pentru revizuirea PMUD etc., etc. Povestea e lungă, limbajul ”păsăresc” specific, unul greoi, dar strict necesar la acest moment al adevărului. Pe scurt, ajungem la revizuirea planului și aprobarea revizuirii prin HCL nr. 288/ 26.10.2017.

Mai departe, în cadrul apelului de documente strategice lansat de AMPOR, primăria a depus PMUD la ADR Nord-Est, care este Organism Intermediar POR. După finalizarea etapei de verificare a conformităţii administrative şi a admisibilităţii, planul este declarat admisibil şi conform, dovadă stând o adresă a agenției din noiembrie 2017.

Când le era lumea mai dragă celor din primărie – după analiza Documentul Justificativ pentru finanţarea intervenţiilor din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii 2014-2020, efectuată la nivelul Autorității de Management de la București – s-a primit o adresă (nr. 26103/21.03.2018/ 7530/22.03.2018) cu recomandări privind completarea și corelarea unor secțiuni din planul și strategia locală. Se aplică, așadar, unor documente revizuite cu responsabilitate și votate în consecință de aleșii pietreni, care au produs efecte, dar care conțin oarece nepotriviri ce trebuie grabnic remediate.

Unul dintre punctele vizate e parcă extras din filmele cu proști desăvârșiți. Trimite la ceaslovul de 554 pagini care conține PMUD, cel aprobat toamna trecută. Undeva pe la coadă (facsimil 1 și facsimil 2), la fișe de proiect, la punctul referitor la localizare este trecut doar Municipiul Piatra Neamț, deși subiectul este modernizarea și dotarea Autobazei Troleibuzul S.A. Solicitarea impusă în regim copy/paste este nespus de simplă: ”Se completează Municipiul Piatra Neamț cu UAT Dumbrava Roșie, str. Strămutați nr. 21 bis”. Inutil de subliniat ce se află la acea adresă.

Ce-o fi fost în capul cui a produs și binecuvântat această… scăpare, de fapt o șmecherie ieftină sau o prostie-de-prostie, în regim ”poate trece neobservată”, nu are niciun rost să cercetăm. Inutilitatea cercetării este evidentă.

Mai interesant devine altceva: dincolo de erorile de fond, ce noi ”subtilități” ridicole am putea descoperi dacă luăm planul la puricat pagină cu pagină? Sigur, mulți au fost seduși de o dulcegărie în genul ”Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) reprezintă un demers strategic, funcţional și operaţional al comunităţii din municipiul Piatra Neamţ și al autorităţii publice locale, prin care se va atinge dezideratul stabilit prin viziunea de dezvoltare exprimată succint: «Tare ca Piatra, iute ca săgeata – mobilitate durabilă și accesibilitate rapidă»”. Și-au reținut tăria și iuțeala, atât.

Vestea bună de moment, regăsită în adresa semnată de Luminița Zezeanu, șefa AMPOR, anunță că nu este obligatorie semnarea unui acord de asociere cu Dumbrava Roșie pentru PMUD și Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană. Prin alte zone mai puțin fudule ca Republica fără Cap Piatra Neamț, asemenea aspecte țin de epoca primitivă a dezvoltării urbane. Au descoperit demult Zona Metropolitană. N-avem noi spațiu pentru câte exemple de bune practici există în țară.

Viorel COSMA

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.