Borlești – un vast șantier de investiții/ Interviu cu primarul Vasile PUICĂ

pietricica turism

Pentru comuna Borlești, programul investițional din ultimii doi ani are menirea de a schimba din temelii complexul de servicii către populație. Din păcate, această unitate administrativ-teritorială are de recuperat un parcurs important, pentru că, timp de vreo două decenii și jumătate, pe plan investițional, nu s-au înregistrat evenimente deosebite. Administrația publică locală, în frunte cu primarul Vasile Puică, depune eforturi substanțiale pentru reducerea decalajului, în lucru și în curs de finanțare fiind mai multe proiecte de investiții: extinderea alimentării cu apă potabilă, canalizare, modernizarea de drumuri, construire de poduri, modernizarea instituțiilor locale și toate celelalte, cu eforturi deosebite. Paleta de investiții cuprinde peste 30 de proiecte; dacă acestea se vor realiza în totalitate, populația comunei va beneficia de servicii de bună calitate și în ton cu vremurile actuale.

– Domnule primar, ce noutăți a adus 2019 în comuna Borlești?

– Zilele trecute, am aflat că, pe lângă proiectele existente, ne-au fost aprobate încă două, respectiv construirea unui nou dispensar uman și ridicarea unui pod peste cursul pârâului Nechit, în zona Borlești de Sus.

– În acest moment se mai construiește unul…  

– Așa este, numai că am dorit ca toate zonele care au avut mari necazuri atunci când apele sunt mari, să beneficieze de condiții. Ideea este mai veche și am pornit acum vreo 4-5 ani, cu recroirea unui drum, pe malurile pârâului Mastacăn (Măstăcănoasa). Până atunci, se circla mai mult prin apă. Lucrarea nu este terminată, așa cum mi-am dorit inițial, pentru că nu am găsit fonduri. Trebuie să recunosc, într-un singur mandat nu se pot face toate, în condițiile în care, în anii când nu am fost primar, nu s-a făcut mare lucru în comună.

Revenind la poduri, mai cu seamă la cel care leagă malurile în zona străzii Livezii, lucrarea este în toi, se toarnă pilonii la pod, iar în câteva luni va fi gata. Complexul va avea și gabioane, pe o lungime de 200 m în aval și tot atâtea în amonte. Mai mult, va fi configurată o nouă stradă, pe malul drept al Nechitului, care va schimba total peisajul locului. Proiectul se numește ”Construire pod Borlești – Poiana Mărului, în comuna Borlești, județul Neamț”, iar sursa de finanțare este Programul Național de Dezvoltare Locală 2, al Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Valoarea investiției este de 4.763.645 lei.

– Ce se întâmplă cu vegetația de pe cursul apei?

– Cu toate că oamenii locului, pe ici, pe colo, au plantat arbori care să întărească malurile și să nu aibă probleme, tot ce ține de albia pârâului Nechit este responsabilitatea celor de la Apele Române și nu avem voie să ne atingem de arbori. Dacă se va aproba la guvern noua investiție, privind regularizare albiei, atunci cea mai îndreptățită instituție să facă ordine pe curs este tot Administrația Națională Apele Române.

– O nouă investiție?

– Da, însă mai avem de așteptat, până vom primi vești. Din câte am înțeles, Administrația Națională Apele Române va pune în practică regularizarea albiei pârâului Nechit, iar noi, ca locuitori ai comunei, vom fi beneficiarii.

* Modernizarea infrastructurii școlare

– Cum ați încheiat anul trecut?

– Trebuie să recunosc, a fost un an foarte bun pentru noi, cu toate că mai avem mult de lucru în anii care vor urma. A dat bunul Dumnezeu să inaugurăm Grădinița de la Borlești. A urmat darea în folosință a unei alte investiții, cea de la Balanu – ”Modernizare Grădinița nr. 3 din satul Ruseni, comuna Borlești, județul Neamț”, a cărei sursă de finanțare a fost tot Programul Național de Dezvoltare Locală, prin Compania Națională de Investiții. Valoarea obiectivului este de 462.998 lei. De asemenea, aș aminti lucrarea ”Grădinița cu program normal cu 3 săli de grupă, sat Borlești”, unde sursa de finanțare a fost Compania Națională de Investiții, valoarea obiectivului fiind de 830.363 lei.

– A fost, deci, un an al dezvoltării infrastructurii școlare?

