Inconștiență și nepăsare: Pediatria funcționează fără ca lucrările să fi fost recepționate!

Activitatea într-un spital de urgență, precum cel de la Piatra Neamț, nu e deloc ușoară: spații multe, vechi multe dintre ele, angajați mulți, dar nu suficienți, finanțare deficitară, la care s-a mai adăugat o dezastruoasă salbă de conduceri interimare, perioade în care tot ce putea însemna investiție ori a stagnat, ori s-a făcut în dorul lelii.

Spitalul funcționează cu dublă subordonare. Banii pentru investiții și utilități vin, în mare măsură, de la Consiliul Județean Neamț, cei de salarii și medicamente prin contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate Neamț, iar pentru aparatură medicală de la Ministerul Sănătății. Două investiții majore – construcția unui nou bloc operator și reabilitarea secției Pediatrie – au fost în atenția opiniei publice, din cauza întârzierilor, a prostiilor făcute în proiectare, a tot felul de modificări intervenite de-a lungul timpului și, mai puțin, din cauza lipsei de finanțare. Extrem de ciudat, chiar penal de ciudat, nimeni din Consiliul Județean Neamț, instituție care are în subordine spitalul, nu a fost interesat să facă o analiză, clară și la obiect, asupra deciziilor care au întârziat criminal de mult darea în folosință a celor două investiții.

Dacă este să ne ghidăm după un document ajuns în Consiliul Județean Neamț, dar nemediatizat, în acest moment există o problemă majoră la Pediatrie, care funcționează, în parte, în niște spații nerecepționate de spital. Iar asta o spune chiar liderul asocierii de firme care se ocupă de reabilitarea și modernizarea secției!

* Avertisment sumbru: ”Funcționați pe răspunderea voastră!”

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, în vizită la Pediatrie, primind garanții și asigurări de la Ionel Arsene și Dan Vasile Constantin FOTO: Facebook/ Ionel Arsene

În ciuda asigurărilor date de președintele Ionel Arsene sau de mâna sa dreaptă pe linie sanitară, Dan Vasile Constantin, lucrurile nu sunt deloc în regulă în privința contractului de la Pediatrie. S-au dat niște bani din restanțe, noul manager a încercat și, în parte, a reușit să deblocheze situația, generând un dialog direct cu antreprenorul general al lucrării, dar asta nu înseamnă că lucrurile făcute înainte sunt conform contractului și literei legii. Iar managerul Codruț Munteanu are de acoperit prostii făcute grămadă înainte.

Notificarea despre care vorbim, dată spre știință și Consiliului Județean, instituție care dă istoriei spitalului un președinte al Consiliului de Administrație precum Octavian Andrei Bărbuleț-Tărăntuș, arată un aspect incredibil: corpul C al secției Pediatrie funcționează fără să fi fost preluat de o comisie de recepție a lucrărilor!

Da, este vorba despre o secție de Pediatrie. Da, acolo se tratează copii. Da, secția funcționează. Nu, nu s-a făcut o recepție a lucrărilor.

Ce spune constructorul? ”Lucrările de reabilitare a Corpului C al Secției Pediatrie, atât cele cuprinse în proiectul inițial, cât și cele rezultate din aplicarea Dispozițiilor de Șantier emise de Proiectantul General, s-au finalizat în cursul lunii octombrie 2017. În consecință, prin adresa nr. 0782/03.11.2017, în conformitate cu prevederile contractuale (Cap.15, Art.15.2) am transmis Beneficiarului Notificarea de constituire a Comisiei de Recepție care să constate finalizarea lucrărilor și preluarea lor în exploatare de către Beneficiar, a corpului C. Până la această dată NU AM PRIMIT nici un răspuns la această Notificare și, în ciuda acestui fapt, Corpul C este utilizat in integrum, funcționând cu pacienți și personal medical aferent”.

Mai clar de atât nu se poate. Secția Pediatrie funcționează fără să fie recepționată, fără să fie cineva, oricine, deranjat de această chestiune, chit că e vorba de copii.

