Bomba Mivan Kier – Cum se acoperă o prostie administrativă la Piatra Neamț

Când este vorba de adoptat poziția struțului într-o problemă delicată, nimeni nu poate concura cu birocrația oficială. Iar în Neamț există o adevărată școală în acest sens, care a făcut prozeliți de marcă. Cazul celor 140 de locuințe sociale finalizate în anul 2003, trecute din domeniul public al municipalității în cel privat pentru a fi vândute, este un exemplu în acest sens. La 14 ani de la hotărârile Consiliului Local Piatra Neamț care au legiferat local aceste lucruri, Ministerul Dezvoltării precizează unui petiționar că aceste locuințe nu puteau fi trecute în domeniul privat și nu puteau fi vândute, deoarece erau locuințe sociale.

Mesagerul de Neamț a scris despre aceste lucruri, a cerut răspunsuri și lămuriri. Același lucru l-au făcut și alte persoane, printre ei cel puțin și un parlamentar. Răspunsurile primite sunt evazive, prezintă adevăruri trunchiate și încearcă să ocolească esențialul: legalitatea celor două hotărâri ale Consilului Local Piatra Neamț și faptul că ele încă produc efecte.

În acest moment, la Primăria Piatra Neamț, există două cereri de cumpărare a tot atâtea locuințe Mivan Kier, solicitări a căror rezolvare a fost amânată ”până la lămurirea lucrurilor”.

Este foarte clar că aceste două persoane, care au făcut cererile, sunt discriminate față de cei care deja au cumpărat. Dacă totul este legal, cererile ar fi trebuit aprobate imediat. Dacă nu, cine a greșit și ce face Primăria pentru repararea greșelii?

O analiză a diverselor răspusuri date de Primărie și de Prefectură relevă și un alt aspect. Pe de o parte, se dă de înțeles că hotărârile nu ar fi tocmai legale, pe de altă parte, că ar fi cam târziu de intervenit acum.

* Locuințe sociale considerate locuințe de serviciu

Într-un răspuns adresat parlamentarului de Iași Patru Movilă, Primăria Piatra Neamț are o poziție extrem de interesantă:

«Locuințele construite în Piatra Neamț ce au fost edificate de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței în cadrul obiectivului de investiție ”Locuințe sociale în municipiul Piatra Neamț, amplasament Calea Romanului – 140 de apartamente” au fost predate municipiului Piatra Neamț prin Procesul Verbal nr. 18313 din 30.06.2003. Încă de la momentul preluării lor, aceste locuințe nu au avut niciodată caracter de locuințe sociale, repartizarea și exploatarea lor fiind făcută potrivit regulilor locuințelor de serviciu.»

Trebuie să recunoaștem că răspunsul este genial!

Obiectivul de investiții preluat se numește ”LOCUINȚE SOCIALE”, dar Primăria susține că, încă de la început, ele erau considerate locuințe de serviciu!!! Adică nu și-a pus nimeni problema că s-ar încălca legea, calculele erau făcute și listele pregătite. Iar asta o spune, astăzi, instituția care a beneficiat și ea, pentru proprii angajați, de vânzarea apartamentelor.

Ce mai spune primăria, la fel de clar, în același răspuns? Că, din verificările sale, Prefectura ”nu ar fi identificat aspecte care să contravină prevederilor legale, după cum nu există informații  privind atacarea lor în contenciosul administrativ, motiv pentru care hotărârile mai sus amintite și-au produs efectele, fiind în vigoare la această dată”.

Semnează cineva pentru Dragoș Chitic și directorul executiv al direcției Patrimoniu, dl. Vespasian-Puiu Fecic. Nu semnează secretarul municipiului, Florin Fecic, fiul șefului de la Patrimoniu.

Potrivit acestui răspuns, nu ar exista niciun impediment pentru aprobarea celor două cereri de cumpărare a apartamentelor. Hotărârile sunt în vigoare și produc efecte. Problema, cum spuneam, este dacă hotărârile în cauză respectă legea.

Ministerul Dezvoltării spune că nu!

* Ministerul Dezvoltării despre vânzarea locuințelor sociale de la Piatra Neamț

«Regimul juridic al locuinţelor sociale realizate în baza împrumutului garantat de către Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, în favoarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, instituţia publică existentă la momentul adoptării H.G. nr. 687/1997, pentru realizarea unor programe guvernamentale privind alimentarea cu apă a satelor şi asigurarea cu locuinţe sociale, este reglementat de dispoziţiile Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 114/1996, în forma în vigoare la data realizării locuinţelor sociale situate în Municipiul Piatra Neamţ, strada Mihai Viteazu nr. 46, 48, 50, 52 şi 54, prin programul amintit, locuinţele sociale aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale. De asemenea, potrivit prevederilor art. 47 din lege ”locuinţele sociale realizate potrivit prezentei legi nu pot fi vândute”, iar potrivit prevederilor art. 50 alin. (2) ”statul sprijină construcţia de locuinţe sociale prin transferuri de la bugetul de stat, stabilite anual cu această destinaţie in bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin legea bugetului de stat”, programul derulat în baza H.G. nr. 687/1997 instituind o formă de sprijin al statului pentru realizarea acestor categorii de locuinţe. Prevederile menţionate sunt în vigoare şi în prezent, în aceeaşi formă.

Prin instituirea interdicţiei legale de vânzare a locuinţelor sociale, prin dispoziţiile art. 47 din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se instituie, implicit, şi interdicţia schimbării regimului juridic şi schimbării destinaţiei acestora, locuinţele sociale intrând în fondul de locuinţe sociale gestionat de autoritatea administraţiei publice locale pe teritoriul căreia au fost construite, la momentul realizării lor.

Aşa cum am menţionat la punctul 1 din prezenta, locuinţele sociale, indiferent de sursele de finanţare a acestora, nu pot fi vândute, păstrându-şi, pe toată durata existenţei, categoria de folosinţă de locuinţe sociale»

* Prefectura Neamț zice că a participat, dar fără să se bage

Solicitată să explice dacă a fost dat aviz de legalitate pe cele două hotărâri, Prefectura Neamț ne-a răspuns că da. Și că, în documentele depuse de Consiliul Local Piatra Neamț, nu apărea nimic care să ridice suspiciuni.

«Cum din cuprinsul hotărârilor consiliului local comunicate spre verificarea de legalitate prefectului, în termenul prevăzut de lege, la data adoptării acestora, nu reiese că respectivele locuințe ar fi locuințe sociale, urmare a verificării de legalitate, acestea au fost considerate ca fiind legale».

Ce se poate înțelege de aici? Că Prefectura nu a avut niciun indiciu că ar fi vorba despre locuințe sociale, deși, repetăm, titlul investiției este chiar ”Locuințe sociale”! Dacă n-ar fi de plâns, ar trebui să râdem. Din păcate, aici este vorba despre lucruri grave, care pot influența destinele unor oameni, care au fost cumpărători de bună credință. Ca specialist în verificarea legalității actelor, era foarte greu să-ți apară suspiciunea că ar fi vorba despre locuințe sociale, când despre ele se vorbește în propoziție, și să găsești legea care și astăzi este în vigoare cu privire la locuințele cu acest statut. Numai că, la acea dată, mai multe persoane din Prefectură, Consiliul Județean și Primărie așteptau locuințe de serviciu. Și le-au primit. Cum putea Prefectura să atace HCL-urile, când și oamenii săi erau beneficiari?

Prefectura spune că, acum, nu mai poate ataca actul în contencios administrativ. Că a trecut timpul în care putea să o facă. Va fi interesant de văzut ce se va întâmpla dacă unul dintre cei doi care au făcut cereri de cumpărare acum va merge în instanță, în cazul în care mai e amânat mult. Și , eventual, să cheme și Prefectura, ca parte, deoarece a avizat pentru legalitate HCL-urile.

În acest moment, după ce a spus clar că locuințele nu se putea vinde, Ministerul Dezvoltării anunță un petiționar că este «în proces de analiză a documentelor menționate», după care va «chestiona unitățile administrativ-teritoriale beneficiare ale programului, la nivel național, cu privire la modul de utilizare a locuințelor sociale realizate prin program», iar rezultatele obținute vor fi cuantificate într-un termen de 45 de zile de la primirea răspunsurilor. Altfel spus, cândva, la Sfântu’ Așteaptă, când se va plictisi lumea să ceară răspunsuri.

* Întrebări simple și directe

 – Cele două hotărâri ale Consiliului Local Piatra Neamț, votate în 2004 și 2005, respectă legea care nu permite vânzarea locuințelor sociale?

– Dacă da, de ce nu se aprobă cererile de vânzare a locuințelor înregistrate acum la primărie?

– Dacă nu, ce măsuri ia Consiliul Local, cel care a emis HCL-urile, pentru intrarea în legalitate? Dar Primăria, care anunța că, la nivelul instituției, se va face o analiză?

– În privința Prefecturii, nu putem spune decât că a girat operațiunile în 2004-2005 și astăzi pare să adopte aceeași poziție, în condițiile în care actele emise de Consiliul Local Piatra Neamț produc efecte și astăzi. Nu-i așa?

Valentin BĂLĂNESCU

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *