Cadastrarea gratuită – un eşec previzibil?

pietricica turism

Finalizarea cadastrului general la nivelul întregii țări, dar mai ales în judeţul Neamţ pare foarte îndepărtată, judecând după realitatea din teren, deși, de data aceasta, motivul nu e financiar. Cheltuielile sunt suportate din bani europeni și din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

La ce foloseşte intabularea? Fără intabulare, nu se pot elibera autorizațiile de construire a unei case, a unui drum, a unei instalații de apă sau de electricitate, nu se poate dezvolta infrastructura. Fiecare român are dreptul de a-și intabula, gratuit, proprietatea, mai ales că sunt și bani europeni alocați pentru acest lucru. Cadastrarea gratuită a proprietăților a început în anul 2015 și trebuie finalizată până în 2023. ANCPI finanțează înregistrarea tuturor proprietăților, prin Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF), astfel încât cetățenii să nu suporte niciun fel de costuri. Cei care sunt nevoiți să-și înregistreze proprietățile ajung să suporte din propriul buzunar cheltuieli care pot ajunge până la 1.000 de lei/imobil, în loc să plătească între 60 și 132 de lei/imobil din fondurile puse la dispoziție de ANCPI.

Din statistica celor de la ANCPI la nivel de ţară, județele care au înregistrat mai puțin de o mie de imobile în perioada 2005-2018: Satu-Mare (117 imobile), Neamț (245 de imobile), Mehedinți (364 de imobile), Covasna (754 de imobile), Giurgiu (762 de imobile), Constanța (782 de imobile) și Sălaj (821 de imobile).

Unii consideră că primarii se tem că acest cadastru general va scoate la iveală operațiunile imobiliare efectuate la limita legii.

Iată ce spun unele primării din zona Târgu Neamţ despre acest subiect:

Primăria Târgu-Neamţ: ”Terenurile care pot fi cadastrate sunt intravilan şi extravilan, care aparţin cetăţenilor oraşului. Noi avem o sumă alocată de la ANCPI, de la Cadastru, doar că preţul pe parcelă e foarte mic. Cei de la Cadastru oferă 60 de lei pe parcelă. Am scos de trei ori la licitaţie cu aceste sume, dar niciun cadastrist nu vine, pentru că suma este foarte mică. Procedura se va relua, chiar dacă am scos la licitaţie până acum de trei ori”.

Primăria Timişeşti: ”Am iniţiat până acum de două ori procedura de licitaţie la preţul de 60 lei. Nu este interes din partea nimănui. Aceeaşi problemă există şi la alte primării din judeţ”.

Primăria Agapia: ”De doi am organizat licitaţii şi nimeni nu s-a înscris”.

Primăria Pipirig: ”S-au demarat lucrările de înregistrare sistematică pentru unele sectoare cadastrale. Astfel, au fost încheiate contracte de prestări servicii pentru aproximativ 700 de imobile din trupurile de pajiști Domesnic, Coasta Fagului, Carieră, Pârâul Străjii. Este un început și sperăm ca, treptat, să realizăm lucrările de cadastru sistematic gratuit pentru toate sectoarele cadastrale din comună, însă acest lucru nu este deloc simplu. Pe de o parte, valoarea pe imobil este neatractivă pentru prestatorii de servicii – 50 de lei în 2017, respectiv 81 de lei în 2018, deoarece comuna Pipirig este considerată zonă cu gradul III de dificultate -, iar, pe de altă parte, Pipirig nu a fost zonă cooperativizată și nu s-au făcut niciodată lucrări de cadastru sistematic. Trebuie să menționăm și faptul că, pe lângă cadastru sistematic, comuna Pipirig este inclusă și în proiectul ”Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară”, proiect derulat prin ANCPI și finanțat prin Programul Operațional Regional”.

Primăria Vânători-Neamţ: ”Am scos la licitaţie şi nu s-a prezentat nimeni”.

Contactat telefonic, un cadastrist din zona Târgu Neamţ, dar care a dorită să rămână sub anonimat, ne-a declarat că, în mod normal, preţul pentru cadastrarea unei parcele e între 250 şi 300 lei. ”La 60 de lei pe parcelă, nu se va înscrie nimeni la licitaţii”, a adăugat acesta. (Ciprian Traian STURZU)

* Precizări și clarificări de la OJCPI Neamț

«La nivelul țării și implicit la nivelul județului Neamț, este în curs de derulare Programul Național de Cadastru și Carte funciară adoptat prin HG 294/205, care presupune înregistrarea gratuită în sistemul nostru de evidență a tuturor imobilelor de pe teritoriul țării, cu finalizare în anul 2023.

Finanțarea este asigurată din fondurile proprii ale ANCPI, din fonduri europene nerambursabile și bugetele locale.

Vă reamintim de asemenea că, prin Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, dar și prin Programul de Guvernare, au fost prioritizate terenurile agricole din extravilan, în scopul facilitării accesului fermierilor la subvențiile oferite de stat prin APIA sau la fonduri europene pentru finanțarea unor proiecte în agricultură.

Se vor mai înregistra cu prioritate terenurile aferente proiectelor naționale de infrastructură rutieră, transport gaz și energie electrică, etc.

În județul Neamț sunt contracte integral, pe baza unor proceduri de achiziție organizate la nivel central, un număr de 6 teritorii comunale, respectiv: Dobreni, Bodești, Grumăzești, Săbăoani, Cordun, Tămășeni.

Documentele tehnice pentru lucrările de înregistrare sistematică, derulate la nivelul UAT Dobreni, menționată mai sus, sunt în perioada de afișare publică la sediul Primăriei în perioada 12.09.2018-10.11.2019, iar data maximă de soluționare a cererilor de rectificare ce pot fi depuse în această perioadă este 10.12.2018.

Mai sunt în executare și contractare lucrări pe sectoarele cadastrale traversate de magistrala Transgaz, cu finalizare în anul 2019, în 6 comune (Bahna, Moldoveni, Secuieni, Trifești, Gherăiesti, Horia), pe o suprafață totală de 29.000 ha, cu 7972 de imobile.

În anul 2017 au fost recepționate lucrări de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale în 4 comune (Costișa, Gâdinți, Răucești și Secuieni), pe o suprafață agricolă de 327 ha, iar în 21 de comune sunt în derulare contracte încheiate pe finanțarea 2 (2017-2019), pe o suprafață de cca 8000 ha, cu aproape 19000 de parcele de teren (Bahna, Bîrgăuani, Bîra, Costisa, Doljești, Drăgănești, Dragomirești, Dulcești, Gîdinți, Gherăiești, Girov, Pipirig, Podoleni, Poienari, Răucești, Sagna, Secuieni, Ștefan Cel Mare, Valea Ursului, Văleni, Zănești).

Din finanțarea 2 (2017-2019) au fost finalizate, în acest an, 3 sectoare cadastrale, cu o suprafață de 279 ha, situate pe raza UAT Botești și sunt în curs de afișare până în data de 01.11.2018, documentele tehnice pentru 2 sectoare cadastrale cu o suprafață de 149 ha, situate pe raza UAT Gherăești.

Pentru acest an, în cadrul finanțării 3 (2018-2019), instituția noastră a asigurat bugetul pentru lucrări de cadastru pe sectoare cadastrale în sumă de 155.000 lei pentru fiecare din cele 68 UAT-uri eligibile din județ, fiind în derulare un nr. de 31 de contracte de finanțare cu 54 de contract de prestări servicii cu executanții autorizați, pentru 246 sectoare cadastrale, cu o suprafață de cca 19000 ha.

Tot în acest an, după rectificarea bugetară din septembrie s-a aprobat finanțarea 4 (2018-2019), tot în valoare de de 155.000 lei/UAT, pentru 44 UAT-uri din jud. Neamț, din care, până la această dată, s-au semnat 29 contracte de finanțare.

De menționat faptul că, în prezent, la ANCPI se derulează procedurile de achiziție a lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul întregului UAT, cu finanțare europeană, prin POR – Axa 11, pentru 201 localități, printre care sunt nominalizate și 5 comune nemțene (Agapia, Vînători Neamț, Borlești, Petricani, Secuieni).

Astfel, rezumând cele de mai sus, precizăm că, din totalul de 83 UAT-uri existente în județul Neamț, se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică prin proiectele în derulare într-un nr. de 54 UAT-uri.

Conform prevederilor Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 cu modificările și completările ulterioare, Agenţia Naţională finanţează lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale în condiţiile art. 9, alin. (341) şi (342) într-un cuantum de maximum 60 lei/carte funciară, cu excepţia terenurilor situate în zone cu forme de relief ce au categorii ridicate de dificultate prevăzute de Instrucţiunile de aplicare a Normelor de timp pentru operaţiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului Naţional de Cartografie, aprobate prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, caz în care cuantumul se majorează proporţional cu coeficienţii aferenţi categoriilor de dificultate.

Lista unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi coeficienţii corespunzători județului Neamț este detaliată mai jos, astfel:

  • Categoria I de dificultate 0-3 grade cu coeficient 1, reieșind un preț de 60 lei/carte funciară, se aplică UAT: Girov, Săvinești, Roznov, Zănești, Costișa, Moldoveni, Secuieni, Trifești, Horia, Roman, Cordun, Săbăoani, Tămășeni, Gherăești, Botești, Tupilați, Păstrăveni, Urecheni, Timișești, și Drăgănești (20-UAT-uri);
  • Categoria II de dificultate 3,01-7 grade, cu coeficient 1,15, reieșind un preț de 69 lei/carte funciară, se aplică UAT: Brusturi, Răucești, Târgu Neamț, Petricani, Grumăzești, Țibucani, Războieni, Bodești, Dobreni, Ștefan cel Mare, Dragomirești, Bîrgăoani, Văleni, Dulcești, Ruginoasa, Făurei, Mărgineni, Dochia, Dumbrava Roșie, Rediu, Podoleni, Români, Bahna, Icușești, Valea Ursului, Bozieni, Ion Creangă, Gâdinți, Sagna, Bîra, Doljești și Boghicea (32-UAT-uri);
  • Categoria III de dificultate 7-15 grade, cu coeficient 1,35, reieșind un preț de 81 lei/carte funciară, se aplică UAT: Stănița, Pâncești, Poienari, Oniceni, Cândești, Borlești, Piatra Neamț, Negrești, Crăcăoani, Hangu, Pipirig, Vânători Neamț, Agapia, Bălțătești și Ghindăoani (15-UAT-uri);
  • Categoria IV de dificultate 15,01-22 grade, cu coeficient 1,70, reieșind un preț de 102 lei/carte funciară, se aplică UAT: Borca, Farcașa, Poiana Teiului, Grințieș, Ceahlău, Bicaz, Gârcina, Pângărați, Alexandru cel Bun, Tașca, Bicazu Ardelean, Bicaz Chei, Dămuc, Tarcău, Piatra Șoimului și Tazlău (16-UAT-uri);

De precizat că valoarea inițială, de 60 lei/imobil, a reprezentat o valoare medie rezultată din procedurile de achiziții organizate la nivel central, pe baza ofertelor persoanelor autorizate, iar această valoare a fost majorată cu coeficienții de mai sus, aprobându-se totodată decontarea în procent de 50% a imobilelor deja întabulate, tocmai în scopul creșterii interesului executanților pentru lucrările de cadastru sistematic.

În continuare, conducerea OCPI Neamț depune toate eforturile pentru contractarea cât mai multor lucrări și utilizarea la maximum a fondurilor disponibile, organizând întâlniri repetate cu primarii din județ și persoanele autorizate.     

Actele normative și statistici referitoare la PNCCF se regăsesc pe site-ul ANCPI, alături de multe alte informații necesare și utile, care pot fi consultate.»

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.