Ordin MEC: Cum se încheie situaţia şcolară pe semestrul al II-lea

Ordinul ministrului Educaţiei, prin care este reglementată modalitatea de încheiere a situaţiei şcolare pe semestrul al II-lea, a fost publicat vineri, 15 mai, în “Monitorul Oficial”.

În acesta se precizează că modalitatea reglementată se aplică numai “în situaţii obiective, cum ar fi calamităţi naturale, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii speciale care impun suspendarea cursurilor pentru o perioadă de timp care nu permite încheierea situaţiei şcolare pe semestrul al II-lea”. Cele mai importante prevederi ale Ordinului MEC (în paranteze este trecut nivelul de şcolarizare pentru care este valabilă prevederea):

 • “nu se vor mai susţine lucrările scrise pe semestrul al II-lea (teze), iar mediile vor fi încheiate cu minimum două note/calificative”;
 • “dacă elevul are cel puţin două note pe semestrul al II-lea şi nu se poate valorifica activitatea online, situaţia şcolară semestrială se poate încheia cu aceste două note” (învăţământul primar, gimnazial, liceal, profesional şi postliceal);
 • “dacă elevul are cel puţin două note pe semestrul al II-lea şi se poate valorifica activitatea online, situaţia şcolară se poate încheia şi cu mai mult de două note” (învăţământul primar, gimnazial, liceal, profesional şi postliceal);
 • “dacă elevul are doar o notă pe semestrul al II-lea şi nu se poate valorifica activitatea desfăşurată online, a doua notă va fi considerată nota care reprezintă media elevului din primul semestru” (învăţământul primar, gimnazial, liceal, profesional şi postliceal);
 • “dacă elevul are doar o notă pe semestrul al II-lea şi se poate valorifica activitatea desfăşurată online, situaţia şcolară semestrială se poate încheia cu cel puţin două note” (învăţământul primar, gimnazial, liceal, profesional şi postliceal);
 • “dacă elevul nu are nici o notă pe semestrul al II-lea şi nu se poate valorifica activitatea desfăşurată online, media semestrului I devine media anuală” (învăţământul primar, gimnazial, liceal, profesional şi postliceal);
 • “dacă elevul nu are nici o notă pe semestrul al II-lea şi se poate valorifica activitatea desfăşurată online, situaţia şcolară semestrială se poate încheia cu cel puţin două note” (învăţământul primar, gimnazial, liceal, profesional şi postliceal)
 • “dacă media primului semestru este mai mică decât 5 şi nu se poate valorifica activitatea desfăşurată online, atunci cadrul didactic decide, împreună cu elevul sau părintele acestuia, data la care copilul poate susţine o lucrare scrisă sau un proiect prin care să fie notat, iar nota de la această evaluare devine media anuală” (învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi postliceal);
 • “dacă media primului semestru este mai mică decât 5 şi se poate valorifica activitatea desfăşurată online, media semestrului al II-lea poate fi încheiată cu cel puţin două note” (învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi postliceal);
 • “valorificarea activităţii online prin calificativ/notă se face cu acordul elevului sau cu acordul părintelui/susţinătorului legal”;
 • “încheierea situaţiei şcolare la modulele studiate doar în semestrul al II-lea, pentru care nu poate fi valorificată activitatea online, se desfăşoară astfel: cadrul didactic decide împreună cu elevul sau părintele data la care acesta poate susţine o lucrare scrisă/un proiect prin care să fie notat, iar această notă devine media anuală” (învăţământul profesional şi tehnic);
 • “elevii de clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la specializarea la care solicită transferul; în situaţii medicale deosebite, pe baza avizului comisiei medicale, acolo unde există, sau a documentelor medicale justificative, elevii din clasa a IX-a a învăţământului liceal pot fi transferaţi şi în cursul primului semestru sau înainte de începerea acestuia, cu respectarea condiţiei de medie menţionată anterior”. (M. CONSTANTINESCU)