Vibrant omagiu nemțean pentru Liviu Dragnea la aniversarea Vioricai Vasilica Dăncilă

pietricica turism

Cu cele mai alese sentimente de profundă dragoste, stimă şi preţuire, vă rugăm să ne permiteţi, mult stimate şi iubite domnule Liviu Dragnea, să ne unim în gând cu ţara şi să vă adresăm din Neamțul străbun, la aniversarea zilei de naştere a doamnei Viorica Vasilica Dăncilă şi a peste 20 de ani de glorioasă activitate revoluţionară a acestei iubite fiice a poporului în sânul larg și generos al PSD, cele mai calde şi respectuoase felicitări, împreună cu urarea fierbinte de multă sănătate şi viaţă îndelungată, de nesecată putere de muncă, spre binele şi prosperitatea României, spre ridicarea ei în glorie şi măreţie, pe cele mai luminoase culmi ale capitalismului. Sărbătorind în strânsă unitate şi cu impresionantă însufleţire această aleasă zi de naştere şi nu putem să nu rememorăm și strălucita dumneavoastră activitate revoluţionară, De aceea, noi, cu toţii, dăm expresie și admiraţiei profunde, preţuirii şi nemărginitei recunoştinţe  și faţă dumneavoastră, de cel mai iubit şi respectat fiu al naţiunii, domnul Liviu Nicolae Dragnea, omul ales să conducă destinele Camerei Deputaților într-o perioadă crucială din istoria României şi care, în funcţia de uriașă răspundere ce i-a fost încredinţată, a dovedit cu strălucire că este suflet din sufletul neamului, că nimic nu-i este mai scump decât gloria şi măreţia patriei, independenţa şi suveranitatea ei, bunăstarea şi fericirea oamenilor muncii. Și libertatea.

Înconjurându-vă cu cele mai alese sentimente, vă rugăm să transmiteți mult stimatei şi iubitei doamnă Viorica Vasilica Dăncilă, urările pe care vi le adresăm din toată inima şi cu toată dragostea, admiraţia şi respectul nostru profund, faţă de dumneavoastră, omul care a promovat strălucita eroină între marii eroi ai istoriei noastre naţionale si  să evocăm cu imensă bucurie şi mândrie patriotică proeminenta personalitate şi glorioasa dumneavoastră activitate de făuritor al celei mai înălţătoare epoci din istoria noastră naţională, Epoca Dragnea, intitulata astfel dupa numele conducătorului înţelept şi vizionar al amplului proces de edificare a patriei spre capialismul luminat, erou al păcii, prieteniei şi colaborării între toate popoarele lumii.

Toata suflarea judeţului Neamt, asemenea întregului nostru partid şi popor, exprimă şi de această dată cele mai profunde sentimente de mândrie patriotică pentru modul strălucit în care  dumneavoastră, personalitate proeminentă a epocii contemporane – contribuiţi la soluţionarea marilor probleme ale lumii, la instaurarea unei noi ordini economice internaţionale, a unui climat de înţelegere, colaborare şi cooperare între toate popoarele, pentru dezarmare şi pace, pentru triumful capitalismului.

În acest moment sărbătoresc, vă adresăm din nou, cele mai vii mulţumiri pentru măreţele înfăptuiri obţinute de Guvernul Dăncilă sub strălucita dumneavoastră coodonare şi pentru tot ce este proiectat să se înfăptuiască în viitor şi vă exprimăm recunoştinţa nemărginită pentru grija şi ajutorul neprecupeţit pe care ni-l acordaţi permanent, pentru uriaşa dumneavoastră contribuţie la făurirea Neamtului modern şi prosper de astăzi.

LA MULŢI ANI!

COMITETUL JUDEŢEAN NEAMT AL FRONTULUI UNITATII TOTALE

Sura foito: Adevărul

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.