Primăria Borca: Anunţ de participare

pietricica turism

 1.Autoritatea contractantă:  Comuna Borca, cu sediul în sat Borca, județul Neamț, CIF 2614139, tel./fax: 0233.268.005, [email protected], reprezentat prin Geo-Ovidiu Niță, având funcţia de Primar

2.Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

  1. Domeniile pentru care se acordă finanţarea nerambursabilă: activităţi sportive şi de tineret.

Obiectivele specifice vor viza:

-Stimularea acţiunilor care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv (competiţii sportive, campionate etc.)

– Încurajarea participării tinerilor la activitati sportive, activități de recreere ca parte integrantă a modului de viaţă, în vederea menţinerii sănătăţii.

Activităţile cu impact puternic pozitiv asupra comunităţii sunt considerate prioritare.

  1. Suma disponibilă pentru sprijinul financiar acordat de autoritatea finanţatoare: grantul disponibil este de 138.000 lei. Grantul maxim acordat prin acest program este de cel mult 90% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. Fiecare solicitant trebuie să contribuie cu un aport propriu de cel puţin 10% din costurile totale eligibile ale proiectului, sumă ce va fi identificată în contul deschis special pentru proiect. Contribuţia în natură nu este eligibilă.

Gradul de implicare financiară a solicitantului este un criteriu de punctaj, cu cât contribuţia financiară proprie este mai mare de 10%, cu atât punctajul obţinut la evaluare va fi mai ridicat.

Durata proiectelor: anul 2020.

5.Localizare: Grupul tinta trebuie sa fie recrutat de pe raza teritorială a Comunei Borca.

  1. Eligibilitatea aplicanţilor: conform ghidului solicitantului.
  2. Unde şi cum se depun cererile de finanţare

Documentele de eligibilitate ale proiectului  se depun în plic sigilat, la sediul Autorităţii Finanţatoare: Comuna Borca, sat Borca, județul Neamț – Primăria, registratură, conform ghidului solicitantului care poate fi consultat pe pagina de internet a autorității contractante.

  1. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 03.08.2020, ora 15:00.

Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se vor face de către comisia de evaluare  în perioada 04.08.2020 – 10.08.2020.

Informații  se pot obţine la telefon: 0233.268.005.

Notă: Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile valabil pe anul 2020, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 112 din 23.06.2020,  Partea a VI-a.

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.