– Da, dar sunt multe alte investiții care merită menționate. Astfel, am reușit un alt proiect important, ”Reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale «Ștefan cel Mare» din localitatea Mastacăn, comuna Borlesti”, unde sursa de finanțare e Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, iar valoarea a fost de 546.475 lei

Tot pe linie de grădinițe, avem proiectul ”Demolare, înființare și dotare grădinița din sat Ruseni”, unde sursa de finanțare sunt fondurile europene, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), valoarea obiectivului fiind de 2.589.766 lei. Este o lucrare foarte importantă.

De asemenea, la noua unitate de la Ruseni 2, grădiniță cu orar prelungit, pot fi aduși preșcolari, ca la orice cămin din oraș, numai că aici, în plus față de grădinițele cu program normal, au program de somn și masă.

* Două cămine culturale moderne

– În centrul comunei, modernizarea Căminului Cultural pare să se apropie de final…

– Noi sperăm ca, în câteva săptămâni, să inaugurăm și acest obiectiv, vital pentru ce înseamnă cultură în comuna Borlești. Reamintesc faptul că, decenii de-a rândul, comuna noastră a avut o activitate culturală deosebită și trebuie să se reînscrie pe vechea traiectorie. Poate nu așa ca atunci, dar măcar peste ce este acum. Proiectul se numește ”Renovarea, modernizarea și dotarea Căminului cultural din sat Borlești”, finanțat cu fonduri europene, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, cu fonduri europene, valoarea fiind de 2.667.576,59 lei lei.

– Căminul de la Nechit este și el pe ultima linie?

– Este o lucrare pe care nici cel mai optimist locuitor al satului nu o întrevedea anul trecut pe vremea asta. Acolo era un obiectiv vechi, prin care bătea vântul și care, cât de curând, va arăta foarte bine. Este o investiție derulată cu fonduri locale. Proiectul se numește ”Construire Cămin cultural în satul Nechit, comuna Borlești, județul Neamț” și are o valoare de 528.504,001 lei.

– Despre celelalte cămine culturale ce ne puteți spune?

– Este drept, mai avem două cămine, la Ruseni și Mastacăn. Mai binișor se prezintă clădirea de la Ruseni, unde vom căuta să reamenajăm parcul din preajma acestui obiectiv, care nu prea arată așa cum mi-aș dori. La fel se va întâmpla și cu cel de la Mastacăn, aflat lângă un alt parc, spațiu care poate deveni cel mai frumos areal din zonă. Trebuie regândit, reamenajat și îngrijit cum se cuvine. De aceea, vom lua legătura cu specialiști în domeniu și sper ca, în viitorii ani, locuitorii satului să vină cu mare plăcere în acel spațiu. Am spus-o și cu alte ocazii, toate trebuie realizate cu inima și sufletul. Și mai avem un proiect în derulare, respectiv ”Servicii sociale pentru persoane defavorizate în comuna Borlești, județul Neamț”, finanțat prin Asociația ”Drumurile Bistriței”. Valoarea acestui proiect este de 675.781 lei.

* Noi investiții pentru dezvoltarea locală

– Cum stați cu infrastructura mare?

– Am reușit implementarea proiectului ”Înființare sistem de alimentare cu apă în satele Ruseni și Borlești”, finanțat de Ministerul Dezvoltării, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu 5.725.811 lei. Au fost și alte proiecte.

Aș aminti modernizările pe Aleea Dispensar și Aleea Trandafirilor, finanțate de la bugetul local, valoarea totală a investiției fiind de 528.504,00 lei; modernizările pe străzile Luncii și Speranței”, finanțate cu fonduri europene, prin AFIR, valoarea totală fiind de 504.431 lei; extinderea rețelei de iluminat stradal (LEA 0,4 kv d.p), în comuna Borlești, pe Aleea Sondelor, finanțată, de asemenea, de la bugetul local, cu 44.625 lei, extinderea rețelei de iluminat stradal în localitatea Ruseni, zona PT2, strada Aleea Salcâmului, finanțată de la bugetul local, cu 37.842 lei.

În plus, am avut investiția în stații de autobuz pe traseul DJ 156, finanțarea fiind tot de la bugetul local – 28.650 lei. Nu în ultimul rând, proiectul privind ”Drum vicinal Borlești – Poiana Mărului km 0+000-3+133, comuna Borlești, județul Neamț”, investiție realizată cu fonduri guvernamentale, care a scos din noroi fostul sat Puriceni, Poiana Mărului. Pentru mine, în calitate de locuitor al comunei, a fost atunci cea mai mare investiție pe care am coordonat-o și care a adus o mare bucurie localnicilor. Nimeni nu ar fi crezut vreodată că asfaltul poate ajunge și la Puriceni, dar, iată, minunea s-a înfăptuit.

Toate acestea sunt investiții și lucrări care au adus un plus de confort locuitorilor comunei, în condițiile în care borleștenii s-au învățat să le oferim, de la o săptămână la alta, noi surprize. Legat tot de surprize, în curând vor demara încă două mari proiecte.

Este vorba de ”Reabilitarea, extinderea și dotarea funcțională a spațiului educațional aparținând Școlii Gimnaziale din comuna Borlesti, județul Neamț”. Sursa de finanțare pentru acest obiectiv este Programul Național de Dezvoltare Locală 2, al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu o valoare de 5.424.956 lei. Al doilea proiect are în vedere ”Rețea de canalizare în satele Borlești și Ruseni”. Locuitorii din aceste sate vor beneficia de o rețea de canalizare cu o lungime de 7,22 km. Sursa de finanțare pentru acest obiectiv este Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, fonduri europene, cu o valoare de 5.375.789 lei. Mai este un proiect, ”Sistem de iluminat public în comuna Borlești, județul Neamț”, finanțat prin Asociația ”Drumurile Bistriței”, valoarea fiind de 229.757 lei.

* Modernizarea drumurilor

– Ce se va face pe traseul Borlești – Mastacăn – Balanu?

– În această direcție, suntem în lucru cu un nou proiect de modernizare de drumuri comunale, în lungime de 10 km, proiect care va contribui serios la modernizarea întregului sistem stradal din comună. Valoarea acestuia este de 10.016.630 lei și va fi finananțat de Ministerul Dezvoltări. Este un proiect investițional foarte ambițios.

Un alt proiect, care vizează modernizarea mai multor străzi în satele Ruseni și Mastacăn, va fi aplicat pe drumuri de interes local în lungime de peste patru km: Aleea Ciocârliei – 0,218 km, Aleea Lunii – 0,219 km, Aleea Recoltei – 0,437 km, Aleea Rușilor – 0,554 km, Aleea Complexului – 1,060 km, Strada Drumul Codrului – 0,430 km, strada Hoanga – 0,801 km, Strada Blancului – 0,376 km. Celălalt proiect este ”Modernizare a infrastructurii rutiere de interes local în comuna Borlești, județul Neamț” și include următoarele străzi: Aleea Muncii – 0,537 km, în sat Borlești; Aleea Parcului – 0,187 km, în sat Mastacăn; Aleea Rapsodiei – 0,335 km, în sat Ruseni; Aleea Cimitirului – 0,706 km, în sat Ruseni; strada Obeni – 0,925 km, în Mastacăn; strada Părului – 0,255 km, în sat Borlești; strada Morii – 0,981 km, în sat Borlești; strada Poiana Lungă – 0,785 km, în sat Borlești; strada Calistrat Hogaș – 0,087 km în sat Nechit; Aleea Bisericii Mastacăn – 0,305 km.

(Constantin NEGRU)

* Proiecte pentru viitorii ani

”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii Gimnaziale Ruseni din comuna Borlești, județul Neamț” – sursa de finanțare este Programul Național de Dezvoltare Locală, al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu o valoare de 11.2014.071 lei;

• ”Extindere rețea apă uzată” – sursa de finanțare pentru acest obiectiv de investiție este Programul Național de Dezvoltare Locală, al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu o valoare de 16.577.143 lei;

• ”Reabilitare str. Ștefan cel Mare, str. Luminii și str. Balanu în comuna Borlești, județul Neamț”, cu fonduri de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în valoare de 6.817.880 lei;

• ”Construire pod Borlești de Sus” – sursa de finanțare este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, în valoare de 2.885.572 lei – proiect aprobat;

• ”Modernizarea și extinderea sediului primăriei din comuna Borlești, județul Neamț” – sursa de finanțare este tot Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu o valoare de 1.225.843 lei;

• ”Înființare rețea de canalizare în satele Borlești și Ruseni”.

FOTOGALERIE

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.