Sentință dură la Curtea de Apel Bacău: primarul Dragoș Chitic, fostul secretar Vasile Vișan, condamnați la 3 ani închisoare cu suspendare

pietricica turism

Într-un dosar în care acuzațiile sunt de abuz în serviciu în legătură cu subevaluarea unor terenuri, Curtea de Apel Bacău l-a condamnat pe Dragoș Chitic, actualul primar al municipiului Piatra Neamț, la 3 ani de închisoare cu suspendare. În același dosar a mai fost condamnat și Vasile Vișan, fostul secretar al județului, în prezent consilier al președintelui Consiliului Județean, tot la 3 ani de închisoare. Tot 3 ani cu suspendare au primit Vasile Zăpor, evaluator și omul de afaceri Mihai Apopii. Condamnări au primit și Marin Bordei, care a avut calitatea de şef Serviciu Administrare Patrimoniu în cadrul Primăriei Piatra Neamţ și notarul public Alexandru Casapu, care au fost condamnați la 2 ani și 8 luni cu suspendare.

Condamnarea este într-o primă instanță și mai mult ca sigur vom asista la contestarea ei printr-un apel. Dacă la Înalta Curte de Justiției și Casație sentința va fi menținută Dragoș Chitic nu va mai putea rămâne în funcție și, mai important, nu va mai putea candida.

Publicăm minuta instanței:

SENTINŢA PENALĂ NR. 62 În baza art.386 C.p.p. respinge ca nefondate cererile de schimbare a încadrării juridice formulate de inculpaţii C.A., V.V. şi C.D.V., din infracţiunea sesizată şi prev . de art. 132 din Legea 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, în infracţiunea de neglijenţă în serviciu prev. de art.298 C.penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal. Condamnă inculpaţii: 1. C.D.V. – sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 132 din Legea 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a,b, g C. pen. Interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 al.1 lit. a,b,g C. pen., în condiţiile şi pe durata prevăzută de art.65 C. pen. 2. V.V. – la data de 08.08.2003, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 132 din Legea 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a,b, g C. pen. Interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 al.1 lit. a,b,g C. pen. , în condiţiile şi pe durata prevăzută de art.65 C. pen. 3. B.M. – la data de 09.10.2014, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 132 din Legea 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, la pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a,b, g C.pen. Interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 al.1 lit. a,b, g C. pen. , în condiţiile şi pe durata prevăzută de art.65 C. pen. 4. Z.V. – la data de 28.03.2008, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 132 din Legea 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a,b C. pen. Interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 al.1 lit. a,b,g C. pen. , în condiţiile şi pe durata prevăzută de art.65 C. pen. 5. C.A. la data de 24.02.2012, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 132 din Legea 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, la pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a,b, g C. pen. Interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 al.1 lit. a,b,g C. pen., în condiţiile şi pe durata prevăzută de art.65 C. pen. 6. A.M. – la data de 22.02.2013, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 132 din Legea 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a,b C. pen. Interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 al.1 lit. a,b C. pen. , în condiţiile şi pe durata prevăzută de art.65 C. pen. În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executării pedepselor aplicate inculpaţilor sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 (trei) ani pentru fiecare inculpat, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen. În baza art. 93 alin. (1) C. pen. obligă inculpaţii ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Neamţ la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. (2) lit. d) C. pen. impune condamnaţilor să execute următoarea obligaţie: să nu părăsească teritoriul României, fără acordul instanţei. În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpaţii vor presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul D.G.A.S.P. Neamţ sau BIBLIOTECA JUD. G. T. Kirileanu Piatra – Neamţ, pe o perioadă de 90 de zile lucrătoare fiecare. În baza art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atenţia inculpaţilor asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen. Menţine măsura sechestrului asiguratoriu instituit prin ordonanța procurorului din data de 18.01.2018, asupra următoarelor bunuri imobile: – apartamentul nr. 25 din Piatra Neamț, str. Prof. Iulian Antonescu nr. 13, bloc T11, scara B, etaj 2, înscris în Cartea funciară 51348 – C1 – U22 Piatra Neamț (CF vechi 4018) nr. cadastral/topografic 51348-C1-U22, dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 449 din 30.01.2008 de BNP B. V., aflat în proprietatea inculpatului C.D.V. , – apartamentul nr. 35 din Piatra Neamț, str. Orhei nr. 3, bloc V1, scara A, etaj 3, înscris în Cartea funciară 51273 – C1 – U25 Piatra Neamț (CF vechi 16675/N/S) nr. cadastral/topografic 51273-C1-U25, dobândit prin Titlul de Proprietate nr. 1/3428 din 14.03.2005 emis de CJSDPT Neamț, aflat în proprietatea inculpatului V.V., – apartamentul nr. 8 din Piatra Neamț, str. Vasile Conta bloc O12, etaj 3, înscris în Cartea funciară 57982 – C1 – U3 Piatra Neamț (CF vechi 14855/N/S) nr. cadastral/topografic 1788/8, dobândit prin contractul de donație autentificat sub nr. 5455 din 24.11.2008 de BNP I. A., aflat în proprietatea inculpatului B.M., – apartamentul nr. 27 din Piatra Neamț, Bdul 9 Mai nr. 25 bloc C3, înscris în Cartea funciară 50201 – C1 – U6 Piatra Neamț (CF vechi 2652/N/S) nr. cadastral/topografic 50201-C1-U6, dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 552/2000 de BNP I. A., aflat în proprietatea inculpatului C.A.. În baza art.397 si art.19, 25 Cod pr. penală, si art.1357 si urm. Civil, admite acţiunea civilă şi, în consecinţă, obligă în solidar inculpaţii – să plătească părţii civile Municipiul Piatra Neamț prin Viceprimar – mun. Piatra Neamț, Str. Ştefan cel Mare, nr. 6-8, jud. Neamț suma de 1.089.170 lei. În baza art.274 al.1, 2 obligă inculpaţii la plata de cheltuielilor judiciare către stat – ( din care de 1.000 lei efectuate in faza urmăririi penale), câte 400 lei fiecare. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 11.06.2019.

C.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.