ISU Neamț: instalația de acces de la Spital ” nu intră sub incidența normativelor privind securitatea la incendiu”.

În atenţia redacţiei Mesagerul de Neamţ

Referitor la articolul apărut în publicaţia on line a cotidianului Mesagerul de Neamţ, în data de 11.01.2020, cu titlul „Cătălin Chiţei, fostul administrator public al judeţului: Nu s-a dorit sistem de pontaj şi restricţionarea accesului”, pentru corecta informare a opiniei publice, facem următoarele precizări:

Ca urmare a solicitărilor Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ privind instalarea unui sistem de control acces în pavilioanele spitalului, a fost formulat următorul răspuns : „acest tip de instalație nu intră sub incidența normativelor privind securitatea la incendiu. Totuși, la proiectarea și instalarea acestui sistem trebuie luate în considerare prevederi legislative referitoare la exploatarea căilor de evacuare, după cum urmează:

-sistemul de organizare a circulaţiilor trebuie să asigure accesul operativ al forţelor de intervenţie în caz de incendiu, precum şi evacuarea utilizatorilor în condiţii de siguranţă, conform Normativului privind proiectarea şi verificarea construcţiilor spitaliceşti şi a instalaţiilor – indicativ NP01597;

– la art. III.2.4.5. din Normativul privind proiectarea şi verificarea construcţiilor spitaliceşti şi a instalaţiilor – indicativ NP01597 se menționează că traseele principale de circulaţie, care asigură legătura pe verticală şi pe orizontală între toate zonele spitalului, respectiv între acestea şi accesele principale în clădire, sunt deschise tuturor categoriilor de utilizatori, jucând rolul unor „străzi”;

– sistemul de închidere a uşilor de pe traseele de evacuare trebuie să permită deschiderea uşoară a acestora în caz de incendiu, conform O.M.A.I. 163/2007 art. 109 alin. 4;

– instalaţiile de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu trebuie să acţioneze dispozitivele pentru evacuarea persoanelor, conform O.M.A.I. 163/2007 art. 55 alin. 1;

– căile de evacuare trebuie păstrate libere şi în stare de utilizare la parametrii la care au fost proiectate şi realizate, conform O.M.A.I. 163/2007 art. 107 lit. b).

Totodată recomandăm ca sistemul de control acces să poată asigura deblocarea ușilor în situațiile de întrerupere a curentului electric.”

Având în vedere cele menționate, precizăm că Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava”al Județului Neamț nu a interzis instalarea unui astfel de sistem de control acces în pavilioanele spitalului.

Compartimentul Informare și Relații Publice

 

 

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *