Programul „Euro 200” fără „eligibili” în județul sărăciei!- opinia unui părinte din Neamț

pietricica turism

Motto : ”Pe principiul „calul de dar nu se caută la dinți”, iar programul ”Euro 200” nu se caută la RAM, trebuie să acceptăm de toate în perioadă de criză, că vorba aia „nu dăm, ci primim”.

Cine primește, este altă mâncare de pește înainte de Florii!”

Pe scurt, programul „Euro 200” se referă la acordarea unui ajutor financiar elevilor şi studenților în vederea achiziționării de calculatoare, atât de necesare în această perioadă în care lecțiile se desfășoară online.

Beneficiarii acestui program sunt elevii/studenţii din învăţământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 250 lei/membru de familie!

Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru achiziționarea unui computer.

Tot pentru anul școlar 2019-2020, se derulează și programul „Bani de liceu”. Cine beneficiază de acești bani? „Beneficiari ai programului național de protecție socială „ Bani de liceu” sunt elevii care se află în întreținerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului, este de maximum 500 de lei, precum și elevii care beneficiază de o măsură de protecție ori aflați sub tutelă sau curatelă, în cazul condiției de venit precizate mai sus” ( HG 715/2018).

Deci, „Bani de liceu” se acordă pentru elevii care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 500 lei/membru de familie!

Iar un pc se acordă prin programul „Euro 200” elevilor care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 250 lei/membru de familie!

Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii. Dar, dacă există mai mult de un elev în acea familie, cum vor participa la lecțiile online? Chiulește de la o oră pentru ca fratele sau sora lui să poată fi prezentă? Oare nu se poate face o excepție în aceste condiții excepționale?

Adică, o familie cu doi copii trebuie să aibă venituri de maxim 1000 de lei pe lună pentru a deveni eligibili pentru obținerea unui pc?! Cred că, acestor familii cu venituri de maxim 250 lei per membru, le-ar trebui ajutoare de la stat să-și poată hrăni și îmbrăca copii, înainte de toate!

În anul școlar trecut, în județul Neamț au fost aprobate 114 cereri pentru programul „Euro 200” (conform site www. euro200.edu.ro/ și pentru programul „Bani de liceu” 1959 de cereri (conform site www.baniliceu.edu.ro/). Adică, de 17 ori mai puțin!

Crede cineva care trăiește în România că, o familie în care venitul este de max 500 lei brut per membru de familie, își poate permite un calculator?

Re-amintim autorităților că, datorită situației de carantină din țările: Germania, Anglia, Italia, Spania etc, românii care lucrau acolo nu vor putea trimite copiilor, ca în fiecare an, un iepuraș de Paște sub formă de laptop!

Având în vedere ultimele comunicări ale Ministerului Educației și Cercetării, conform cărora școala se va desfășura în continuare on-line cel puțin până la 15 mai, oare suma pentru care elevii să devină eligibili pentru „Euro 200” nu ar trebui mărită  sau măcar indexată cu inflația?

De precizat că, în anul 2018, plafonul era tot de 250 lei per membru de familie pentru a putea primi un voucher pentru un pc.

Cererile se depun la secretariatele unităților de învățământ până la data de 17 aprilie! Modelul de cerere în puteți citi la finalul materialului. cerere aici.

Notă: până la data scrierii articolului, 8 aprilie 2020, elevii nu au primit ajutorul oferit prin programul „Bani de liceu” pentru luna martie. Știe cineva ceva legat de plata acestor ajutoare?

Să scăpăm cu bine și cât mai mulți din această pandemie!”

Pentru Mesagerul de Neamț, de la un părinte din Neamț.

Modelul cererii.

ANEXA 2*)

la normele metodologice

Nr. înreg./data: …………………………….

Unitatea/instituţia de învăţământ (nume, localitate, judeţ, cod SIRUES):

…………………………….

Cerere pentru acordarea unui ajutor financiar din partea statului în

vederea achiziţionării unui calculator personal nou

(1) Subsemnatul (numele, iniţiala tatălui, prenumele) …………………………………………………………………., fiul/fiica lui …………………………………………… şi al ……………………………………………, domiciliat în (str. nr., bl., sc., et., ap., jud., sect., localitate) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. cod poştal nr. ……………………, cod numeric personal …………………………………., CI/BI ……………………….., telefon/fax: ……………………., e-mail: …………………………., ocupaţie …………………………………, venit (în lei, conform adeverinţei ataşate): ………………………………

(2) în calitate de părinte |_|/ocrotitor legal |_|/altă calitate |_|: ……………….. al ………………………., cod numeric personal: ……………………………………………………….., CI/BI ………………, elev la (unitatea de învăţământ)…………………………………….. din localitatea …………………………………., judeţul ……………………………………….,

solicit acordarea unui ajutor financiar din partea statului în vederea achiziţionării unui calculator personal nou, reprezentând echivalentul în lei a 200 de EURO pentru un calculator.

Mă angajez să fac dovada achiziţiei unui calculator nou în termen de 30 de zile de la primirea bonului valoric şi să nu-l înstrăinez înainte de expirarea perioadei de 3 ani de la cumpărare. Sunt de acord ca în cazul nerespectării angajamentului să restitui echivalentul în lei a ajutorului financiar acordat, calculat la cursul de schimb de la data constatării abaterii.

Declar pe proprie răspundere că familia mea nu a beneficiat de un ajutor din partea statului pentru achiziţionarea unui calculator personal şi că aceasta este singura cerere pentru acordarea ajutorului depusă de familia mea.

Sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie folosite la întocmirea bazelor de date care vor cuprinde beneficiarii ajutorului financiar acordat în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare şi să fie parţial publicate, inclusiv pe Internet, cu minim de expunere publică necesară.

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal*) privind falsul în declaraţii, confirm pe proprie răspundere că toate informaţiile prezentate sunt corecte, exacte şi complete şi susţinute de actele autentice depuse. Mă angajez ca în cazul schimbării validităţii informaţiilor înainte de termenul legal pentru depunerea cererilor, să informez Comisia de aceste schimbări.

Semnătura …………………..

Rezervat pentru comisie:

Informaţiile sunt corecte şi conforme cu actele doveditoare prezentate. Cererea se încadrează în prevederile legale pentru acordarea ajutorului.

LS

Nr. înreg./data: ………………………..

(3) Toţi ceilalţi membri ai familiei care se încadrează în prevederile pentru acordarea ajutorului (fie aceştia elevi sau studenţi, minori sau majori) sunt:

Nume, inițiala tatălui, prenumeCod numeric personalCI/BI/CNRelația față de declarant în cadrul familiei (fiu, fiică, frate, etc)Venit (în lei, conform actelor doveditoare)Unitatea/instituția de învățământ (denumire, adresă, cod poștal,  telefon, fax, e-mail)
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     

(4) Toţi ceilalţi membri ai familiei care nu se încadrează în prevederile pentru acordarea ajutorului sunt:

Nume, inițiala tatălui, prenumeCod numeric personalCI/BI/CNRelația față de declarant în cadrul familiei (fiu, fiică, frate, etc)Venit (în lei, conform actelor doveditoare)
 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

  Venit TOTAL: 
 

 

  Venit pe membru de familie: 

NOTĂ:

Secţiunea 2 se completează numai în cazul elevilor/studenţilor minori. Secţiunile 1, 3 şi 4 se completează obligatoriu.

Nr. de înregistrare al cererii şi denumirea unităţii/instituţiei se completează de către comisia din unitatea/instituţia de învăţământ.

Semnătura <<……………

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.