Amendă de 60.000 lei pentru investiția Spital mobil COVID-19 de la Lețcani

Sursă foto: administratie.ro

Camera de Conturi Neamț a investigat investiția privind realizarea Spitalului mobil pentru pacienții COVID-19 de la Lețcani, finanțată de Consiliul Județean Neamț și Iași, prin ADI Euronest. În urma verificărilor, a fost aplicată o amendă de 60.000 lei ADI Euronest pentru încălcarea legii achizițiilor publice.

Inspectorii au constatat, la controlul derulat în luna iunie, că nu au fost prezentate înscrisuri prin care să se susțină modul în care s-a procedat la identificarea riscurilor alocării și utilizării resurselor financiare și un plan de măsuri pentru diminuarea acestora, în condițiile în care, alocarea resurselor financiare nu s-a realizat în baza unui contract de finanțare cu prezentarea detaliată a obligațiilor ce revin asociației, modul de raportare a utilizării sumelor alocate la termenele asumate, restituirea sumelor neutilizate, modul de exploatare pe timpul garanției echipamentelor, etc. În raportul dat publicității în data de 11 august se mai arată că anunțul de atribuire a contractului de achiziție publică nu a fost publicat în termenul legal de 30 de zile de la data încheierii acestuia. Printre alte lucruri considerate abateri este și neconstituirea garanției de bună-execuție, în cuantumul de 1% din valoarea contractului de furnizare, fără TVA, și în termenul prevăzut prin clauzele contractuale (garanție evaluată la 646.912 lei). Inspectorii au mai constatat că s-au recepționat produsele din cadrul obiectivului de investiții la o valoare de 1.520.848 euro, și respectiv s-au făcut plăți la nivelul acestei sume, în situația în care nu a fost posibilă verificarea corelației între informațiile/datele caietului de sarcini, ale ofertei depuse și respectiv elementele facturate de către furnizor. Mai mult, în raport se indică faptul că s-au făcut plăți în valută, prin utilizarea acreditivului, contrar prevederilor contractului de furnizare, iar la data finalizării controlului nu s-au prezentat informații cu privire la modalitatea de utilizare a acreditivului, existând riscul ca plățile efectuate să depășească valoarea în lei a contractului de furnizare.

Controlul din luna iunie a fost derulat pe tema modului de cheltuire a banului public în perioada stării de urgență. Concluziile sunt prezentate la pagina 114 în raportul Curții de Conturi a României.

C.I.

adolescenteen news

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.