Ce a împiedicat Spitalul să constituie o comisie de recepție, conform legii? De ce Consiliul de Administrație nu a intervenit, în condițile în care dr. Atănăsoaie Iacob a moștenit o situație dezastruoasă la nivelul instituției și, într-un interimat fragil, se chinuia să facă măcar să funcționeze unitatea? Sunt întrebări la care ar trebui să răspundă cineva.

* Corpul B, etajele 2 și 3 – aceeași situație incredibilă

Notificarea celor de la Edas-Exim relevă încă un aspect incredibil: ”etajele 2 și 3 ale Corpului B sunt deja utilizate de către Beneficiar”!

Constructorul trage o concluzie de natură să-i îngrijoreze pe cei care au dat banii pentru lucrări. În primul rând, un act medical nu s-ar putea face într-o incintă în care nu s-au făcut lucrări de bună calitate. Apoi, ”utilizarea de către Beneficiar a Corpului C și a etajelor 2 și 3 ale Corpului B, în condițiile în care Beneficiarul nu a preluat în exploatare aceste spații prin încheierea unui Proces Verbal de Predare- Primire, se face pe răspunderea acestuia, Antreprenorului neputându-i-se imputa nici un defect sau funcționare defectuoasă a vreunui echipament montat în secțiile respective”.

De asemenea, vă comunicăm că perioada de garanție oferită lucrărilor executate curge de la data la care Beneficiarul a început utilizarea spațiilor respective (data de 03.11.2018 pentru Corpul C, respectiv data de 15.05.2018 pentru etajele 2 și 3 ale Corpului B)”.

Pe înțelesul tuturor, inclusiv a celor din CA, constructorul nu va răspunde pentru nimic în cazul unor probleme specifice, deoarece Spitalul a intrat să folosească spațiile respective fără să le preia oficial. Trebuie să recunoaștem, este o situație incredibilă, cu atât mai mult cu cât, până la urmă, dincolo de seriozitatea și importanța preluării unui asemenea obiectiv, era vorba de un act birocratic. Iar dacă nici funcționărimea nu se mai pricepe să facă hârtii…

* Model de comunicare: ”Nu doresc să discut aceste probleme!”

Octavian Andrei Bărbuleț-Tărăntuș, președintele CA pus acolo să vegheze exact asupra acestui tip de probleme, dă un răspuns stupefiant: ”Nu doresc să discut aceste probleme! Doar directorul medical dă declarații despre spital”.

Toate insistențele, cum că e vorba de lucrări, nu despre pacienți precum Geanina Sechel, de exemplu, s-au lovit de același răspuns încăpățânat, bazat, probabil, pe multă știință și competență.

* DSP Neamț: ”De la noi, n-a făcut nimeni parte din comisie”

Direcția de Sănătate Publică Neamț spune că n-a avut niciun reprezentant la recepția lucrărilor din corpul C sau de la etajele 3 și 2 din corpul B. Mai mult, nu s-a dat niciun aviz pentru funcționare în spațiile reabilitate: ”De la noi n-a făcut nimeni parte, comisia de recepție a fost formată, probabil, dintr-o echipă de specialiști ai spitalului. Ca autorizații, există o autorizație pe spital, în care există planuri de conformare și lucrări de reabilitare pe fiecare secție, cu anumite termene, secția (pediatrie – n.r.) funcționează pe baza unor anumite termene, prinse în lucrările de reabilitare din proiectul mare”, a declarat dr. Mirela Grădinaru, purtătorul de cuvânt.

Într-o traducere lejeră, care să și spună ceva clar, cei de la DSP nu au fost anunțați că s-ar face o recepție, dar nici nu au reacționat în vreun fel când s-a făcut anunțul triumfător că, în Corpul C, a început activitatea.

Chiar așa, se poate desfășura o activitate medicală fără ca DSP să vină și să verifice dacă sunt respectate circuitele, dacă nu există alt tip de probleme specifice? Într-o lume civilizată, în care instituțiile își fac treaba, în care șefii nu sunt numiți doar pe criterii de prietenie sau loc de naștere, acest lucru nu este posibil. Acolo, nimeni nu-și asumă un asemenea risc, pentru că, în cel mai bun caz, este expulzat din sistem. În landul Neamț, totul este posibil, chiar și funcționarea unei secții de spital fără ca ea să fie recepționată de la constructor!

* Ce se spune legea?

Cadrul legal pentru recepția unei lucrări este dat de HG 343/2017, care modifică HG 273/1994. Nu intrăm în prea multe amănunte, că nu e treaba noastră, la urma urmei. Teoretic, ar trebui să se sesizeze cei de la instituțiile care ar fi trebuit să fie în comisia de recepție. Pe scurt, în art. 5 al HG 343, se spune simplu și clar: ”Construcţia poate fi dată în folosinţă doar în cazul admiterii de către investitor a recepţiei la terminarea lucrărilor, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, a preluării construcţiei de către proprietar şi obţinerii de către acesta a autorizaţiilor necesare utilizării construcţiei, potrivit legii. Prin admiterea recepţiei se certifică faptul că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului de lucrări/ de execuţie, ale documentaţiei privind proiectarea, ale autorizaţiei de construire/ desfiinţare, precum şi ale documentatei privind execuţia”.

Articolul 7 parcă vorbește de situația de la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, unde ar fi trebuit să fie o recepție parțială, la corpurile B și C: ”În cazul în care investitorul decide, motivat, preluarea de la executant a unei părţi din construcţie într-un anumit stadiu fizic de execuţie, între investitor și executant se încheie un proces-verbal de recepţie parţială, în condiţiile legii. În procesul-verbal de recepţie parţială, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, se consemnează, în mod obligatoriu, după caz: starea părţii de construcţie în cauză, viciile constatate rezultate în urma execuţiei necorespunzătoare pentru care au fost dispuse măsuri şi termene în vederea remedierii acestora, măsurile de conservare a lucrărilor executate”.

Ar fi trebuit, dar n-a fost. De ce?

Valentin BĂLĂNESCU

One comment

 • Ana

  august 20, 2018 at 1:00 pm

  De ce de 3 decenii, acușica, mergem tot cu cârpeli?
  Dacă pornim de la realitățile ”din teren”, observăm că ceea ce avem (clădirile de spital) nu sunt suficient de încăpătoare, nu sunt ușor de adaptat la sec.XXI șamd.
  Dacă cei care au frâiele în mană ar discuta cu cei implicați direct în actul medical, poate s-ar găsi soluții bune.
  Vă dau un exemplu: maternitatea.
  Funcționează la ultimul etaj al SJN. Pacientele, nou născuții, personalul utilizează aceleași ascensoare (nu comentez starea acestora!) cu care sunt transportați pacienți operați, cadavre ce sunt coborâte la morgă, instrumentar pentru sterilizare, mâncare șamd. Mie nu mi se pare normal ca un omuleț abia venit pe lume să fie transportat în aceste condiții. Nu intru în detalii. Și-atunci: n-ar fi mai sănătos să se relocheze maternitatea? Costă chiar atat de mult o clădire nouă? Mai mult decât un mall?
  Actuala maternitate ar putea ocupată de o altă secție.

  Exemplu 2:
  Dacă e să ne uităm la cum sunt amestecate unele secții (chirurgia infantilă e pe același nivel cu urologia, parcă… ORIBIL!)

  Exemplu 3
  Am avut pe cineva internat la contagioase. Camaradul de suferință al rudei mele, un domn care nu putea să meargă pe picioarele lui, a fost transportat pe scări, cu un cărucior, pentru că această secție nu are lift. L-au cărat cu greu 2 (două) femei. Probabil infirmiere. E NORMAL?

  Exemplu 4
  UPU – secție vitală, cu urgențe fel-de-fel, funcționează în niște spații care nu cred să respecte vreun fel de circuit catalogat drept normal (din punct de vedere al igienei, al impactului psihologic șamd). Exemplificare: cadavru scos pe ușa prin care intra un pacient cu hipertensiune și atac de panică. Am văzut asta cu ochii mei. Cel aflat pe targă, adică cel viu, întreabă cu ochii cât ceapa, ce-i în sacul de plastic.
  Exemplu 5
  Spitalul vechi – clădire cu risc seismic, dacă nu mă înșel. Și mă opresc aici.
  Exemplele pot continua.
  Domnului să ne rugăm! Să nu ne îmbolnăvim, să nu ajungem la SJN, să le dea minte multă celor mari și tari.
  Doamne, miluiește!

  Răspuns

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *