Primarul de Grințieș – pe punctul de a-și pierde mandatul din cauza incompatibilității

Vasile Alexandroaia, primarul de Grințieș, a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate și riscă să-și piardă și mandatul, prin ordin al prefectului. Conform inspectorilor de integritate, primarul ”s-a aflat în stare de incompatibilitate întrucât, în perioada deținerii funcției de primar, a desfășurat (în perioada iunie 2012 – iunie 2016) activități remunerate în calitate de medic veterinar titular al Cabinetului Medical Veterinar Individual „Dr. Alexandroaia Vasile” și desfășoară activități remunerate în calitate de medic veterinar – asociat la S.C. Mattiax Grin S.R.L. (societate comercială având ca domeniu principal de activitate – activități veterinare)”.

Vasile Alexandroaia a atacat în instanță raportul ANI, dar a pierdut și la Curtea de Apel Bacău și la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde s-a pronunțat hotărârea definitivă.

Respinge recursul formulat de reclamantul Alexandroaia Vasile împotriva sentinţei civile nr.118/2017 din 13 septembrie 2017 a Curţii de Apel Bacău – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat. Definitivă”, a decis instanța.

Între timp, pe rolul Înaltei Curți a mai fost înregistrat un dosar, având același obiect și aceleași părți, care urmează să fie soluționat de completul de 5 judecători. Existența acestui dosar nu modifică, însă, în niciun fel datele problemei și nici punerea în aplicare a sentinței definitive. Vasile Alexandroaia a recuzat instanța, cererea de recuzare i-a fost respinsă, iar el a făcut recurs, deși decizia era fără cale de atac.

În timpul proceselor, inspectorii ANI s-au folosit de declarațiile de avere ale primarului, în care erau consemnate venituri din profesia de medic veterinar, lucru care este în contradicție cu dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. k) și art. 91, alin. (3) din Legea nr. 161/2003: „Funcția de primar și viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului București, președinte şi vicepreședinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu: lit c) calitatea de funcționar public sau angajat cu contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia. lit d) funcția de președinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes național sau local, la companiile şi societățile naționale, precum şi la instituțiile publice  […] lit k) orice alte funcţii publice sau activități remunerate, în ţară sau în străinătate, cu excepţia funcţiei de cadru didactic sau a funcţiilor în cadrul unor asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale […] lit g) calitatea de comerciant persoană fizică”;

C.M.