DOCUMENT Pregătirea pentru examenele naţionale, cu mască şi după măsurarea temperaturii

Ministerele Educaţiei şi Cercetării (MEC) şi Sănătăţii (MS) au întocmit un ordin comun pentru perioada de pregătire a examenelor naţionale. Acesta conţine măsuri de protecţie sanitară, care să prevină îmbolnăvirile cu SARS-CoV-2 în unităţile de învăţământ.

Potrivit ordinului, “la intrarea în unitatea de învăţământ personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic şi elevilor le va fi măsurată temperatura (care nu trebuie să depăşească 37 grade Celsius) de către cadrul medical care va asigura asistenţa medicală pe întreaga durată a desfăşurării activităţilor”. De asemenea, “în sălile de clasă activităţile se vor desfăşura cu maximum 10 elevi, situaţi la circa doi metri distanţă unul de altul, care vor purta mască pe tot parcursul desfăşurării activităţilor din unitatea de învăţământ”. În perioada 2-12 iunie, durata activităţilor petrecute de elevi în sălile de clasă nu va fi mai mare de trei ore pentru elevii de liceu şi de două ore pentru cei de gimnaziu. Dacă pregătirea va fi în două schimburi, “între acestea va fi prevăzut un interval de două ore pentru dezinfectarea/igienizarea cu substanţe biocide şi aerisirea sălilor pentru o perioadă de cel puţin o oră”, potrivit ordinului MEC/MS.

Strict administrativ, inspectoratele şcolare judeţene “vor trebui să transmită Direcţiilor de Sănătate Publică, cu cel puţin o săptămână înainte, perioada de desfăşurare a activităţilor la care participă elevii în unităţile de învăţământ preuniversitar, precum şi intervalul orar”, iar DSP-urile vor centraliza “listele cu cadrele medicale desemnate (medic sau asistent medical) pentru acordarea asistenţei medicale, pentru fiecare unitate de învăţământ“, pe care “le transmit inspectoratelor şcolare care le pun la dispoziţia unităţilor de învăţământ”. Ordinul integral (pdf):

coronavirus ordin mec ms
(M. CONSTANTINESCU)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *