Doljești: Nouă investiții în execuție în anul 2019

pietricica turism

interviu cu primarul Iosif ŞOICAN

– Domnule primar, care sunt cele mai importante lucrări de investiții din acest an?

– În primul rând, trebuie să subliniez că, în zilele următoare, vom inaugura Grădinița din satul Doljești, o construcție de o frumusețe aparte. Am avut și un constructor foarte serios, care a terminat lucrarea la timp. Din păcate, numărul de copii a scăzut de la un an la altul, însă, pentru viitorul an școlar, avem copii pentru două grupe. Obiectivul are două săli de clasă, un spațiu pentru festivități, grupuri sanitare specifice vârstei celor mici și multe altele. Mă bucură că noua clădire asigură spații generoase pentru toate activitățile. Investiția s-a realizat prin proiectul ”Înființare și dotare grădiniță în sat Doljești, comuna Doljești, județul Neamț”, finanțat prin FEADR, submăsura 7.2. Valoarea se ridică la 1.806.000 lei, cu TVA inclus, iar termenul de execuție este 2019, așa încât ne-am încadrat cu toate.

Un alt proiect important pentru satul Doljești este renovarea, modernizarea și dotarea căminului cultural, tot proiect finanțat prin FEADR, submăsura 7.6, a cărui valoare este de 1.541.000 lei, cu TVA inclus. Lucrările au ca termen de finalizare toamna anului 2019 și, cu siguranță, va fi respectat.

Tot în acest sat, o altă lucrare, foarte importantă pentru localnici, este extinderea, modernizarea și dotarea dispensarului Doljești, investiție finanțată prin PNDL, a cărei valoare e de 375.613 lei. Termenul de execuție este tot 2019.

– Toate investițiile se derulează numai în satul Doljești?

– Pentru a rezolva o mare problemă a circulației rutiere și pietonale, avem pregătit pentru satul Buruienești un proiect interesant, respectiv alei pietonale, investiție ce va fi realizată cu fonduri europene, prin FEADR, cu ajutorul GAL Podișul de Nord al Bârladului, măsura 3.2, Dezvoltarea locală în zonele rurale. Valoarea este este de 1.199.828 lei, cu TVA inclus. Lucrarea se va derula tot în acest an.

Pentru satul Buruienești, avem și reabilitarea și dotarea spațiului didactic al Școlii gimnaziale, proiect finanțat prin PNDL, a cărui valoare se ridică la 1.806.000 lei, cu TVA inclus.

* Rețea de gaz metan și primărie nouă

– Ce puteți spune despre marile proiecte derulate?

– Trebuie să reamintesc faptul că aproape am terminat lucrările de alimentare cu apă potabilă a comunei. Iar pentru acest an avem trei proiecte de anvergură. În fruntea listei aș așeza proiectul privind înființarea distribuției de gaze naturale și branșamente, în Doljești, Buruienești, Rotunda și Buhonca. Rețeaua de distribuție va avea 5.907 m la Rotunda, 8.177 m la Doljești, 8.624 m la Buruienești și 2.699 m la Buhonca. Lungimea totală a rețelei de distribuție în satele comunei este de 27,40 km, plus 2,5 km până la limita cu UAT-ul nostru. În total, să tot fie aproximativ 30 km. În prezent, suntem în desfășurare cu procedura de a găsi executantul proiectului tehnic și al lucrărilor. De asemenea, am început demersurile pentru obținerea autorizației de construcție, care trebuie eliberată de Consiliul Județean.

După începerea investiției la rețeaua de gaze, vom demara alte două proiecte majore. Primul vizează modernizarea a aproape 8 km de drumuri sătești. Licitația în acest caz a fost finalizată, s-a încheiat contractul de execuție a lucrărilor. Investiția se ridică la 4.626.866 lei, iar finanțarea este asigurată prin Fondul de Dezvoltare și Investiții.

Al doilea proiect este de modernizare a 9,925 km de drumuri locale, în valoare de 9.009.599 lei, pentru care vrem să obținem finanțare prin PNDL. Suntem în faza autorizației de construcție și elaborare a proiectului tehnic. Pentru mai multă siguranță, am depus documentația și la FDI, pentru finanțare în 2019.

În fine, un alt proiect major pentru acest an este reabilitarea, extinderea, modernizarea și dotarea clădirii Primărie Doljești. Investiția se ridică la 1,5 milioane de lei noi și este finanțată de la bugetul local. Lucrarea este în curs de realizare, sperăm să fie gata în 2020.

Hram la Biserica satului Doljești

Pe 17 iunie, a fost hramul Bisericii Sfânta Treime din Doljești, care, cu secole în urmă, a avut rang de mănăstire. În aceeași zi a avut loc și bâlciul satului. ”Sunt tradiții locale care trebuie continuate. Cu acest prilej, îl felicit pe preotul Dan Rusu pentru tot ceea ce a realizat la acest superb așezământ”, a declarat primarul Iosif Șoican.

Satul Doljești are o istorie glorioasă. Pe aceste locuri, la 12 aprilie 1457, a avut loc bătălia dintre Ștefan III și Petru Aron, care avea să-l urce în tronul Moldovei pe cel care avea să fie numit Ștefan cel Mare.

Biserica ortodoxă a acestui sat are o istorie deosebită. Ctitorie a hatmanului Vasile Roset și a ieromonahului Dionisie Hudici, a fost ridicată între anii 1764-1774, pe locul unei alte biserici, din lemn.

Piatra de pisanie menționează: ”Acest sfânt locaș s-a zidit întru cinstea Prea Sfintei Troițe, cu cheltuiala Hatmanului Vasile Roset și a ieromonahului Dionisie Hudici, împreună cu ajutorința lui Dumnezeu, pentru veșnica pomenire lor, 1764 noiembrie 24”.

Aici se odihnesc și ctitorii: pe dreapta Vasile Roset – ”Sub această piatră se odihnește robul lui Dumnezeu Vasile Roset Hatman, ctitor acestei sfinte Mănăstiri Doljești 1767, Decembrie” -, iar în partea stângă Dionisie Hudici – ”Preafericitul ieromonah Dionisie Hudici, cu adevărat ctitor și începător Sfintei Mănăstiri Doljești. Din mirenic s-a numit Dimitrie. În 1760 s-a călugărit numindu-se Dionisie, hirotonindu-se ierodiacon în sfânta mănăstire de Prea Sfințitul Mitropolit Iacob Putneanul. La 1762, s-a hirotonit preot. La 1764, a săvârșit biserica. La 1777 a răposat de boala ciumei. La 1780 i s-a mutat oasele sub această piatră de răposatul Ioanichie Cogălniceanu, egumen. Mormântului i s-a înfrumusețat și piatra i s-a scris la 1820, de sfânția sa părintele ieromonah Veniamin Putneanul, egumenul. S-a săpat de preotul Costache Ponici”.

Marele istoric Nicolae Iorga a fost cel care, prin versiunea sa, a pus cercetătorii de mai târziu la grea încercare. Aflat într-o vizită la familia Sturza, la Miclăușeni, Iorga a vizitat și biserica de la Doljești, apoi a publicat, în revista sa, ”Neamul Românesc”, articolul ”La o biserică a lui Ștefan cel Mare”, din care spicuim:

Am fost deunăzi la Doljeștii Romanului, lângă Siretiu, «Doljeștii la tină», unde tânărul vultur care era să fie Ștefan cel Mare a răpus dintr-un singur zbor șoimul roșu de sânge care nimicise… După obiceiul locului, a trebuit să facă și o biserică. Alții au căutat-o aiurea, unde s-ar fi deslușind ruine pe care nu le-am văzut. Cred însă că marea, impunătoarea biserică, împodobită cu ornamente de tot nouă și, la ferești, cu chenare înflorite care de sigur nu sunt din secolul al XV-lea, cel cu sobrele, severele linii gotice, care se ridică în larga curte, încunjurată odinioară de chiliuțe ce sunt azi numai modilci supt iarba pământului, e însăși zidirea marelui Domn. Și e un cas (caz – n.red.) curios, unic. Acei cari mai târziu au pus călugări în casele domnești adăugite și au atribuit unei mănăstiri nouă vechiul lăcaș menit numai locuitorilor din satul vecin, aceia, mărind, au păstrat toate caracterele goticului oriental din rodnica epocă a lui Ștefan”.

Același genial istoric adăuga: ”Fațada a rămas goală; intrarea se face prin dreapta și inscripția celor din urmă adăugitori, călugărul Dionisie Hudici, fost Aga Dimitrie, fiul lui Anatolie, și Hatmanul Vasile Roset, din 1764, care se odihnesc la locurile ctitorilor, e așezată aici, nu în față”.

Construcția, ridicată din cărămidă și lespezi mari de piatră, a fost reparată de mai multe ori, înainte de anii 1900, dar și după. Ultima mare intervenție s-a notat în 1960. Așezământul a avut rang de mănăstire, dar și de schit, iar acum este biserică parohială. În cronicile timpului, biserica a mai fost consemnată și ca Mănăstirea Schitul Sfânta Troiță. În ultimii ani, datorită implicării părintelui Dan Rusu, a administrației locale și a enoriașilor, biserica a beneficiat de lucrări de conservare, iar în curte a fost ridicată o sală de festivități, la al cărei etaj se va amenaja un spațiu muzeistic.

Constantin NEGRU

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.